Apteekeilla on noin 60 miljoonaa asiakaskäyntiä vuosittain. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Apteekkariliitto: Apteekit kannattaa ottaa mukaan toteuttamaan terveydenhuoltoa hyvinvointialueilla

18.11.2021 | 10:00

Teksti : Erkki Kostiainen

Liiton mukaan apteekit pitää kytkeä vahvasti osaksi tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää hyvinvointialueilla. Apteekki on ylivoimaisesti käytetyin ja useimmille myös lähin terveyspalvelu.

Apteekkariliitto julkisti aluevaalitavoitteensa tänään Helsingissä käynnistyneessä APTEEKKARI 2021 -tapahtumassa.

– Apteekit kannattaa nähdä keskeisinä yhteistyötahoina hyvinvointialueiden palvelustrategiaa rakennettaessa, ja hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin niin kustannuksia säästävässä ja hoidon laatua parantavassa lääkeneuvonnassa kuin terveydenhuollon palvelupisteenä, Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva kannustaa.

Liiton mukaan apteekkeja kannattaa hyödyntää etenkin lääkehoitojen kokonaisuuden hallinnassa. Vain noin puolet lääkehoidoista toteutuu niin kuin on tarkoitus, ja ikääntyneille kertyy tavallisesti useita lääkityksiä, joiden kokonaisuus ei ole kenenkään hallinnassa. Jopa neljännes ikäihmisten erikoissairaanhoidon käynneistä johtuu lääkitykseen liittyvistä ongelmista.

– Niistä valtaosa voitaisiin ennaltaehkäistä apteekeissa yhteistyötä kehittämällä. Apteekin ammattilaisten ydinosaamista ovat lääkehoitojen tarkistus ja arviointi. Arviointien pitäisi olla säännöllisesti tarjolla ikääntyneille ja muille niistä hyötyville.

Apteekkariliitto muistuttaa, että lähiapteekki auttaa mielellään myös hoivayksiköitä lääkehoitoprosessien turvallisuuden parantamisessa.

Apua omaishoitajille

Apteekkariliitto katsoo, että apteekkien palvelusta pitää laatia rajattu, hyvinvointialueille suunnattu toimintaohjeistus, joka tukee omaishoitajien jaksamista ja helpottaa heidän työtään.

– Omaishoitajat vastaavat usein suhteellisen vaativan potilaan lääkehoidosta ilman alan koulutusta. Lähiapteekin toteuttama, lääkitystarkistuksen sisältävä lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu helpottaisi omaishoitajien arkea ja varmistaisi hoidettavan lääkitysturvallisuutta, Kanerva muistuttaa.

Ylivoimaisesti käytetyin ja usein lähin terveyspalvelu

Lähiapteekit voivat tukea hyvinvointialueiden toimintaa tarjoamalla neuvoja, matalan kynnyksen palveluita ja ohjaamalla asiakkaita valitsemaan terveydenhuollon palvelupisteistä oikea.

Apteekit voivat myös auttaa esimerkiksi diabeetikkojen ja astmaatikkojen hoitotasapainon seurannassa erityisesti seuduilla, joilla terveyskeskuksiin on pitkä matka.

Aptekkariliitto muistuttaa, että apteekki on ylivoimaisesti käytetyin ja usein myös lähin terveyspalvelu.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on uuden edessä, kun eduskunta hyväksyi viime kesänä sote-uudistuksen. Uudistuksen myötä maahamme perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, joiden aluevaltuustot valitaan tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa.

Apteekkariliiton aluevaalitavoiteet 2022 >