Uutinen

Apteekkarilehden uutisointia seurataan yhä mieluiten lehdestä

06.06.2016 | 13:23

Teksti : INKERI HALONEN

Lähes yhtä suosittua on seurata uutisointia lehden ja sähköisten kanavien kautta.

Median murros ja yhä lisääntyvä digikäyttö eivät vielä ole muuttaneet radikaalisti Apteekkarilehden lukijoiden lukutottumuksia, tuore lukijatutkimus kertoo.

Tutkimuksen mukaan painettu lehti on Apteekkarilehden viestintäkanavista yhä suosituin; toisaalta lähes yhtä suosittu tapa on seurata uutisointia lehden ja sähköisten kanavien kautta.

Vasta pieni joukko haluaa seurata alan uutisointia pelkästään sähköisten kanavien kautta.

– Tulos oli aika lailla odotettu ja näyttää siltä, että painotukset vuoden takaisen uudistuksen jälkeen ovat nyt kohdallaan. Sähköiset kanavat kertovat reaaliajassa, mitä alalla tapahtuu juuri nyt, ja painettu lehti arvioi, miksi näin tapahtui ja mitä ehkä tapahtuu seuraavaksi, kiteyttää päätoimittaja Erkki Kostiainen.

Apteekkarilehden lukijat käyttävät lehden sähköisiä kanavia säännöllisesti; noin 60 prosenttia sanoo lukevansa päivittäin tai viikoittain uutisia ja juttuja Apteekkarilehden verkkosivuilta. Yli puolet lukijoista lukee myös viikoittaisen uutiskirjeen.

Facebookista ja Twitteristä Apteekkarilehden uutisia seuraa päivittäin tai viikoittain selvästi harvempi (Facebook 26 %, Twitter < 10 %). Apteekkarilehdellä on Facebookissa tykkääjiä yli 1 200 ja seuraajia Twitterissä yli 760.

Lehti on lukijoilleen erittäin tärkeä

Lukijat kokevat Apteekkarilehden hyvin tärkeäksi; erittäin (48%) tai melko tärkeänä (42%) sitä pitää 90 prosenttia lukijoista.

Tärkeyden syiksi mainittiin vapaassa palautteessa muun muassa lehden ajankohtaisuus, asiantuntevuus, hyvä taustoitus ja terveyden- ja lääkehuollon muutosten seuraaminen ja se, että lehti tarjoaa tietoa, jota ei muualta saa.

Mikäli lehti koettiin vähemmän tärkeäksi, syynä oli usein se, että lukija seurasi aktiivisesti Apteekkarilehden ja Apteekkariliiton sähköisiä viestintäkanavia.

Erilaisista lehteä kuvaavista väittämistä lukijat nostivat tärkeimmäksi sen, että he luottavat lehdessä ja sen sähköisissä kanavissa kerrottuihin tietoihin (79%).

Lehti ja sen sähköiset kanavat ovat lukijoille myös tärkeä apteekkialan tietolähde (70%) ja lukijat hyödyntävät niiden tarjoamia tietoja työssään (64%).

Yhtä lehteä lukee yli neljä henkilöä

Valtaosa lukijoista (91%) saa lehden työpaikalleen. Lehti kiertää työpaikoilla myös hyvin; yhtä numeroa lukee keskimäärin yli neljä henkilöä.

Suurin osa lukijoista (77%) lukee lehden jokaisen numeron ja loput (13%) noin joka toisen numeron. Yhteen numeroon tartutaan keskimäärin pari kertaa.

Lehden nykyinen ilmestymistahti on yli puolelle lukijoista (56%) passeli; noin viidennes haluaisi sen ilmestyvän neljä kertaa vuodessa (18%) ja lähes neljännes (23%) useammin kuin kuudesti vuodessa.

Kyselyyn vastasi 477 lukijaa, ja vastausprosentti oli 22. Tutkimuksen tehnyt Jukka Helske JHelske Researchilta piti vastausprosenttia erittäin hyvänä – usein vastaavanlaisiin tutkimuksiin osallistuu noin kymmenisen prosenttia kutsutuista.

Tutkimukseen osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin iPad mini. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille!