Apteekkariliiton selvityksen mukaan 97 prosenttia apteekeista on joskus tilannut apteekkiin asiakkaalle palautuskieltoisen lääkkeen, jota esimerkiksi lääkitysmuutoksen vuoksi ei olekaan tarvittu. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekkariliitolta aloite lääkkeiden palautusoikeudesta

06.06.2022 | 09:42

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkien tukusta tilaamien lääkkeiden palautuskiellot kasvattavat apteekin kustannuksia, aiheuttavat lääkejätettä ja voivat aiheuttaa asiakkaalle hoidon viivästymisen.

Apteekkariliitto esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö varmistaisi lainsäädännöllä apteekeille oikeuden palauttaa reseptilääkkeet tukkuliikkeeseen.

Apteekkariliiton mukaan palautuskieltoisten lääkkeiden määrä Suomessa on kasvussa ja aiheuttaa apteekeille kasvavia kustannuksia. Niinpä liitto esittää, että lääkelakiin lisättäisiin pykälä, jolla varmistettaisiin apteekin oikeus palauttaa reseptilääke tukkuliikkeeseen.

Palautuskiellot kasvattavat kustannuksia ja heikentävät saatavuutta

Liiton mukaan apteekkien tukusta tilaamien lääkkeiden palautuskiellot kasvattavat apteekkien kustannuksia ja heikentävät lääkkeiden välitöntä saatavuutta apteekeista.

– Apteekin varastoon tilatut palautuskieltoiset lääkkeet saattavat apteekista riippumattomista syistä vanhentua apteekin varastoon, jolloin niistä aiheutuu ylimääräistä lääkejätettä, liitto huomauttaa aloitteessaan.

Liiton mukaan palautusoikeuden varmistaminen ei toisi riskejä lääkeväärennöksistä, koska lääkevarmennusjärjestelmän avulla tukkuliike voi helposti varmistua palautetun lääkkeen aitoudesta.

Myös hoito voi viivästyä

Apteekkariliitto teki huhtikuussa selvityksen, jonka mukaan 97 prosenttia apteekeista on joskus tilannut apteekkiin asiakkaalle palautuskieltoisen lääkkeen, jota esimerkiksi lääkitysmuutoksen vuoksi ei olekaan tarvittu. Apteekeista 92 prosenttia raportoi, että lääkkeiden palautuskielto on aiheuttanut apteekille taloudellista haittaa.

Palautuskieltoiset lääkkeet ovat usein erittäin kalliita, ja niiden tilaaminen on apteekeille suuri taloudellinen riski. Yhden lääkepakkauksen tukkuhinta voi olla tuhansia euroja. 

Apteekeista 41 prosenttia raportoi lääkkeiden palautuskiellosta aiheutuneen haittaa myös lääkkeen käyttäjälle esimerkiksi hoidon aloituksen viivästymisenä.

Joidenkin lääkkeiden kohdalla päätös hoidon aloittamisesta/jatkumisesta tehdään laboratoriokokeiden perusteella, eivätkä apteekit voi ottaa taloudellista riskiä tilaamalla lääkettä tukusta ennen kuin lääkkeen todellinen tarve on varmistunut.

Lääkkeiden palautusoikeus helpottaisi apteekkien mahdollisuuksia tilata asiakkaalle määrätty lääke valmiiksi varastoon, mikä parantaisi lääkkeiden saatavuutta ja nopeuttaisi hoidon aloitusta.

Ruotsista mallia

Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa apteekkien oikeus palauttaa lääkkeitä tukkuliikkeeseen on jo varmistettu lainsäädännöllä.

Ruotsissa tuli vuonna 2018 voimaan laki, jonka mukaan apteekit saavat palauttaa lääkkeet, joita asiakkaat eivät ole noutaneet. Palautus tulee tehdä 25 päivän sisällä toimituksesta ja palautettavan lääkkeen tulee olla kurantti. Apteekin on dokumentoitava palautusten käsittely siten, että se on jäljitettävissä.