Apteekit liittyvät HaiPro-järjestelmään ja alkavat raportoida lääkehoitoon liittyvistä vaaratapahtumista, jotka ovat yksi keskeisimmistä haasteista potilasturvallisuudessa. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekit liittyvät terveydenhuollon HaiPro-järjestelmään tämän vuoden aikana

19.04.2021 | 08:35

Teksti : Erja Elo

Järjestelmän pilotointi apteekeissa alkaa tänään. HaiPron avulla apteekit haluavat parantaa lääkitysturvallisuutta yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Apteekeissa aloitetaan tänään (19.4) terveydenhuollon HaiPro- raportointijärjestelmän pilotointi.

HaiPro on selainpohjainen raportointityökalu, jolla ilmoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia, kuten toimitus- ja reseptipoikkeamia tai lähellä piti -tilanteita.

Mukana on aluksi parikymmentä apteekkia eri puolilta Suomea.

HaiPro on ollut laajassa käytössä terveydenhuollossa vuodesta 2007 lähtien. Mukana on sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kaikista sairaanhoitopiireistä, Ahvenanmaata luukun ottamatta. Järjestelmään on tehty jo yli kaksi miljoonaa potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusta

Järjestelmää kehitetään parhaillaan apteekkiympäristöön soveltuvaksi. Huomioon otetaan esimerkiksi annosjakeluun, itsehoitolääkkeisiin ja etäpalveluihin liittyviä riskejä. 

Laaja käyttöönotto apteekeissa tapahtuu syksyllä.

– Tähän mennessä apteekeilla ei ole ollut keinoa välittää systemaattisesti muulle terveydenhuollolle tietoa apteekeissa havaituista vaaratilanteista ja lääkitysturvallisuusriskeistä, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Hän painottaa, että apteekeilla on keskeinen rooli asiakkaan lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Apteekkien ammattilaiset ennaltaehkäisevät vaaratapahtumia esimerkiksi havainnoimalla päivittäin resepteissä ilmeneviä poikkeamia.

– Suomessa avoapteekkeihin tehdään vuodessa yli 60 miljoonaa asiakaskäyntiä. Jokainen kohtaaminen on lääkitysturvallisuuden tarkistuspiste, Koskenkorva sanoo.

Apteekkien osaaminen näkyväksi

Apteekkien tavoitteena on kehittää HaiPron avulla lääkitysturvallisuutta Suomessa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Apteekit saadaan samalla integroitua kiinteämmäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– HaiProssa mukana oleminen tuo näkyväksi ja kehittää apteekin ammattilaisten asemaa lääkitysturvallisuuden asiantuntijoina. Samalla kehitetään yhteisiä toimintamalleja lääkitysturvallisuuden edistämiseksi alueen sote-toimijoiden kanssa, Koskenkorva sanoo.

Vaaratapahtumien raportointi HaiProon on vapaaehtoista, anonyymia ja luottamuksellista. Kun virhe tapahtuu, ei kysytä kuka on syyllinen, vaan miksi virhe tapahtui.

– Inhimillisiä virheitä voi sattua. Niistä ilmoittamalla voidaan tunnistaa tiettyihin tilanteisiin, potilaisiin tai lääkkeisiin liittyviä riskejä ja tehdä muutoksia toimintaan, jotta vastaavat vaaratapahtumat estetään, Koskenkorva sanoo.

Tavoitteena on, että kaikki apteekkien farmaseuttista työtä tekevät koulutetaan HaiPro-osaajiksi.

Huhtikuussa avautui Farmasian oppimiskeskuksen järjestämä verkkokoulutusten sarja, joka käsittelee apteekkien lääkitysturvallisuustyötä käytännönläheisesti.

Apteekkeihin koulutetaan lisäksi lääkitysturvallisuusvastaavia, joilla on aiheeseen syvällisempi osaaminen.

– Apteekkien oman lääkitysturvallisuuskulttuurin kehittäminen on tärkeää. Se luo myös uudenlaista osaamista, intoa ja uusia työnkuvia apteekkeihin, Koskenkorva sanoo.

Kaikista Suomessa tehdyistä HaiPro-ilmoituksista yli 40 prosenttia on lääkehoidon vaaratapahtumia. WHO:n mukaan lääkehoitoon liittyvät virheet ovat maailmanlaajuisesti yksi suurimmista yksittäisistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä terveydenhuollossa.