Biosimilaarien käyttöä edistämällä voidaan hillitä lääkekustannuksia jopa kymmenillä miljoonilla euroilla. kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Apteekit valmistautuvat biologisten lääkkeiden vaihtoon

02.09.2022 | 09:20

Teksti : Erja Elo

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdolla tavoitellaan kymmenien miljoonien säästöjä. Syyskuussa käynnistyvissä koulutuksissa vahvistetaan farmaseuttisen henkilökunnan osaamista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa työryhmän valmistelemaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa. Työryhmä pohtii esimerkiksi, onko apteekeilla edellytykset vaihdon toteuttamiseen. Ryhmä myös selvittää, millaista koulutusta lääkkeen määrääjät ja toimittajat tarvitsevat. 

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön täydennyskoulutus biologisista lääkkeistä ja niiden biosimilaareista alkaa jo tänä syksynä. 

– On tärkeää, että apteekkien farmaseuttinen henkilökunta tuntee hyvin keskeiset biologiset lääkkeet ja niiden biosimilaarit. Näitä on tullut paljon uusia aivan viime vuosina. Apteekeissa ollaan valmiina, jos biologisten lääkkeiden apteekkivaihto toteutuu, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen.

Vaihto tulee sujumaan hyvin

Apteekkien farmaseuttinen henkilöstö oppii koulutuksessa muun muassa kertomaan asiakkaalle, mitä biosimilaarit ovat ja miten ne poikkeavat alkuperäisvalmisteista.

Koulutuksen käyneet farmasian ammattilaiset osaavat tukea asiakasta ihonalaisen pistoshoidon itsenäisessä toteuttamisessa turvallisesti antolaitteesta riippumatta. Lisäksi he osaavat motivoida asiakasta sitoutumaan hoitoon.

Biologisten valmisteiden antolaiteopastus on asiakkaan ohjauksessa keskeisessä roolissa: annostelukyniä ja -ruiskuja on monenlaisia, ja apteekeissa on tunnettava tuotteiden erot.

– Kun apteekissa tulee vastaan lääkkeen vaihtotilanne, usein asiakas osaa jo pistää itseään. Silloin apteekin tehtävänä on kertoa, millä tavalla uusi antolaite eroaa edellisestä, Kyllönen sanoo.

Hän on varma siitä, että ohjaus tulee sujumaan hyvin.

– Lääkkeen oikean ja turvallisen käytön opastaminen on apteekin perustehtävä. Apteekit opastavat asiakkaita jo nyt esimerkiksi inhaloitavien lääkkeiden antolaitteiden käytössä. Pistettävistä valmisteista esimerkiksi insuliinit ja enoksapariinivalmisteet ovat apteekeissa hyvin tuttuja pitkältä ajalta.

Merkittävän kalliita lääkkeitä

Suomessa arviolta 230 000 ihmistä käyttää biologisia lääkkeitä. Niistä maksettavat lääkekorvaukset ovat merkittävät, sillä biologiset lääkkeet ovat huomattavasti kalliimpia kuin perinteiset lääkkeet.

Pelkästään viisi kalleinta biologista lääkeainetta, adalimumabi, glargininsuliini, hyytymistekijä viii, golimumabi ja etanersepti, aiheuttivat noin 10 prosenttia Kelan lääkekorvausmenoista vuonna 2021.

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on hoidollisesti samanarvoinen, vaihtokelpoinen, yhtä tehokas, turvallinen ja laadukas kuin alkuperäislääkkeenä tunnettu biologinen viitevalmiste.

Ensimmäiset biosimilaarit tulivat Suomessa markkinoille vuonna 2007. Ne on toitaiseksi rajattu apteekkivaihdon ulkopuolelle, mutta Kela on kannustanut lääkäreitä valitsemaan edullisemman biologisen lääkevalmisteen. Silti vain harva lääkäri toimii näin.

Huomattavasti edullisempien biosimilaarien käyttöä edistämällä voidaan hillitä lääkkeiden käyttäjille ja yhteiskunnalle aiheutuvia lääkekustannuksia jopa kymmenillä miljoonilla euroilla.

Säästyvällä summalla voitaisiin kuitata merkittävä osa niistä kymmenistä miljoonista, jotka leikataan valtion lääkekorvausmenoista vuodesta 2023 alkaen hoitajamitoituksen rahoittamiseksi.