Eeva Teräsalmi on ollut pitkään mukana muun muassa Helsingin yliopiston farmasian Generation Green -projektissa. Kuva: Erkki Kostiainen
Uutinen

Apteekkari Eeva Teräsalmi lahjoitti 50 000 euroa Helsingin yliopistolle

31.03.2022 | 09:03

Teksti : Hanna Hyvärinen

Lahjoituksella edistetään kestävän farmasian tutkimusta ja opetusta. Eeva Teräsalmen mukaan lääkkeen oikeanlaisen käytön neuvominen on apteekkien tärkeintä ympäristötyötä.

Apteekkari Eeva Teräsalmi on lahjoittanut Helsingin yliopistolle 50 000 euroa valtion vastinrahakampanjaan. Yliopisto ohjaa lahjoituksen kestävän farmasian tutkimukseen ja opetukseen.

Helsingin yliopiston tavoitteena on perustaa alalle maailman ensimmäinen kestävän farmasian pysyvä professuuri.

Teräsalmi on ollut pitkään mukana Helsingin yliopiston farmasian Generation Green -projektissa, jossa on vapaaehtoisvoimin yritetty saada kestävän kehityksen näkökulmia pysyvästi mukaan esimerkiksi farmasian opetukseen ja tutkimukseen.
 

Farmasiassa kestävä kehitys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lääkkeiden ympäristövaikutukset otetaan nykyistä paremmin huomioon paitsi lääkkeiden kehityksessä, myös yliopiston opetuksessa – ja lääkkeiden käytön ohjaamisessa. Ohjaustyötä tehdään myös apteekeissa.

Julkisuudessa lääkkeiden ympäristökuormasta puhutaan edelleen lähinnä lääkejätteiden näkökulmasta.

– Ympäristökuorman kannalta suurin ongelma eivät kuitenkaan ole lääkejätteet vaan se, ettei lääkkeitä aina käytetä vastuullisesti, Eeva Teräsalmi sanoo, Helsingin yliopiston artikkelissa.

– Ihmisillä pitäisikin olla nykyistä enemmän tietoa siitä, kuinka tärkeä on sitoutua hoitoon ja esimerkiksi syödä määrätty lääkekuuri loppuun. Tämän tiedon välittäminen on apteekkien tehtävä. Se on tärkeintä ympäristötyötä, mitä apteekeissa voidaan tehdä.