Norjassa puolet vähemmän farmasisteja apteekkia kohden, Ruotsissa lääkeneuvontaa antava... Lue lisää »

Keskustelupalstojen terveysneuvoilla leikittelevä kysy apteekista -kampanja perehdyttää... Lue lisää »

Melkein kaikki sairastuvat johonkin pitkäaikaissairauteen, mutta välttämällä kolme risk... Lue lisää »

Työilmapiiriä kohentavia kehuja voi jaella lehden kautta helmikuun loppuun asti. Lue lisää »

Toiminta on kokonaisuudessaan tervettä, mutta tappiollisten tai kannattavuusrajoilla si... Lue lisää »

Soten apuna lähellä ja kaikkialla

   09.02.2017 12:35  VESA KUJALA

VUOSI 2017 on varmasti tärkein uuden sote-mallin valmistelussa. Tänä vuonna säädetään käytännössä kaikki järjestelmää säätelevät lait, päätetään valinnanvapauden laajuudesta sekä luodaan raamit kaikkein tärkeimmälle, eli järjestelmän rahoitukselle.

Yksityiset apteekit eivät sinänsä kuulu sote-lainsäädännön piiriin, mutta maahan valmisteltava uusi sosiaali- ja terveydenhuollon malli tulee vaikuttamaan myös apteekkien toimintaan.

Me Apteekkariliitossa näemme, että apteekeilla tulee olla iso rooli uudelle järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

APTEEKIT VOIVAT aiempaa selkeämmin auttaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa.

Ensinnäkin, apteekkien avulla suomalaisten eriarvoisuutta terveyspalveluiden saatavuuden suhteen voidaan kaventaa.

Apteekit tarjoavat tänä päivänä kansalaisille lähipalvelua asuinpaikasta riippumatta; apteekkiverkosto on maankattava, ja käytännössä lähes jokaisessa kunnassa on vähintään yksi apteekki.

Toisekseen, apteekit voivat auttaa kuromaan umpeen myös suomalaisten terveyseroja.

Apteekit ovat matalan kynnyksen toimipisteitä ja ainoita terveydenhuollon pisteitä, joissa asiakkaat voivat asioida aikaa
varaamatta ja maksutta.

Jo nyt apteekin lääkeneuvonta ja elintapaneuvonta sekä itsehoidon tuki säästävät vuosittain lähes miljardi euroa.

Lisäksi useissa apteekeissa tehdään jo nyt koulutetun hoitajan avulla erilaisia voinnin ja hoidon seurantaan
liittyviä mittauksia ja testejä, annetaan rokotuksia sekä tehdään pienimuotoisia toimenpiteitä hyvässä
yhteistyössä kunnan kanssa, julkisia terveyspalveluita rasittamatta.

Digitalisaation ansiosta mahdollisuus erilaisiin etähyvinvointipalveluihin, kuten etälääkäriin, yleistyy apteekeissa.


APTEEKIT VOIVAT auttaa toteuttamaan myös sote-järjestelmän tärkeitä kustannussäästöjä.

Apteekin itsehoidon ohjauksella voidaan välttää kalliita ja usein myös turhia lääkäri- tai päivystyskäyntejä.

Opastamalla asiakkaita lääkkeiden oikeasta käytöstä ja sitouttamalla heitä lääkehoitoihinsa apteekit varmistavat, että lääkärin määräämästä lääkkeestä todella saadaan sen tuottama terveyshyöty.

Yhä tärkeämpänä pidetään myös sitä, että apteekit varmistavat yhdessä muun terveydenhuollon kanssa, että potilaan kokonaislääkitys on optimaalinen, turhat päällekkäislääkitykset on karsittu ja lääkkeistä aiheutuvat riskit minimoitu.

Näin luodaan merkittävää ennaltaehkäisevää säästöä lääkehaitoista.


APTEEKKARILEHTI esittelee tämän vuoden aikana kaikki maan sote-alueet sekä kertoo, missä vaiheessa maakunnan
sote-valmistelu on etenemässä. Tarjolla on mielenkiintoista tietoa paikallisista käytännöistä sekä yhteistyömuodoista.

Toivottavasti pystymme juttujen myötä tarjoamaan ideoita kaikille alueille heidän omaan sote-valmistelutyöhönsä.


Kirjoittaja on Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.

Sähköposti: vesa.kujala@apteekkariliitto.fi Twitter: @KujalaVesa @Apteekkarifi 


 

Hälsohjälp nära och överallt


ÅR 2017
är säkert det viktigaste året när det gäller förberedandet av social- och hälsovårdsreformen. I år stiftas praktiskt
taget alla lagar som reglerar systemet, besluts om valfrihetens omfattning och skapas ramar för det allra viktigaste, alltså
finansieringen.

De privata apoteken står inte i centrum av social- och hälsovårdsmodellen, men modellen kommer att påverka även apotekens verksamhet.

Vi på Apotekareförbundet anser att apoteken bör inneha en viktig roll i att uppnå målen för det nya systemet


FÖR DET FÖRSTA kan apoteken hjälpa till med att minska finländarnas ojämställdhet i fråga om tillgång till hälsotjänster.

Apoteken erbjuder i dag landets medborgare närservice oberoende av boningsort; apoteksnätet är landsomfattande
och praktiskt taget varje kommun har minst ett apotek.

För det andra kan apoteken hjälpa till med att minska finländarnas hälsoskillnader. Apoteken har låg tröskel och är de enda ställena inom hälsovården där kunderna kan sköta sina ärenden utan tidsbokning och gratis.

Redan nu sparar apotekens läkemedels- och livsstilsrådgivning samt stöd för egenvård årligen nästan
en miljard euro.

Dessutom gör utbildade skötare redan på många apotek olika mätningar och tester som har att göra med hälsa och Behandlingsuppföljning, vaccinerar och utför mindre åtgärder, till exempel stygnborttagning - i gott samarbete med kommunen, utan att belasta de offentliga hälsotjänsterna.

Tack vare digitaliseringen ökar möjligheterna till olika fjärrtjänster inom hälsovård, till exempel fjärrläkare, på apoteken.

Det kan erbjuda en avgörande lösning när mottagningsköerna eller avståndet till andra hälsotjänster är långa.


APOTEKEN KAN också hjälpa till med de viktiga kostnadsbesparingarna inom hälsovården.

Tack vare apotekens handledning i egenvård kan dyra och enligt undersökningar ofta också onödiga läkareller jourbesök undvikas.

Genom att ge kunderna råd om rätt användning av läkemedlen och motivera dem för behandlingen säkerställer apoteken att det läkemedel läkaren ordinerat gör avsedd nytta för hälsan.

Man anser det också allt viktigare att apoteken tillsammans med resten av hälso- och sjukvården ser till att patientens helhetsmedicinering är optimal, onödiga överlappningar avlägsnas och läkemedelsriskerna minimeras. Dessa åtgärder ger också betydande inbesparingar.


UNDER DET HÄR ÅRET kommer Apteekkarilehti att presentera alla landets social- och hälsovårdsområden och berätta hur landskapens förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen framskrider. Det innebär intressant information om lokal praxis och olika samarbetsformer.

Vi hoppas att vi med artiklarna kan ge idéer åt andra områden i deras eget förberedelsearbete.


Skribentten är farmaceutisk direktör för Finlands Apotekareförbund.

E-mail: vesa.kujala@apteekkariliitto.fi Twitter: @KujalaVesa @Apteekkarifi


Kolminapainen Kanta-Häme on apteekeille haastava yhteistyökumppani

19.10.2017 10:36 INKERI HALONEN

"Kun saamme kaikki viimein yhteen organisaatioon, niin lääkehuollon suunnittelu sotessa muuttuu help... Lue lisää


Pirkanmaa haluaa hyödyntää apteekkiverkostoa sotessa

18.10.2017 09:00

Apteekeilta odotetaan paljon, sillä koko palvelujärjestelmän ideana on hyödyntää nykyisiä toimijoita... Lue lisää


Etelä-Pohjanmaa haluaa lisätä koneellista annosjakelua

17.10.2017 09:30 INKERI HALONEN

Apteekkeja kannustetaan kehittämään paikallista yhteistyötä jatkuvasti – soten lopullisia päätöksiä ... Lue lisää


Vaasalaisapteekki: ”Lääkehoidon arviointi on apteekkien parasta osaamista”

29.06.2017 10:00 INKERI HALONEN

Vaasan Palosaaren apteekissa toivotaan, että apteekin lääkehoidon osaaminen otettaisiin osaksi sote-... Lue lisää


Satakunta: Apteekeilla tärkeä rooli etenkin haja-asutusalueilla

28.06.2017 10:37 INKERI HALONEN

Satakunta pohtii terveysasemaverkoston tulevaisuutta. Nyt terveysasemia on 55. Lue lisää


Pohjanmaalla lääkehuollon pohdinta osana sotea on jo aloitettu

27.06.2017 10:25 INKERI HALONEN

”Varsinaiseen kehitystyöhön päästään, kun laki valinnanvapaudesta on hyväksytty”, Pohjanmaan sote-jo... Lue lisää


Sote herättää huolta Varsinais-Suomessa - apteekkiasioita ei ole vielä pohdittu

26.06.2017 11:00 INKERI HALONEN

Kiireen keskellä apteekkien rooli osana sotea on jäänyt ohuelle pohdinnalle, Salon Vanhan apteekin a... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

26.06.2017 10:20

Ruotsinkielisen väestön osuus vaihtelee länsirannikon maakunnissa yli puolesta muutamaan prosenttiin... Lue lisää


Keski-Suomi kutsuu apteekkeja pop-up-työryhmiin

10.05.2017 10:03 INKERI HALONEN

Keski-Suomi on kiinnostunut apteekkien mahdollisuuksista toimia etähyvinvointipalveluiden tarjoajina... Lue lisää


Huoli annosjakelun sote-kilpailutuksista kalvaa myös Pieksämäen apteekkeja

08.05.2017 14:02

Apteekit toivovat hyvän yhteistyön jatkuvan myös uudella Etelä-Savon sote-alueella. Lue lisää


Pohjois-Savo luottaa muutoksessa apteekin toimintaan

04.05.2017 12:10 INKERI HALONEN

”Apteekit ovat ehkä ajatuksissa olleet sellainen varma kivijalka, jonka muuttumisesta ei ole ollut s... Lue lisää


Etelä-Savo kaipaa innovaatioita kotihoidon tueksi

03.05.2017 09:00

”Jos apteekit pystyvät kehittämään kotona tapahtuvan hoidon tueksi innovaatioita, niin se vahvistaa ... Lue lisää


Siun Sote haluaa kehittää yhteydenpitoa apteekkien kanssa

02.05.2017 08:44 INKERI HALONEN

Luvassa on todennäköisesti myös yhteisiä Siun Soten ja apteekkien henkilöstöjen koulutustilaisuuksia... Lue lisää


Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN

Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen terveydenhuollossa on modernia tulevaisuutta. Lue lisää


Kansanedustaja Heikkinen: Apteekkiverkostoa hyödynnettävä sotessa

26.04.2017 08:52 INKERI HALONEN

Heikkinen kehottaa apteekkeja miettimään, mitä annettavaa heillä voisi olla sosiaalihuollon suuntaan... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa itäinen ja keskinen Suomi

26.04.2017 08:44 INKERI HALONEN

Valinnanvapautta testataan sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Karjalan alueella. Lue lisää


Terveysasema suljettiin, apteekki avasi Terveyspisteen ja etälääkäripalvelun

27.03.2017 09:20

Kun Lohja sulki yhden terveysasemistaan, lähiapteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan ja etälääkärin p... Lue lisää


Savuttomana leikkaukseen, apteekin kautta

10.03.2017 10:02 ERJA ELO

Ideana on auttaa nikotiiniriippuvaiset irti tupakasta vähintään 1–2 kuukautta ennen operaatiota. Lue lisää


Ylijohtaja Varhila: Uskon sote-uudistuksen pääsevän nyt maaliin

27.02.2017 09:10 ERJA ELO

Uudistuksen yhteyedssä punnitaan myös apteekkijärjestelmän toimivuus. Lue lisää


PoPSTer: Haluamme lisätä yhteistyötä apteekkien kanssa

23.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pohjois-Pohjanmaalla pohditaan muun muassa lääkehoidon arviointien tekemistä avoapteekkien avulla. Lue lisää


Lapin sote-alueella etsitään ratkaisuja etäisyyksiin – apteekeilta odotetaan aloitteellisuutta

22.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pitkät etäisyydet leimaavat myös apteekkipalveluiden kehittämistä. Lue lisää


Keski-Pohjanmaan Soite: Toivomme apteekeilta yhteistyöehdotuksia

21.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Lue lisää


STM:n Tuomas Pöysti: ”Erinomaista, että apteekkien roolia tarkastellaan”

17.02.2017 09:00 INKERI HALONEN

Pöystin mukaan apteekki voi toimia terveydenhuollon ensimmäisenä kontaktina nykyistä laajemmin. Lue lisää


Kainuu kokeilee etähyvinvointipalvelua apteekeissa

16.02.2017 09:40 INKERI HALONEN

Etähyvinvointiyhteyttä tarjotaan ainakin Paltamon, Suomussalmen, Kuhmon ja Kajaanin Veturi apteekiss... Lue lisää


Uusi sarja alkaa! Mikä on apteekin rooli uusilla sote-alueilla?

15.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Viisiosainen sarja esittelee kaikki Suomen sote-yhteistyöalueet ja niiden maakunnat. Lue lisää


Soten apuna lähellä ja kaikkialla

09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

Apteekeilla tulee olla iso rooli uudelle järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Lue lisää


Apteekin perustehtävä sotessa

20.01.2017 10:24 VESA KUJALA

Apteekin perustyöhön kuuluu arvioida, voidaanko oireet hoitaa itsehoidolla vai onko syytä konsultoid... Lue lisää


Apteekit toimittavat tuhansia lääketoimituksia kotioville vuosittain

24.10.2016 09:15 KATARIINA KALSTA

Asiakkaiden kotiin toimitetaan muun muassa verkkoapteekkitilauksia, dialyysinesteitä ja annosjaeltuj... Lue lisää


Kainuussa suunnitellaan etälääkäripisteitä apteekkeihin

06.09.2016 08:45 INKERI HALONEN

Jos DIHYTE-nimellä kulkeva hanke etenee toivotusti, ensimmäiset kokeilut apteekeissa käynnistetään t... Lue lisää


Kesä kasvatti etälääkäripalvelun kysyntää Vähänkyrön apteekissa

12.08.2016 09:28

Etälääkäripalvelua tarjotaan nyt viiden apteekin yhteydessä. Lue lisää