Apteekeissa on tehty lukuisia toimenpiteitä turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi kasvomaskeja käytetään laajalti. Kuva: Taru Vanhala
Uutinen

Apteekeissa toivotaan rokotuksia lääkehuollon turvaamiseksi

12.03.2021 | 09:25

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Apteekeissa toivotaan, että apteekkihenkilökunta saisi koronarokotuksen heti, kun kriittinen sote-henkilöstö ja riskiryhmät on rokotettu.

Apteekkien huolena on ollut lääkehuollon turvaaminen, mikäli epidemia pahenee, ja rokottaminen viivästyy. Huolta on kannettu erityisesti niissä apteekeissa, joilla on paljon annosjakeluasiakkaita tai kotihoidon tai palveluasumisyksiköiden asiakkaita. 

Apteekkien rokotustoiveet nousivat selkeästi esiin Apteekkariliiton apteekeille tekemässä kyselyssä helmikuussa. 

Sote-ammattilaisten rokotukset keskeytettiin

Pian kyselyn jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensikin rokotusjärjestystään. THL ilmoitti helmikuun puolivälin jälkeen, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset rokotetaan ryhmässä 2.2.2. Ryhmään lukeutuu myös apteekkien farmaseuttinen henkilöstö.

Siitä, milloin ryhmän rokotusvuoro koittaa, ei kuitenkaan vielä maaliskuun alussa ole tarkkaa tietoa. Kaikkien sote-ammattilaisten rokotukset jouduttiin keskeyttämään helmikuussa rokotteiden huonon saatavuuden vuoksi, ja kaikki liikenevät rokotteet suunnattiin ikääntyneille ja ensimmäiseen riskiryhmään kuuluville. 

Apteekkariliiton kyselyn mukaan noin kolmanneksessa apteekeista on ollut alkuvuonna covid-19-tartuntaepäilyjä, joissain apteekeissa useita. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja oli kuitenkin todettu vain kahdeksassa apteekissa. Apteekin sisäisiä tartuntoja ei ole apteekkikyselyjen mukaan ollut koko pandemian aikana yhtään. 

Yli puolessa (54 %) apteekeista sairauspoissaoloja oli helmikuussa saman verran kuin tavallisesti. Joka kolmannessa (31 %) apteekissa sairauspoissaoloja oli jopa vähemmän kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Vastanneista 15 prosenttia kuitenkin raportoi, että poissaoloja on ollut tavanomaista enemmän. 

Kasvomaskit laajalti käytössä

Apteekeissa on tehty lukuisia toimenpiteitä tartunnoilta suojautumiseksi ja turvallisen asioinnin ja työskentelyn varmistamiseksi. Esimerkiksi kasvomaskeja käytetään laajalti niin asiakaspalvelutilanteissa kuin muissakin työtehtävissä.

Lisäksi muun muassa siivousta ja käsihygieniasta huolehtimista on tehostettu, ja asiakkaita kehotetaan pitämään turvaväliä apteekissa asioidessaan. 

Jossain apteekeissa reseptipalvelun vuoronumero on asennettu näkymään ulos, jotta asiakas voi halutessaan odottaa palveluvuoroaan ulkosalla.

Asiakasmäärät pienentyneet 

Apteekkien asiakasmäärät ovat edelleen pääosin pienempiä kuin ennen pandemiaa. Peräti 77 prosenttia vastanneista raportoi asiakasmäärien laskeneen, ja reilu viidennes raportoi merkittävästä laskusta verrattuna viime vuoden tammi-helmikuuhun. 

Apteekin aukioloaikoja kertoi supistaneensa 12 prosenttia vastanneista. 

Noin neljännes arveli, että odotettavissa on taloudellisia ongelmia, mikäli nykyisenkaltainen tilanne jatkuu.  

Vastanneista 8 prosenttia oli harkinnut henkilöstön lomauttamista ja 5 prosenttia oli joutunut lomauttamaan henkilöstöä. Irtisanomisiin apteekeissa ei ole jouduttu turvautumaan muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta. 

Apteekkariliiton ohjeistusta apteekeille koronapandemiaan varautumisesta piti riittävänä 99 prosenttia vastanneista. 

Apteekkariliiton kysely apteekeille tehtiin 9.–17. helmikuuta, ja siihen saatiin vastaukset 501 apteekista.