Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Harmaa on uusi musta – maailmassa on kohta kaksi miljardia vanhusta

   07.10.2019 11:15  TARU VANHALA ISTOCK

Vanheneminen on uusi globaali megatrendi. Vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias.

Kotihoitopalvelut paisuvat ja apteekkien merkistys kasvaa, ennustaa yhdysvaltalainen yritysjohtaja. Suomessa tarvitaan myös uusia hoivavakuutuksia.

Yli 60-vuotiaiden määrä maailmassa kaksinkertaistuu kahteen miljardiin vuosisadan puolivälissä. Vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. Se on valtava uhka – ja mahdollisuus.

Edessämme on ihmiskunnan suurin väestörakenteen muutos. Miten jo nyt kriittisessä tilassa oleva vanhustenhoito kustannetaan?

Silver Economy Forum kokosi kesällä talouselämän edustajia-, terveys- ja sosiaalialan asiantuntijoita ja politiikan vaikuttajia Helsinkiin pohtimaan asiaa. Kansainvälinen joukko lähestyi aihetta positiivisessa hengessä. Vanhenemista kutsuttiin jopa ”uudeksi globaaliksi megatrendiksi”.

Rivien ja lauseiden väleistä pystyi kuitenkin aistimaan huolen. Forumin pääyhteistyökumppanin, Home Instead Senior Caren, toimitusjohtaja Jeff Huber sanoo, että konkreettisten muutosten tekeminen on hidasta, vaikka tietoisuus onkin kasvanut.

– Meidän kaikkien tulisi muuttaa ajattelutapaamme vanhuudesta ja vanhenemisesta. Väestön ikääntyminen on väistämätön matemaattinen fakta, joka vaatii toimia. Ja aika toimia on nyt.

Suurin virhe on pitää vanhenemista pelkästään negatiivisena asiana. Vanheneva väestö ei ole vain kuluerä ja taakka. Se on myös valtava kuluttajaryhmä. Jokaisen yritysjohtajan tulisi ymmärtää tämän hurjaa vauhtia kasvavan markkinan potentiaali.

Toinen yleinen virhe on niputtaa yhteen kaikki eläkeiän saavuttaneet.

– Kaikkien 60-100 -vuotiaiden käsitteleminen yhtenä homogeenisenä ryhmänä on yhtä järjetön ajatus, kuin kaikkien 20-60 -vuotiaiden lokeroiminen yhdeksi ikäryhmäksi. Terveen, hyväkuntoisen 68-vuotiaan ja muistisairaan 86-vuotiaan elämäntilanteet ja tarpeet ovat hyvin kaukana toisistaan.

Ryhdy pukiksi seniorille

Huber suhtautuu aiheeseen palavasti. Vanhenemisesta ja etenkin onnellisesta vanhuudesta on tullut hänelle elämäntehtävä, suorastaan velvollisuus.

– Haluamme muuttaa koko alaa. Tavoitteena on auttaa vanhuksia kaikkialla maailmassa, ei vain omia asiakkaitamme.

HomeInstead tarjoaa kotihoitopalvelujen lisäksi ilmaista ohjausta ja koulutusta muun muassa Alzheimer-potilaiden omaishoitajille. Yrityksellä on myös useita alueellisia säätiöitä, jotka järjestävät vanhuksille palveluita ja tempauksia, kuten joulunaikaan ”Ryhdy pukiksi seniorille” -kampanjan.

– Hyväntekeväisyys on oleellinen osa toimintaamme, sitä voisi jopa kutsua yhdeksi peruspilareistamme, Huber kertoo ylpeänä.

HomeInstead toimii franchising-periaatteella jo 13 maassa. Se lupaa yksilöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Jokaiselle vanhukselle räätälöidään juuri hänelle sopiva palvelupaketti. Jopa hoitaja valitaan asiakkaan mukaan niin, että esimerkiksi musikaalinen vanhus saa musiikista pitävän hoitajan ja kulinaristi ruoanlaitosta kiinnostuneen hoitajan.

Kotihoidolle riittää kysyntää, sillä se on edullista yhteiskunnalle ja mieluisinta ihmisille itselleen.

– Kysyitpä missä päin maailmaan tahansa, 90 prosenttia ihmisistä haluaa vanheta kotona. Koti on myös ylivoimaisesti kustannustehokkain paikka vanheta. Vanhustenhoito ja terveydenhuolto ovat nyt jo ylikuormittuneet kaikkialla. Vanhainkotipaikkoja ei yksinkertaisesti tule riittämään kaikille. Meillä ei ole edes rakennuksia niin paljon, Huber sanoo.

Naisen työuran tiellä olivat ennen lapset. Nyt yhä useampi amerikkalainen nainen jättäytyy töistä hoitaakseen vanhempiaan.

Valtava muutos. Mikään yhteiskunta ei selviä väestörakenteen mullistuksesta ilman yksityisiä palveluja, sanoo Home Instead Senior Caren toimitusjohtaja Jeff Huber. Kuva: Jenni Korhonen / Lehtikuva

Uusi jarru naisen uralle

Väestön ikääntymisellä on yllättäviäkin yhteiskunnallisia seurauksia. Yhä useampi amerikkalainen, useimmiten nainen, joutuu jo Huberin mukaan valitsemaan, huolehtiiko urastaan vain vanhemmistaan.

– Siinä missä naisten työuralla etenemisen tiellä olivat aiemmin lapset, nyt yhä useampi työikäinen amerikkalainen nainen joutuu jättäytymään pois kokopäivätöistä hoitaakseen vanhempiaan.

Huber kaipaa päättäjiltä ja työnantajilta tukea omaishoitajille. Vanhemmista huolehtiminen lankeaa meilläkin usein naisille, ja tutkijat arvioivat, että ilmiö lyhentää työuria Suomessakin todennäköisesti jo nyt.

Toimivaa, helposti saatava kotihoitoa tarvitaan kaikkialla. Kotihoitopalveluiden liikevaihto on jo miljardeja euroja, ja ala kasvaa nopeasti. Suomessa vanhustenhoidon muuttuminen liiketoiminnaksi kuitenkin epäilyttää, varsinkin viime aikoina paljastuneiden puutteiden vuoksi.

Huber myöntää kuulleensa Suomen ongelmista, mutta pitää silti keskustelua vanhanaikaisena.

– Mikään valtio ei kykene tulevaisuudessa kustantamaan vanhustenhoitoa yksin. Edessämme on ennennäkemätön väestörakenteen muutos, joka tulee vaatimaan aivan uudenlaista yhteistyötä julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta.

Kohuista huolimatta vanhustenhoidon kaupallistuminen on jatkunut meilläkin. Huber kuulostaa jo vähän kärsimättömältä.

– Emme voi jäädä jumiin viime vuosisadan toimintamalleihin. Tälle väittelylle ei ole enää aikaa. Väestöpyramidin kääntyminen ylösalaisin pakottaa muutoksiin eläkejärjestelyissä, rahoitusjärjestelyissä ja terveyspalvelujen tuottamisessa.

Hoivakriisi luo kysyntää vakuutuksille

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset olivat muodissa vuosituhannen vaihteessa, ja niitä markkinointiin tavaksi päästä eläkkeelle lakisääteistä eläkeikää aiemmin. Tämä ei ole enää mahdollista. Useat ehtojen kiristykset ovat muutekin romahduttaneet vakuutusten suosion.

Ihmisten eläessä yhä pidempään vakuutusten tuototkin loppuvat kesken. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtajan Niku Määttäsen mukaan Suomessa ei ole tarjolla ikääntyville sopivia hoiva- ja eläkevakuutuksia.

– Tarve olisi etenkin kertamaksuiselle, elinikäiselle eläkevakuutukselle, hän sanoo.

Edellinen eduskunta helpotti kyseisen vakuutusmallin verotusta keväällä. Aiemmin kertamaksuisen eläkevakuutuksen koko nostosummasta maksettiin veroa, eikä vakuutus ollut verovähennyskelpoinen myöskään sijoitusvaiheessa.

Määttäsen mukaan yksityisten eläke- ja hoivavakuutusten järkevyyttä on tällä hetkellä hankala arvioida. Kuluttajia hyödyttävä kilpailu puuttuu, eivätkä markkinat ole läpinäkyvät.

Etlan tutkimusjohtajan Niku Määttäsen mukaan Suomessa tarvittaisiin hoivavakuutuksia ja erityisesti kertamaksuista, elinikäistä eläkevakuutusta. Kuva: Jenni Korhonen / Lehtikuva.

Yksityinen vakuutus täytyy tulevaisuudessa sovittaa myös yhteen sosiaalivakuutuksen kanssa. Tällä hetkellä esimerkiksi palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät tulojen mukaan. Tämä syö yksityisten vakuutuksien kannattavuutta.

Synnytys-, eläke- ja digitalkoot

Jeff Huberin mielestä Ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus rahoittaa eläkepäiviään itse ja kohtuullistaa palvelujensa hintoja. Esimerkiksi Irlanti vapautti hiljattain hoivapalvelut arvonlisäverosta, ja Australiassa otettiin käyttöön malli, jossa vanhus saa tietyn summan ja vapauden valita itse hoivapalvelunsa.

Tällaisia päätöksiä Huber näkisi tietysti mielellään lisää. Suomessa väestörakenteen muutos on erityisen nopeaa, ja tutkijat ja asiantuntijat tuntevat haasteen.

Osa työikäisistä nuorista on herännyt pohtimaan eläkepäiviensä kohtaloa, mutta poliittinen keskustelu on latistunut lähinnä vitsailuksi synnytystalkoista.

Eliniänodote kasvaa jatkuvasti. Tänä vuonna syntyville se on jo yli kahdeksankymmentä vuotta, seuraava sukupolvi tulee elämään lähes 100-vuotiaaksi. Onnistuneimmatkaan synnytystalkoot eivät pysäytä vanhusväestön kasvua.

Positiivista on se, että elinkaaren pidentyminen tuo myös lisää terveitä elinvuosia. Yhä useampi 65-vuotias on vielä työkykyinen. Työmarkkinoilla ei ole enää varaa ikäsyrjintään.

– Eläkkeelle jääminen ei tulevaisuudessa tarkoita työnteon loppumista, Jeff Huber kiteyttää.

Eliniän kasvaessa myös huonokuntoisten vanhusten määrä lisääntyy. Tämä rasittaa terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa. Palvelut ovat jo nyt ylikuormittuneet, ja ala kärsii huutavasta työvoimapulasta.

Digitalisaatio ei pysty korvaamaan puuttuvia käsiä, mutta sitä tarvitaan yhä enemmän. Vuosisadan puolivälissä mummot ja papat käyttää digitaalisia sovelluksia ja laitteita paremmin kuin tämän päivän vanhukset.

Apteekkien merkitys kasvaa

Apteekkeja tarvitaan myös entistä enemmän. Lähes kaikilla kotihoidon asiakkailla on käytössä useita reseptilääkkeitä, useiden eri lääkärien määräyksestä. Epäselvyyksiä ja tahattomia väärinkäytöksiä syntyy paljon.

Itse asiassa lääkkeiden käytöstä johtuvat ongelmat ovat Amerikassa vanhusten yleisin syy hakeutua terveydenhuoltoon. Huber korostaakin, että kotihoidon ja apteekin yhteistyön täytyy sujua.

– Apteekkien rooli osana terveydenhuoltoa vahvistuu koko ajan, yhä enenemässä määrin neuvoa ja apua kysytään nimenomaan apteekista Huber.

Apteekkien rooli osana terveydenhuoltoa korostuu juuri tässä. Huberin HomeInstead pyrkii läheiseen yhteistyöhön apteekkien kanssa kaikissa maissa. Amerikassa yritys on perustanut oman nettiapteekin, Simplemedsin. Se postittaa lääkkeet ja vitamiinit asiakkaalle annospusseina 30 päivän jaksoissa.

Uusille farmaseuttisille palveluille olisi tarvetta, mutta hyvinvointivaltio kipuilee nykyistenkin kanssa Korkean verotuksen ja sosiaaliturvan maissa on totuttu siihen, että yhteiskunta järjestää ja maksaa vanhustenhoidon. Kun ikäpyramidi keikahtaa ympäri, tämä ei onnistu.

Muut rahoitusvaihtoehdot on pakko hyväksyä. Amerikkalainen, puhtaasti yksityisiin vakuutuksiin perustuva järjestelmä tuntuu vieraalta. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruspilareihin kuuluva sosiaalieläke ei ehkä katoa, mutta sitä täytyy todennäköisesti täydentää muilla ratkaisuilla.

– Jos epäonnistumme valmistautumisessa, valmistaudumme epäonnistumaan, Huber kiteyttää harmaantumisen haasteet.


Harmaa on uusi musta – maailmassa on kohta kaksi miljardia vanhusta

07.10.2019 11:15 TARU VANHALA

Vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. Kotihoito lisääntyy ja apteekkien merkitys... Lue lisää


Lääkekaaos kuriin – annosjakelun kasvu sai vauhtia

12.04.2019 12:30 ERJA ELO

Apteekkari selvitti: vanhuskriisi on lisännyt myös hoivajättien kiinnostusta lääkitysturvallisuutta ... Lue lisää


Hoitoon sitouttamisessa tarvitaan apteekkeja

15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN

Verkkoapteekki voisi toimia kuin pitsataksi ja lääkejakelun hiominen parantaisi hoivakotien turvalli... Lue lisää


Annospussi hukassa? Lisää virheitä, kiitos!

01.03.2019 08:12 INKERI MERILUOTO

Espoossa iloitaan kotihoidon haitta- ja vaaratapahtumien kasvusta. Virheet halutaan esiin, jotta lää... Lue lisää


Siun sote palkittiin – otti palvelusetelin ensimmäisenä käyttöön lääkkeiden annosjakelussa

07.02.2019 14:00 ERJA ELO

Valinnanvapaus ja lääkitysturvallisuus lisääntyivät. Lähes kaikki kuntayhtymän apteekit voivat tarjo... Lue lisää


STM teki tiekartan lääkehoidon kehittämiseen

01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on ministeriön mukaan kehitettävä kokonaisuutena. Lue lisää


Suomessa on jo 200 Liikkujan Apteekkia!

18.01.2019 08:38 ERJA ELO

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoidon tueksi. Lue lisää


Apteekitkin rokottavat riskiryhmiä

17.12.2018 16:15 ERJA ELO, OLLI-PEKKA TIAINEN

Influenssarokotuksia on otettu ennätystahtiin, yli miljoona suomalaista on saanut saanut suojan. Lue lisää


Päijät-Häme: Sairaala- ja avoapteekkien yhteistyössä paljon mahdollisuuksia

20.10.2017 09:00 INKERI HALONEN

Päijät-Hämeen sote-valmisteluissa odotetaan valtakunnallisia linjauksia lääkehuollon järjestämisestä... Lue lisää


Kolminapainen Kanta-Häme on apteekeille haastava yhteistyökumppani

19.10.2017 10:36 INKERI HALONEN

"Kun saamme kaikki viimein yhteen organisaatioon, niin lääkehuollon suunnittelu sotessa muuttuu help... Lue lisää


Pirkanmaa haluaa hyödyntää apteekkiverkostoa sotessa

18.10.2017 09:00

Apteekeilta odotetaan paljon, sillä koko palvelujärjestelmän ideana on hyödyntää nykyisiä toimijoita... Lue lisää


Etelä-Pohjanmaa haluaa lisätä koneellista annosjakelua

17.10.2017 09:30 INKERI HALONEN

Apteekkeja kannustetaan kehittämään paikallista yhteistyötä jatkuvasti – soten lopullisia päätöksiä ... Lue lisää


Vaasalaisapteekki: ”Lääkehoidon arviointi on apteekkien parasta osaamista”

29.06.2017 10:00 INKERI HALONEN

Vaasan Palosaaren apteekissa toivotaan, että apteekin lääkehoidon osaaminen otettaisiin osaksi sote-... Lue lisää


Satakunta: Apteekeilla tärkeä rooli etenkin haja-asutusalueilla

28.06.2017 10:37 INKERI HALONEN

Satakunta pohtii terveysasemaverkoston tulevaisuutta. Nyt terveysasemia on 55. Lue lisää


Pohjanmaalla lääkehuollon pohdinta osana sotea on jo aloitettu

27.06.2017 10:25 INKERI HALONEN

”Varsinaiseen kehitystyöhön päästään, kun laki valinnanvapaudesta on hyväksytty”, Pohjanmaan sote-jo... Lue lisää


Sote herättää huolta Varsinais-Suomessa - apteekkiasioita ei ole vielä pohdittu

26.06.2017 11:00 INKERI HALONEN

Kiireen keskellä apteekkien rooli osana sotea on jäänyt ohuelle pohdinnalle, Salon Vanhan apteekin a... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

26.06.2017 10:20

Ruotsinkielisen väestön osuus vaihtelee länsirannikon maakunnissa yli puolesta muutamaan prosenttiin... Lue lisää


Keski-Suomi kutsuu apteekkeja pop-up-työryhmiin

10.05.2017 10:03 INKERI HALONEN

Keski-Suomi on kiinnostunut apteekkien mahdollisuuksista toimia etähyvinvointipalveluiden tarjoajina... Lue lisää


Huoli annosjakelun sote-kilpailutuksista kalvaa myös Pieksämäen apteekkeja

08.05.2017 14:02

Apteekit toivovat hyvän yhteistyön jatkuvan myös uudella Etelä-Savon sote-alueella. Lue lisää


Pohjois-Savo luottaa muutoksessa apteekin toimintaan

04.05.2017 12:10 INKERI HALONEN

”Apteekit ovat ehkä ajatuksissa olleet sellainen varma kivijalka, jonka muuttumisesta ei ole ollut s... Lue lisää


Etelä-Savo kaipaa innovaatioita kotihoidon tueksi

03.05.2017 09:00

”Jos apteekit pystyvät kehittämään kotona tapahtuvan hoidon tueksi innovaatioita, niin se vahvistaa ... Lue lisää


Siun Sote haluaa kehittää yhteydenpitoa apteekkien kanssa

02.05.2017 08:44 INKERI HALONEN

Luvassa on todennäköisesti myös yhteisiä Siun Soten ja apteekkien henkilöstöjen koulutustilaisuuksia... Lue lisää


Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN

Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen terveydenhuollossa on modernia tulevaisuutta. Lue lisää


Kansanedustaja Heikkinen: Apteekkiverkostoa hyödynnettävä sotessa

26.04.2017 08:52 INKERI HALONEN

Heikkinen kehottaa apteekkeja miettimään, mitä annettavaa heillä voisi olla sosiaalihuollon suuntaan... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa itäinen ja keskinen Suomi

26.04.2017 08:44 INKERI HALONEN

Valinnanvapautta testataan sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Karjalan alueella. Lue lisää


Terveysasema suljettiin, apteekki avasi Terveyspisteen ja etälääkäripalvelun

27.03.2017 09:20

Kun Lohja sulki yhden terveysasemistaan, lähiapteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan ja etälääkärin p... Lue lisää


Savuttomana leikkaukseen, apteekin kautta

10.03.2017 10:02 ERJA ELO

Ideana on auttaa nikotiiniriippuvaiset irti tupakasta vähintään 1–2 kuukautta ennen operaatiota. Lue lisää


Ylijohtaja Varhila: Uskon sote-uudistuksen pääsevän nyt maaliin

27.02.2017 09:10 ERJA ELO

Uudistuksen yhteyedssä punnitaan myös apteekkijärjestelmän toimivuus. Lue lisää


PoPSTer: Haluamme lisätä yhteistyötä apteekkien kanssa

23.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pohjois-Pohjanmaalla pohditaan muun muassa lääkehoidon arviointien tekemistä avoapteekkien avulla. Lue lisää


Lapin sote-alueella etsitään ratkaisuja etäisyyksiin – apteekeilta odotetaan aloitteellisuutta

22.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pitkät etäisyydet leimaavat myös apteekkipalveluiden kehittämistä. Lue lisää