Uutinen

Annosjakelun korvaukset paranevat hieman

15.09.2008 | 17:01

Jaa artikkeli:

Hallitus esittää, että annosjakelupalkkioiden korvaamista jatketaan ja korvauksia hieman parannetaan ensi vuoden alusta lukien. Korvauskriteereihin ei esitetä muutoksia.

Hallitus esittää, että Kela korvaisi 42 prosenttia annosjakelupalkkiosta laskettuna enintään 3 euron viikkokustannuksista eli 1,26 euroa viikossa. Asiakkaan maksama omavastuuosuus ei kerryttäisi vuotuista omavastuuta. Nykyisin korvaus on enintään 84 senttiä viikossa.

Korvausten piiriin pääsisivät jatkossakin vain ne 75 vuotta täyttäneet, joilla on käytössään vähintään 6 annosjakeluun soveltuvaa, korvattavaa lääkettä annosjakelun alkaessa. Korvauksen edellytyksenä on myös se, että lääkitys on tarkistettu ja annosjakelu on lääkärin määräämää. Käsin tai koneellisesti tapahtuva annosjakelu korvattaisiin jatkossakin samoin perustein.

Apteekkariliitto on pettynyt hallituksen esitykseen.

- Korvauskriteerit ovat yhä liian tiukat, sillä moni annosjakelusta hyötyvä jää korvausten ulkopuolelle, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura harmittelee.

Lääkkeiden annosjakelun tavoitteena on lisätä lääketurvallisuutta ja parantaa lääkehoidon laatua, karsia tarpeettomia ja päällekkäisiä lääkityksiä ja vähentää lääkehävikkiä.

Annosjakelun kustannusten korvaamista koskeva kolmivuotinen kokeilu päättyy tämän vuoden lopussa. Hallitus päätti korvaamisen jatkamisesta tänään. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. (EK)