HaiProon liittymistä on odotettu innolla apteekeissa. Järjestelmä tarjoaa apteekeille kanavan, jonka avulla lääkitysturvallisuustyötä saadaan tehtyä näkyväksi. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekit liittyivät HaiProon – askel kohti uutta lääkitysturvallisuuskulttuuria

24.09.2021 | 12:32

Teksti : Taru Vanhala

Apteekeissa puututaan päivittäin sekä itsehoito- että reseptilääkkeiden käyttöön liittyviin riskeihin. Vaaratapahtumien raportointi mahdollistaa sen, että niistä voidaan oppia.

Apteekit liitettiin keskiviikkona kootusti HaiPro-järjestelmään. HaiPro on laajasti terveydenhuollossa käytössä oleva raportointityökalu, jolla ilmoitetaan potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia. 

 Keväällä toteutetun pilotoinnin ansiosta olemme saaneet hiottua HaiPron apteekkinäkymää mahdollisimman hyvin apteekkien tarpeisiin sopivaksi, ja alkusyksyn ajan olemme kouluttaneet apteekkien henkilökuntaa järjestelmän käyttöön, kertoo asiantuntijafarmaseutti Marjo Vainio Apteekkariliiton HaiPro-tiimistä. 

Vainion mukaan ensimmäiset ilmoitukset järjestelmään on jo tehty.

  HaiProon liittymistä on odotettu innolla apteekeissa. Järjestelmä tarjoaa apteekeille kanavan, jonka avulla lääkitysturvallisuustyötä saadaan tehtyä näkyväksi. Apteekeissa puututaan päivittäin sekä itsehoito- että reseptilääkkeiden käyttöön liittyviin riskeihin. Vaaratapahtumien raportointi mahdollistaa sen, että niistä voidaan oppia. Näin toiminnan laatua voidaan kehittää pitkäjänteisesti.  

Alkuvaiheessa HaiPron käyttö apteekeissa keskittyy apteekin oman toiminnan kehittämiseen.

Rajapintapilotti muun terveydenhuollon kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Laaja rajapintojen avaaminen tapahtuu sairaanhoitopiirikohtaisesti ensi vuoden aikana.

Koko henkilökunta HaiPro-osaajiksi

Vainion mukaan on tärkeää, että apteekeissa koulutetaan koko henkilökunta HaiPro-osaajiksi. Alkuvaiheessa koulutuksia on järjestetty farmaseuttiselle henkilökunnalle, mutta myöhemmin on tarkoitus opastaa myös tekninen ja muu henkilökunta ilmoittamaan havaitsemiaan vaaratapahtumia.

Lääkehoitoon liittyvät virheet ovat yksi yleisimmistä potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä. Vuodesta 2007 lähtien käytössä olleeseen HaiPro-järjestelmään on tehty kaikkiaan yli miljoona ilmoitusta. Ilmoituksista yli 40 prosenttia on liittynyt lääkehoitoon.   

 Apteekeilla on tärkeä rooli potilaan hoitoketjussa, toimimme viimeisenä lukkona lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. HaiPro liittää apteekit entistä tiiviimmäksi osaksi terveydenhuoltoa ja avaa uuden kommunikointiväylän organisaatiorajojen yli. Otamme askeleen kohti uutta, avointa lääkitysturvallisuuskulttuuria.