Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Lääkkeet pysyvät apteekissa

         18.12.2014 12:34  ERJA ELO MAURI RATILAINEN

Apteekkien toimintaa halutaan kehittää, mutta samalla pitää huolehtia luotettavan ja ammattitaitoisen apteekkiverkoston säilymisestä koko Suomessa.

Apteekkariliiton ovet käyvät lokakuisena aamuna tiuhaan. Alkamassa on Apteekkarilehden vaalitentti, ja paikalle saapuvat Suomen neljän suurimman puolueen edustajat: peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.), sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok.) sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Johanna Jurva (ps.) ja Terhi Peltokorpi (kesk.).

Keskustelijat ovat varsin tyytyväisiä apteekkien toimintaan ja haluavat kehittää sitä nykyiseltä pohjalta. He vakuuttavat vuorollaan, että itsehoitolääkkeet eivät kuulu missään tapauksessa päivittäistavarakaupan hyllylle.

Ensimmäisenä kantansa muotoilee ministeri Laura Räty. Hänestä lääkkeiden myynnin sääntely on järkevää ja tarpeellista.

– En halua vapauttaa itsehoitolääkkeitä, koska parasetamolimyrkytykset ja –kuolemat ovat lisääntyneet joissakin maissa vapauttamisen jälkeen.

Myös kansanedustaja Jurva suhtautuu ajatukseen hyvin kriittisesti.

– Lääkkeiden myynnin tulee ehdottomasti tapahtua jatkossakin apteekkien kautta. Siellä on osaamista ja asiantuntemusta.

Peruspalveluministeri Huovisen mielestä jakelu päivittäistavarakauppojen kautta vaarantaisi turvallisuuden.

– En ole missään nimessä vapauttamassa itsehoitolääkkeitä. Meillä on kansainvälisesti ja myös omassa maassa erittäin huonoja esimerkkejä lääkeväärennösten esiintymisestä. Itsehoitolääkkeiden käyttö ei myöskään saa lähteä lapasesta, ja siihen tarvitaan ammattilaisia.

Kansanedustaja Peltokorpi on vakuuttunut siitä, että Suomessa tarvitaan ammattitaitoinen lääkejakelukanava. Jos asiakkaat ottaisivat lääkkeensä päivittäistavarakaupan hyllystä itsenäisesti, heille saattaisi tulla helposti ongelmia yhteisvaikutusten kanssa.

– Keskusta kannattaa ehdottomasti nykyisen lääkejakelukanavan säilyttämistä.

Puolue pyrkii kuitenkin huolehtimaan siitä, että lääkkeiden saatavuus turvataan eri puolilla maata. Matka kotoa apteekkiin ei saa olla kohtuuton.

– Pitää miettiä, tarvitaanko maaseudulle lisää pieniä sivuapteekkeja tai apteekin palvelupisteitä. Lääkkeitä ei tulla jakamaan päivittäistavarakaupan kautta, koska suhtautuminen lääkkeisiin voisi mennä karkkikaupan puolelle.

Satsaus yhteistyöhön ja ennaltaehkäisyyn

Keskustelijat näkevät apteekit tärkeänä osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Heidän mielestään korkeasti koulutetut farmasian ammattilaiset voisivat toimia nykyistä kiinteämmässä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Työsarkaa olisi erityisesti kansansairauksien ennaltaehkäisyssä.

Johanna Jurvan mielestä on hienoa, että monissa apteekeissa on eri sairausryhmien hoitoon koulutettuja erityisosaajia.

– Apteekkiin voi mennä milloin tahansa kysymään neuvoja esimerkiksi diabeteksen hoitoon, ja apua saa aina. Apteekkien kannattaa ylläpitää ja kehittää tätä käytäntöä.

Ministeri Huovinen pitää apteekkeja suurena voimavarana sairauksien ennaltaehkäisyssä.

– Näkisin tärkeänä, että apteekeista annettaisiin neuvoja terveisiin elämäntapoihin, hyvinvointiin ja itsestä huolehtimiseen myös lääkkeettömin keinoin. Tätähän on paljon jo tehty, sille haluan antaa tunnustuksen. Hän olisi tyytyväinen, jos lääkkeiden käyttö vähenisi.

– Emme voi jatkaa sellaisella kasvu-uralla, että ongelmia yritetään hoitaa vain lääkkeiden avulla ja niitä määrätään jatkuvasti enemmän. Toki esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hyvä hoito on tärkeää, tiedän sen itsekin astmalapsen äitinä. Lääkehoito täydentää muuta terveydenhuoltoa, ja omilla elämäntavoilla on suuri merkitys terveyteen.

Terhi Peltokorpi huomauttaa, että apteekit voivat vaikuttaa tärkeällä tavalla myös hoitomyöntyvyyteen, sillä lääkkeitä jää nyt paljon ottamatta.

Ministeri Räty olisi valmis kasvattamaan apteekkien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa.

– Tiedän, että Apteekkariliitto on tehnyt avauksia esimerkiksi rokotteiden antamisesta apteekeissa. Suhtaudun itse tämän tyyppisiin asioihin lähtökohtaisesti myönteisesti.

Lääkekorvausjärjestelmä toimii hyvin

Lääkekorvausjärjestelmää koskeva lakiesitys eteni joulukuun alussa eduskuntaan. Keskustelijat ovat yhtä mieltä siitä, että Kelan ja apteekkien välinen suorakorvausjärjestelmä toimii erittäin hyvin. Minkäänlaista painetta muutoksiin ei ole.

Keskustelijoiden mielestä on oikeudenmukaista, että lääkekorvauksia kohdennetaan paljon lääkkeitä käyttäville. Johanna Jurva pelkää, että kaavaillut alkuomavastuut saattavat silti estää kaikkein pienituloisimpia hankkimasta lääkkeitä.

– Kun työskentelin kotihoidossa, näin, miten moni vanhus joutui valitsemaan, käyttääkö rahansa lääkkeisiin vai ruokaan. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei saisi olla tällaista tilannetta.

Terhi Peltokorpi pohtii, olisiko maksukattoja syytä yhdistää perhekohtaisesti.

– Perheessä voi olla useita sairastavia ihmisiä. Jokaisella voi olla paljon lääkekuluja, sairaalamaksuja ja matkakuluja, joissa on omat maksukattonsa.

Riittävätkö rahat kaikkiin palveluihin?

Keskustelun vetäjä, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Ilkka Oksala kysyy, riittävätkö valtion ja kuntien rahat kaikkeen siihen, mihin nykyinen terveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa.

Ministeri Rädyn mielestä nyt aletaan olla rajoilla sen suhteen, onko enää realisista toteuttaa kaikkia velvoitteita julkisen talouden rahoilla. Hänestä ongelmaa ei ratkaista säätämällä uusia lakeja, vaan keskittymällä siihen, miten löydetään koko Suomen tasolla parhaat ja tehokkaimmat käytännöt.

– Meillä on isoja eroja siinä, miten esimerkiksi palveluja tuotetaan eri paikoissa. Käytäntöjä yhtenäistämällä on saatavissa isoja tuottavuushyötyjä.

Rädyn mielestä esimerkiksi palveluiden hintoja sekä potilaiden odotus- ja kotiuttamisaikoja vertaillaan terveydenhuollon yksiköissä liian vähän. Arkisten toimintojen johtaminen tiedolla toisi kustannussäästöjä. Palveluiden käyttäjien olisi tärkeää saada tietää, kuinka laadukasta hoitoa missäkin saa ja miten pitkiä jonotusajat ovat.

Ministeri Huovinen on samaa mieltä. Hänestä sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja ei käytetä tällä hetkellä aina järkevästi.

– Nykyiset järjestelmät eivät takaa kansalaisille yhdenvertaisia palveluita, mutta ne eivät myöskään tuota palveluja kustannustehokkaasti. On paljon pirstaleisuutta ja päällekkäisyyttä, hyvät käytännöt eivät etene toiminnan tasolle.

Huovinen kannattaa painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisyyn. Nyt korjataan erikoissairaanhoidolla tilanteita, joihin olisi pitänyt puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Terhi Peltokorpi vahvistaa, että palveluiden tuottamisessa on suuria eroja kunnittain, mutta myös esimerkiksi sairaaloiden eri osastojen välillä. Hän työskenteli vielä keväällä kätilönä osastolla, joka kotiuttaa asiakkaat huomattavasti nopeammin kuin sairaalan toinen osasto. Ero ei johdu potilasaineksesta, vaan toimintakulttuurista.

Peltokorpi lisää, että aika usein terveyspuolella hoidetaan ongelmia, jotka ovat oikeasti sosiaalitoimen asioita. Satsaus kouluihin, nuorisotoimeen ja liikuntaan tuottaisi huomattavia kustannussäästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle.

Keskustelijat keksivät useita esimerkkejä ennaltaehkäisyn tarpeellisuudesta. Imatralla on estetty kriisitilanteita, kuten kalliita huostaanottoja, viemällä lapsiperheille apua kotiin. Joissakin kunnissa on tehty kaikille työttömille terveystarkastukset ja kysytty, mitä muuta apua he tarvitsevat elämänhallintaan.

Yksikanavaiseen rahoitukseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen liittyy kiinteästi terveydenhuollon rahoitusuudistus, jonka valmistuminen on keskustelijoiden mielestä yksi seuraavan hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista.

Keskustelijoista kaikki pyrkisivät eroon monikanavarahoituksesta ja siirtäisivät rahat yhteen putkeen.

Palveluiden maksamiseen tarvittava raha kerättäisiin edelleen monesta suunnasta: valtiolta, kunnista ja työnantajilta. Raha ei kuitenkaan kiertäisi palveluntuottajille enää kuntien kautta, vaan esimerkiksi valtionosuudet menisivät suoraan sote-alueen käytettäväksi.

Keskustelijat pohtivat, miten Kelan osaamista pystyttäisiin hyödyntämään rahoitusjärjestelmässä. Suomen viidelle sote-alueelle ei kannata luoda omia maksatuskoneistoja.

Valinnanvapaus jakaa mielipiteitä

Sote-uudistuksen yhteydessä on keskusteltu myös ihmisten valinnanvapaudesta. Aihe jakaa mielipiteitä Apteekkarilehden vaalitentissä.

Laura Räty kannattaa valinnanvapauden laajentamista.

– Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon perustason palveluissa pitäisi siirtyä malliin, jossa raha seuraa potilasta ja kaikilla on oikeus valita yksityisen ja julkisen palveluntuottajan väliltä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuka tahansa voi kävellä mihin tahansa ja piikki on auki.

Räty rajaisi ulkopuolelle erikoistason palvelut, kuten päivystyksen, synnytykset, tehohoidon ja raskaan erikoissairaanhoidon. Hän pyrkisi eroon osaoptimoinnista ja yhdistäisi terveydenhuollon suoriin kustannuksiin myös sairauspäivärahat ja matkakorvaukset, mahdollisesti lääkekorvauksetkin.

Muut keskustelijat ovat Rädyn kanssa samaa mieltä osaoptimoinnin haitallisuudesta. Nykyisessä järjestelmässä potilas tuupataan sinne, mistä palvelulle löytyy maksaja.

Huovinen ei tyrmää valinnanvapautta, mutta hän kysyy, miten pidetään huolta niistä ihmisistä, jotka eivät jaksa tai osaa valita. Valinnan mahdollisuus ei saa jäädä vain korkeasti koulutettujen oikeudeksi.

Peltokorpi huomauttaa, että yleisellä tasolla keskustelu valinnanvapaudesta ja palveluiden järjestämisestä on helppoa, mutta käytännön tasolla todellisuus on toinen. Esimerkiksi maaseudun pienissä kunnissa voi olla vaikeampaa järjestää lähelle perustason palveluita kuin hankkia toiselta puolelta maata erityistason palveluita, esimerkiksi leikkaushoitoja.

Keskustelijat ovat yhtä mieltä siitä, että sote-uudistus on ehdottoman tärkeää saattaa maaliin asti. Johanna Jurva kiteyttää ajatuksen.

– Vain toimintoja järkeistämällä voidaan turvata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Suomessa on alueita, joissa palvelut toimivat aivan loistavasti, mutta toisaalla mennään rimaa hipoen. Ihmisellä on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin asui hän missä tahansa.

Ilkka Oksala työskenteli Apteekkariliiton toimitusjohtajana 30.11. asti


Kommentit

tereza 22.06.2019 13:08

THANKS DR CLEMENT FOR YOUR SUPER LOTTERY WINNING NUMBERS I WILL FOREVER BE GRATEFUL CALL/WHATS APP +2347051758952 Hello My name is Ade Good child From Uk I am very happy to share this great real life testimonies, on How i won seventy one million,fifty seven thousand,four hundred thirty nine pounds. All my dreams came through when I Contacted Dr Peter . and told him needed a lottery spell. I have spend so much money on ticket just to make sure I win. But I never know that winning was so easy until the day I meant the greatest spell caster in the world. which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, . so I decide to give Him a try.I contacted this great Dr Peter and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws was out I was among the winners. I won 71,057,439 pounds. Dr Peter truly you are the best in the world,with these great Dr Peter you can win thousands of money through lottery.I am so very happy to meet these great man now, I will forever be grateful to you Dr Peter, Email him for your own winning lottery numbers his email: allmightbazulartemple@gmail.com or Whats App him on +2347051758952 or check out his website http:// thanks for reading friend
Dr.clement can also cure all kind of disease with herbal medicine like
1. HIV / AIDS
2. HERPES simplex
3. CANCER
4. warts disease)
5. Hepatitis
6. chronic pancreatic
7. high blood
8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
9 getting your ex back


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Farmasian järjestöt kaipaavat yli vaalien ulottuvia visioita

14.11.2018 15:00 ERJA ELO

Järjestöjen mukaan apteekkialaa pitää uudistaa, mutta Ruotsin virheitä ei kannata toistaa. Lue lisää


Lääkkeiden saanti Suomeen muiden armoilla

16.04.2018 10:40 ERJA ELO

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet merkittävästi, ja ilmiö saattaa jopa pahentua. Lue lisää


Asiantuntijat: Antibioottien määräämistä aletaan seurata jossain vaiheessa Suomessakin

19.02.2018 10:40 ERJA ELO

Asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, voidaanko kehittyvällä diagnostiikalla vähentää antibioottikuur... Lue lisää


Ylilääkäri: Kuuri loppuun -kehotuksesta tulee luopua

19.02.2018 09:49 ERJA ELO

On paljon tärkeämpää ottaa antibiootit säännöllisesti varsinkin hoidon alkuvaiheessa, toteaa HYKS:n ... Lue lisää


Digilääkäri ottaa vastaan apteekin tiloissa

23.10.2017 10:00 ERJA ELO

Noin viidessätoista apteekissa toimii etälääkärin vastaanotto. Palvelun yleistyminen riippuu paljon ... Lue lisää


Lähes kaikki reseptit ovat sähköisiä – loputkin 1,3 prosenttia sähköistetään apteekeissa

07.06.2017 08:40 ERJA ELO

Apteekit sähköistävät lääkemääräyksiä yhä päiväittäin. Miten poikkeustilanteita saataisiin vähennett... Lue lisää


Pärjääkö ikäihminen digitalisoituvien apteekkipalvelujen kanssa?

17.05.2017 10:45 ERJA ELO

Digitaalisten palveluiden ulkopuolelle jää paljon ihmisiä. Miten apteekkipalvelut turvataan jatkossa... Lue lisää


Kuluttajaliitto ja Fimea: ”Hyvä että apteekit pohtivat valikoimaansa”

09.02.2017 10:40 ERJA ELO

Apteekkariliiton laatima ohjeistus tuote- ja palveluvalikoimasta saa kehuja sidosryhmiltä. Lue lisää


Kansanedustajat kehittäisivät apteekkijärjestelmää maltillisesti

15.12.2016 14:52 ERJA ELO

Vimma apteekkitoiminnan vapauttamiseksi hämmentää kansanedustajia. Lue lisää


Jo tuhansia rokotettu apteekeissa – THL suhtautuu myönteisesti

31.10.2016 08:55 ERJA ELO

Jo kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet rokotuksen apteekissaan. Lue lisää


Itselääkityksen uudet ohjeet lyhentävät jonoja terveyskeskuksissa

02.06.2016 10:24 ERJA ELO

Tehokas itsehoito vähentäisi tarpeettomia päivystyskäyntejä, jolloin hoito voitaisiin kohdentaa pare... Lue lisää


Miltä näyttää sote-uudistus toimittajien silmin?

25.04.2016 15:34 ERJA ELO

Konkaritoimittajat uskovat poliitikkojen vievän sote-uudistuksen läpi tällä vaalikaudella vaikka väk... Lue lisää


Lääkehoitojen järkeistämisestä avain lääkesäästöihin?

15.02.2016 09:18 ERJA ELO

Fimean mukaan lääkehoidon arviointi voitaisiin tehdä tänä vuonna jo 10 000 potilaalle. Lue lisää


Mistä saadaan 150 miljoonaa euroa lääkekorvaussäästöjä?

22.01.2016 09:30 ERJA ELO

Tänä vuonna väliaikaiskeinoin toteutettava 25 miljoonan euron säästö antaa esimakua siitä, kuinka va... Lue lisää


Onnistunut kriisiviestintä vaatii myös some-osaamista

29.10.2015 12:03 ERJA ELO

Kriisitilanteessa täytyy nopeasti ymmärtää, minkä teemojen ympärille keskustelut somessa organisoitu... Lue lisää


D-vitamiinin tarve jakaa asiantuntijat

22.09.2015 09:34 ERJA ELO

Asiantuntijat kiistelevät D-vitamiinin määrästä. Apteekeissa farmasian ammattilaiset kohtaava hämmen... Lue lisää


Toiveena tiivis yhteistyö sairaala- ja avoapteekkien välille

15.06.2015 09:23 ERJA ELO

Avoapteekkien ja sairaala-apteekkien kannattaisi yhdistää voimansa. Lue lisää


Itsehoidon keinot ja valikoima kasvavat

09.04.2015 09:44 ERJA ELO

Tulevaisuudessa apteekista ei haeta lääkettä, vaan ratkaisuja ongelmaan. Lue lisää


Sote lisää yhteistyötä

05.02.2015 12:37 ERJA ELO

Lääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajat kannattavat farmasian ja muun... Lue lisää


Lääkkeet pysyvät apteekissa

18.12.2014 12:34 ERJA ELO

Apteekkarilehti järjesti eduskuntavaalien alla vaalitentin, jossa keskusteltiin apteekkien tulevaisu... Lue lisää


Rikollisuus leviää lääkealalle

30.10.2014 13:25 ERJA ELO

Lääkeväärennökset yleistyvät; Miten vastata lisääntyvään lääkealan rikollisuuteen? Lue lisää


Luontaista vain luottamus

28.08.2014 14:28 ERJA ELO

Apteekkien palveluvalikoima muuttuu tulevaisuudessa. Millaisia muutoksia on odotettavissa? Lue lisää


Mitä soten jälkeen?

05.06.2014 15:23 ERJA ELO

Sote-uudistus puhututtaa ja mietityttää. Lue lisää


Mureneeko kivijalka?

27.03.2014 15:38 ERJA ELO

Verkkokauppa kiihtyy; Miten kaupan pitäisi uudistaa liiketoimintaansa ja miten kivijalkakauppa muutt... Lue lisää


Johda kokemusta

30.01.2014 16:07 INKERI HALONEN

Palvellaanko apteekissa asiakasta? Entä kuka johtaa asiakastyötä? Lue lisää