Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva peräänkuulutti linjausta siitä, mitä apteekeilta pohjimmiltaan halutaan. Kuvat: Roni Rekomaa
Uutinen

APTEEKKARI 2023: Tulevalta hallitukselta toivotaan lääkkeiden saatavuuden ja rationaalisen lääkehoidon turvaamista

28.04.2023 | 07:41

Teksti : Hanna Hyvärinen

Ministeriössä toivotaan, että lääkeasioiden uudistus jatkuu ja muutoksia tehdään terveydenhuollon lähtökohdista.

Järjestyksessään jo 30. APTEEKKARI-tapahtuma alkoi torstaina terveisillä tulevalle hallitukselle. Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva toivoi, että tuleva hallitus keskittyisi lääkehuollon ja lääkehoidon todellisiin ongelmiin.

– Eli siihen, että varmistetaan lääkkeiden saatavuus Suomeen ja rationaalinen lääkehoito Suomessa.

Kanerva muistutti avauspuheenvuorossaan, että apteekkien toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut merkittävästi. Haasteita tarjoavat paitsi saatavuushäiriöt, myös farmaseuttien työvoimapula ja ympäröivä taloudellinen todellisuus. Apteekkien katteita reseptilääkkeissä leikattiin hiljattain samaan aikaan, kun inflaatio nostaa rajusti apteekkien kuluja.

Silti Suomen apteekeissa on onnistuttu pitämään huolta lääkkeiden toimitusvarmuudesta. Lisääntyneistä saatavuusongelmista huolimatta se on pysynyt erinomaisena.

– Hieno suoritus, Kanerva painotti.

Kun alaa uudistetaan, päättäjien on Kanervan mukaan linjattava, mitä apteekeilta ihan oikeasti halutaan:

– Kysymys on pohjimmiltaan siitä, halutaanko tulevaisuuden apteekin olevan vain lääkekauppa vai lääkehuollosta vastaava terveydenhuollon toimipiste, jonka tavoitteena on myös lääkehoitojen onnistumisen varmistaminen. 

Niemi: Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa

Apteekkien ja lääkehuollon toimintaympäristön muutokset tunnistettiin myös sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoroissa.

Ministeriön virallisen tervehdyksen APTEEKKARI 2023 -tapahtumaan toi kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi.

– On syytä kiittää apteekkeja siitä tärkeästä työstä, jota olette tehneet varmistaaksenne kansalaisten lääkehoitojen toteutumisen, Niemi korosti.

Apteekin ammattilaisten ansiosta potilaat saavat tarvitsemaansa lääkehoitoa ja neuvoja.

Veli-Mikko Niemi

Hänen mukaansa esimerkiksi lääkkeiden saatavuus on Suomessa pystytty turvaamaan paremmin kuin monissa muissa EU-maissa.

Niemen mukaan apteekeilla on myös merkittävä rooli lääkehoitojen onnistumisen seurannassa ja tukemisessa.

– Apteekin ammattilaisten ansiosta potilaat saavat tarvitsemaansa lääkehoitoa ja neuvoja.

Niemi muistutti, että apteekeissa neuvotaan ja ohjataan asiakkaita ja tehdään myös ennaltaehkäiseviä toimia. Näin ollen apteekeilla on merkittävä rooli hoitoketjussa myös omilla hyvinvointialueillaan.

Niemen mukaan apteekkitalouden uudistaminen tulee toteuttaa niin, että uudistuksella tuetaan kehittyvien hoitojen käyttöönottoa ja rationaalista lääkehoitoa, ja apteekit nähdään osana terveydenhuoltoa.

– Muutosten tulee hyödyttää asiakkaita ja yhteiskuntaa.

STM:n hankekokonaisuuden johtaja Tuula Helander toivoi, että lääkeasioiden kokonaisuudistusta jatketaan myös tulevalla hallituskaudella.

Mahdollistavaa lainsäädäntöä tarvitaan

STM:n hankekokonaisuuden johtaja Tuula Helander puolestaan esitti toiveen, että päättyneellä hallituskaudella käynnistettyä lääkeasioiden kokonaisuudistusta jatketaan myös tulevalla hallituskaudella.

Helander muistutti, että kyseessä on valtava kokonaisuus, joka sisältää paljon monimutkaista lainsäädäntöä. Siitä osoituksena on vino pino kuluneella hallituskaudella valmistuneita selvityksiä ja raportteja.

– Toivotaan, että ne eivät jää vain kirjoiksi historiaan.

Helander korosti, että lääkkeet ovat hyvin erilaisia hyödykkeitä kuin monet muut, ja siksi niihin liittyy myös paljon sääntelyä.

– Se tarkoittaa, että jos yhtä osaa liikuttaa, myös 50 muuta osaa liikahtaa.

Samalla hän kuitenkin totesi tunnistavansa myös sen, että joissain tilanteissa sääntely voi sitoa liikaa. Helanderin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat nykyistä parempia keinoja tukea lääkkeiden käyttäjiä lääkehoitojen onnistumisessa, hoitoihin sitouttamisessa sekä seurannassa.

– Toivon, että voimme jatkossa rakentaa mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Helanderin mukaan uudistamista tulee joka tapauksessa jatkossakin tehdä yhdessä muun sote-alan kehittämisen kanssa, ja apteekkitalouden rakennetta kehittää rationaalista lääkehoitoa tukevaksi.