Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekin työntekijään. Vähiten luottamusta lö... Lue lisää »

Yli puolella Suomen apteekeista on ollut vaikeuksia rekrytoida farmaseuttista henkilöku... Lue lisää »

The Solubility Company on erikoistunut lääkeaihioiden liukoisuuden mittaamiseen uuden k... Lue lisää »

Liikunnan aloittaminen pidentää elinikää ja ehkäisee sairauksia riippumatta siitä, miss... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen EU-puheenjohtajuuska... Lue lisää »

Apteekit tärkeitä hoitoon sitouttajia

04.09.2008 15:58

BASEL Maailman terveysjärjestön (WHO) arvion mukaan hoitoon sitoutumisen parantamisella voitaisiin edistää väestön terveyttä enemmän kuin millään uudella lääkehoidolla.

WHO:n arvion mukaan vain puolet pitkäaikaisista lääkehoidoista onnistuu. Syynä on huono hoitoon sitoutuminen (adherence). Sitä pidetäänkin jo suurempana ongelmana kuin lääkkeiden hintoja ja kasvavia lääkekuluja.

Hoitoon sitoutumisen parantamiseen on tarjolla satoja apuvälineitä ja tietotekniikkaan perustuvia palveluita. Jopa tietokonepelejä voidaan hyödyntää hoitoon sitouttamisessa.

Vaikka apuvälineitä on paljon, suuri osa niistä on potilaille liian vaikeakäyttöisiä. Tanskassa tutkitaankin parhaillaan, millaiset apuvälineet toimivat parhaiten.

Apuvälineet ja tietotekniset ratkaisut eivät yksin riitä, vaan tarvitaan myös ihmiskontaktia.

- Hoitoon sitouttaminen on yksi farmasian ammattilaisten tärkeä tehtävä, johon tulisi panostaa nykyistä enemmän, asiantuntijat muistuttivat tällä viikolla pidetyssä farmasian maailmankongressissa Sveitsissä. (EK)