Uutinen

Apteekit kehittävät aktiivisesti lääkehoidon turvallisuutta – parhaat käytännöt halutaan esiin

19.01.2023 | 09:45

Teksti : Hanna Hyvärinen

Uusilla hyvinvointialueilla lääkehoidon käytännöt kannattaa suunnitella alusta asti yhteistyössä.

Apteekkien lääkitysturvallisuustyötä vahvistetaan tänä vuonna Valo-webinaarien sarjalla. Webinaareissa jaetaan tietoa toimivista apteekkikohtaisista ja alueellisista toimintamalleista sekä tarjotaan käytännön työkaluja apteekkien päivittäiseen lääkitysturvallisuustyöhön.

Webinaarit ovat osa apteekkien valtakunnallista lääkitysturvallisuuden Valo-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on parantaa avohoidon lääkitysturvallisuutta, ja sen alullepanijoita ovat apteekit sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Valo-ohjelma käynnistyi vuonna 2021, kun apteekit liitettiin osaksi terveydenhuollon vaaratapahtumien HaiPro-ilmoitusjärjestelmää. Tammikuussa 2023 apteekit ovat tehneet jo yli 13 000 HaiPro-ilmoitusta.

Riskit piilevät palveluiden rajapinnoissa

Apteekkien tekemistä ilmoituksista noin 40 prosenttia liittyy muualla terveydenhuollossa sattuneisiin vaaratapahtumiin. Näissä on kyse esimerkiksi lääkkeen väärästä annostuksesta tai väärästä vahvuudesta. Myös annosohje voi olla puutteellinen tai epäselvä.

Kun apteekissa huomataan tällainen poikkeama, se ratkaistaan joko neuvonnalla tai konsultoimalla esimerkiksi reseptin kirjoittanutta lääkäriä. Tämän jälkeen poikkeamasta tehdään HaiPro-ilmoitus.

Näin tieto ongelmasta ei jää vaan apteekkiin, vaan se saadaan kaikkien lääkehoitoon osallistuvien tietoon.

– Tiedetään, että riskit ovat usein nimenomaan rajapinnoissa, kun ihmiset siirtyvät palveluiden välillä, toteaa Valo-ohjelman projektipäällikkö Tiina Koskenkorva Apteekkariliitosta.

Nämä tilanteet kuormittavat koko terveydenhuoltoa, kun apteekista joudutaan tavoittelemaan vaikkapa lääkäriä jonkin poikkeaman vuoksi. Kun ongelmia tunnistetaan ja niiden toistuminen saadaan estettyä, se vähentää tätä soittelua.

Tiina Koskenkorva

Ilmoitusten perusteella pystytään tunnistamaan ja korjaamaan esimerkiksi järjestelmätason ongelmia, jotka saattavat toistuessaan aiheuttaa useita vaaratilanteita. Mitä enemmän ilmoituksia tehdään, sitä paremmin tunnistetaan erilaisia kehittämiskohteita ja voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta jokaisen arjessa.

– Nämä tilanteet kuormittavat koko terveydenhuoltoa, kun apteekista joudutaan tavoittelemaan vaikkapa lääkäriä jonkin poikkeaman vuoksi. Kun ongelmia tunnistetaan ja niiden toistuminen saadaan estettyä, se vähentää tätä soittelua, Koskenkorva sanoo.

Tärkeintä on kuitenkin karsia potilaan lääkitykseen liittyviä riskejä.

Apteekit mukaan lääkehuollon suunnitteluun

Yksi Valo-ohjelman tärkeä tavoite on luoda yhteistyön malleja apteekkien ja muun terveydenhuollon välille.

Avohuollon apteekit kannattaa ottaa mukaan hyvinvointialueiden lääkehuollon suunnitteluun, jotta lääkehoidon polut saadaan mahdollisimman toimiviksi

Sonja Kallio

Nyt, kun uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, alueilla on hyvä tilaisuus suunnitella lääkehuollon käytännöt alusta saakka saumattomiksi ja siten myös turvallisiksi.

– Avohuollon apteekit kannattaa ottaa mukaan tähän suunnitteluun, jotta lääkehoidon polut saadaan mahdollisimman toimiviksi, muistuttaa Apteekkariliiton lääkepoliittinen asiantuntija Sonja Kallio, joka vastaa Valo-ohjelmassa lääkitysturvallisuuden asiantuntijaverkoston kehittämisestä.

Kallio kannustaa hyvinvointialueita ottamaan yhteyttä oman alueensa apteekkeihin. Yhteyden saa esimerkiksi alueellisten Sote-apteekkareiden kautta.

Valo-ohjelma

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.