Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Annospussi hukassa? Lisää virheitä, kiitos!

   01.03.2019 08:12  INKERI MERILUOTO MAURI RATILAINEN

Lääkitysturvallisuus oli ennen tyydyttävä, nyt hyvä tai erittäin hyvä, arvioi aluevastaava Jaana Henriksson (vas). Espoonlahden prosessien hiomiseen apteekin kanssa osallistui myös lähihoitaja Tiina Mitrofanoff.

Apteekkien uusi lääkitysturvallisuuspalvelu on otettu käyttöön jo kymmenissä vanhuspalveluiden yksiköissä ympäri maata. Pilottikaupunki Espoossa kotihoidon haitta- ja vaaratapahtumat kasvoivat viime vuonna neljänneksen.

Espoon kotihoito joutui vuosi sitten kovaan syyniin, kun vanhuksen epäiltiin kuolleen laiminlyönnin vuoksi. Epäily jäi vahvistamatta, mutta potilasturvallisuuden parantamiseksi aloitettiin järjestelmällinen työ.

Vuonna 2017 kaupungin kotihoito raportoi 600 asiakkaisiin kohdistunutta haitta- ja vaaratapahtumaa. Viime vuonna luku kasvoi 750:een.

Vanhuspalveluiden johtaja Matti Lyytikäinen on noususta pelkästään iloinen.

– Tavoitteenamme on saada ilmoituskynnystä laskemaan yhä eli saada lisää ilmoituksia. Haluamme, että jatkossa myös kaikki läheltä piti -tilanteen raportoidaan, ja analysoitujen tietojen avulla pääsemme kehittämään potilasturvallisuutta entisestään, perustelee Lyytikäinen.

Kaksi kolmasosaa viime vuoden ilmoituksista koskee lääkehoitoja, mutta edistystä on jo tapahtunut. Lääkkeiden antoon liittyvät ilmoitukset (väärä annos tai vahvuus) vähentyivät 44 prosenttia.

Annosjakelu on hyvä alku

Espoo alkoi vuonna 2017 siirtyä koneelliseen annosjakeluun. Tällä hetkellä kotihoidon 1300 asiakkaasta noin 800 saa lääkkeensä annospusseissa.

Lyytikäisen mukaan annosjakelua on tarkoitus lisätä, koska se parantaa turvallisuutta merkittävästi. Palvelun ansiosta kotihoidon lääkkeiden jakovirheet puolittuivat viime vuonna. Ilmoitusten mukaan lääke jäi vuonna 2017 jakamatta 218 kertaa, viime vuonna enää 113 kertaa.

Siirtyminen koneelliseen annosjakeluun on kotihoidolle ja palvelutalolle iso ponnistus. Kun jakelu saadaan toimimaan, voimat suunnataan usein muihin hankkeisiin.

Prosessi nosti esiin asioita, joita emme olleet huomanneet tarkastella aiemmin.

Espoonlahden kotihoidon yksikkö ei tyytynyt tähän. Viime vuonna se alkoi kehittää apteekin kanssa myös annosjakelun prosesseja.

Tulokset näkyvät. Potilas- ja lääkitysturvallisuus ovat parantuneet, prosessit selkeytyneet ja yhteistyö annosjakelusta vastaavan apteekin kanssa vahvistunut.

Pilotti paljasti piileviä puutteita

Espoonlahden kotihoito ja Itäkeskuksen apteekki pilotoivat Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua. Sitä tuotti viime vuonna jo 50 apteekkia noin 60 vanhuspalvelun yksikölle.

Palvelu koostuu neljästä riskienhallinnan työkalusta, joiden avulla tarkastellaan yksikön koko lääkitysprosessin
turvallisuutta.

Aluksi selvitetään riskit ja kehityskohteet. Kaikki vaiheet ja niihin sisältyvät riskit ja turvatoimet syynätään yksityiskohtaisen listan mukaan.

Apteekki toimii asiantuntijana ja tarjoaa myös koulutusta ja esimerkiksi lääkitysarviointeja yksikön tueksi.

Espoonlahden yksikön aluevastaava Jaana Henriksson on yhteistyöhön erittäin tyytyväinen.

– Prosessi nosti esiin asioita, joita emme olleet huomanneet tarkastella aiemmin, ja nyt näitä huomioita viedään koko Espoon alueen käyttöön, eli tämän hyöty leviää laajemmallekin.

Annospussi hukassa joka viikko

Espoonlahdessa aloitettiin myös toinen vaihe, lääkehuoneen ja lääkelogistiikan turvallisuuden parantaminen.

Tämä on aiheuttanut ehkä eniten muutosvastarintaa. Osa työntekijöistä on ihmetellyt, miksi lääkkeet pitää säilyttää lukkojen takana asiakaskäyntiin asti.


Itäkeskuksen apteekin annosjakelusta vastaava farmaseutti Mirva Halinen saa lähes viikottain kyselyjä kadonneista annospusseista.

– Espoonlahdessa asiat ovat hyvin, mutta meille (Itäkeskuksen) apteekkiin tulee lähes viikoittain kyselyjä kotihoidon kadonneista annospusseista. Lähes aina ne löytyvät, ja syy hetkelliseen hukkumiseen on ollut inhimillinen. Hyvillä toimintatavoilla nämäkin kauhunhetket vältettäisiin, sanoo annosjakelusta vastaava farmaseutti Mirva Halinen.

Annosteluvirheitä tulee myös annosjakelussa, sillä kaikkia lääkkeitä ei voida pussittaa. Esimerkiksi silmätipat, rasvat ja dosettilääkkeet jäävät ulkopuolelle.

Tällaiset kokonaislääkitykseen liittyvät annosteluvirheet jopa kasvoivat viime vuonna koko Espoon alueella 150:stä 225:een. Asiaan on jo puututtu.

– Kotihoidon asiakaskäyntiin liitetään merkintä, kun asiakkaalla on annospussin lisäksi muita lääkkeitä. (ANJA+DOS). Lisäksi kotihoidon asiakkuuksien tauluilla on merkintä, jos asiakkaalle on aloitettu uusi lääkitys, joka ei ole vielä annosjakelun piirissä. Näin tieto kokonaislääkityksestä tulee huomioitua päivittäisessä työssä, kertoo Lyytikäinen.

Ihmiset ja paperi tuottavat virheitä

Kun lääkkeet jaetaan käsin ja tilaukset kirjataan paperilappusille, inhimillisiä virheitä sattuu. Syynä voi olla väsymys tai taitamattomuus.

Ennen koneellisen annosjakelua ja sähköistä tilausjärjestelmää Espoon lääkitysturvallisuus oli Henrikssonin mukaan vain tyydyttävä.

– Annosjakelun aloittaminen ja prosessien hiominen apteekin kanssa muuttivat tilannetta selkeästi. Sanoisin, että turvallisuus on nyt hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla.

Turvalliseen lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä on valtavasti, ja yksikin voi aiheuttaa vakavan riskin.

Espoon kotihoidon annosjakelusta vastaa Itäkeskuksen apteekki yhteistyössä Soukan, Hietalahden ja Munkkiniemen apteekkien kanssa.

Espoo kilpailutti annosjakelun aikanaan kahdeksi vuodeksi, jonka päälle tuli kaksi optiovuotta. Ilman lisävuosia yhteistyö tuttujen apteekkien kanssa päättyisi maaliskuussa – juuri, kun kehitys on saatu hyvään alkuun.

– Saimme optiovuosista työrauhan kahdeksi vuodeksi. Annosjakelun käynnistäminen oli Espoon kokoisessa kaupungissa aika hidasta, joten nyt meillä on hyvää aikaa miettiä, miten voimme laajentaa prosessin kehittämistä vielä koko Espoon alueelle, sanoo Itäkeskuksen apteekin apteekkari Markku Ylinen.

Esimiehen tuki on välttämätön

Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelusta on hyötynyt myös Espoossa Mankkaalla sijaitseva Taavin muistipalvelukeskus, jonka annosjakelusta vastaa Soukan apteekki.

Apteekkari Anne Hietalan mukaan Taavin muistipalvelukeskuksessa lähtötaso oli jo erittäin hyvä. Näin ei ole kaikissa palvelukodeissa.

– Vastaamme monen palvelutalon annosjakelusta, ja erot lääkehuollon sujuvuudessa ja turvallisuudessa ovat isoja. Taavissa lääkehuolto on selvästi hyvällä tolalla. Halusimme selvittää, miksi näin on ja miten sitä voitaisiin vielä kehittää, Hietala kertoo.

Annosjakelun kilpailutukseen sisältyneet optiovuodet toivat työrauhan palvelun kehittämiseen, kiittelee Itäkeskuksen apteekin apteekkari Markku Ylinen. 

Taavissa työtä on tehty vuosia. Palveluesimies Anne Susiluodon mukaan esimies ja asiantuntijasairaanhoitaja miettivät yhdessä konkreettiset asiat, joiden kautta lääkitysturvallisuutta voidaan parantaa.

Asiantuntijasairaanhoitaja huolehtii esimerkiksi lääkäripäivien organisoinnista sekä lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä.

– Jotta asiantuntijasairaanhoitaja voi onnistua tehtävässään, hän tarvitsee esimiehen täyden tuen. Kun asiantuntijasairaanhoitaja onnistuu tehtävässään, lääkehoidon omavalvonta toimii paremmin ja asiakkaan lääkitysturvallisuus on kunnossa, Susiluoto kuvailee.

Jonkun täytyy kantaa vastuu

Apteekkari Hietala nyökkää.

– Jos lääkehoidosta vastaavaa hoitajaa ei ole, vaan vastuu on jaettu kaikille, voi se käytännössä tarkoittaa, ettei vastuuta ota kukaan, Hietala muotoilee.

Taavissa tehtiin vain pieniä viilauksia käytäntöihin, prosessit olivat pääosin kunnossa. Susiluodon mukaan puutteet oli helppo löytää työkirjojen avulla. Hän kehuu myös apteekin palvelua.

– Turvalliseen lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä on valtavasti, ja yksikin voi aiheuttaa vakavan riskin. Riskienhallinnan työkalut muodostavat toimivan kokonaisuuden, jonka avulla kehitettävät asiat löytyvät helposti.

Kevään aikana otetaan käyttöön palvelun loput osat. Sen jälkeen kaikki neljä vaihetta tarkastetaan vuosittain.

Susiluoto suosittelee palvelua lämpimästi myös muille yksiköille.

– Kyllä! Varsinkin sote-uudistuksen jälkeen palveluntuottajan on ajateltava, millaisesta palvelusta asiakas on valmis maksamaan. Lääkitysturvallisuus saattaa muodostua myös kilpailuvaltiksi. Olen iloinen, että Soukan apteekki kutsui Taavin yhteistyökumppaniksi tähän pilottiin.

Kotihoidon, Taavin ja apteekin yhteistyö saa kiitosta myös kaupungin vanhuspalveluiden johtajalta.

– He ovat tehneet todella tärkeää ja arvokasta työtä. Kunhan saamme laajennettua annosjakelua, alamme jatkokehittää palvelun turvallisuutta laajemminkin, sanoo Matti Lyytikäinen.

***

Turvallisen lääkehoidon tuki

  • Apteekkien asiantuntijapalvelu kotihoidolle ja palvelutaloille
  • Koostuu 4 riskinhallinnan työkalusta, joita voidaan hyödyntää yksitellen: 
  1. Turvallinen koneellinen annosjakelu
  2. Lääkekaapin tarkastus ja lääkelogistiikka
  3. Turvallisuuden toteutuminen (mm. lääkityslista)
  4. Turvallisuuden edellytykset – riskitietoa johdolle

  • Työhön koulutettu lähes 800 farmasian ammattilaista
  • Yli 50 apteekkia on tuottanut palvelua jo kymmenille kotihoidon ja palveluasumisen yksiköille


Harmaa on uusi musta – maailmassa on kohta kaksi miljardia vanhusta

07.10.2019 11:15 TARU VANHALA

Vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. Kotihoito lisääntyy ja apteekkien merkitys... Lue lisää


Lääkekaaos kuriin – annosjakelun kasvu sai vauhtia

12.04.2019 12:30 ERJA ELO

Apteekkari selvitti: vanhuskriisi on lisännyt myös hoivajättien kiinnostusta lääkitysturvallisuutta ... Lue lisää


Hoitoon sitouttamisessa tarvitaan apteekkeja

15.03.2019 15:15 OLLI-PEKKA TIAINEN

Verkkoapteekki voisi toimia kuin pitsataksi ja lääkejakelun hiominen parantaisi hoivakotien turvalli... Lue lisää


Annospussi hukassa? Lisää virheitä, kiitos!

01.03.2019 08:12 INKERI MERILUOTO

Espoossa iloitaan kotihoidon haitta- ja vaaratapahtumien kasvusta. Virheet halutaan esiin, jotta lää... Lue lisää


Siun sote palkittiin – otti palvelusetelin ensimmäisenä käyttöön lääkkeiden annosjakelussa

07.02.2019 14:00 ERJA ELO

Valinnanvapaus ja lääkitysturvallisuus lisääntyivät. Lähes kaikki kuntayhtymän apteekit voivat tarjo... Lue lisää


STM teki tiekartan lääkehoidon kehittämiseen

01.02.2019 09:55 ERJA ELO, ERKKI KOSTIAINEN

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää on ministeriön mukaan kehitettävä kokonaisuutena. Lue lisää


Suomessa on jo 200 Liikkujan Apteekkia!

18.01.2019 08:38 ERJA ELO

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoidon tueksi. Lue lisää


Apteekitkin rokottavat riskiryhmiä

17.12.2018 16:15 ERJA ELO, OLLI-PEKKA TIAINEN

Influenssarokotuksia on otettu ennätystahtiin, yli miljoona suomalaista on saanut saanut suojan. Lue lisää


Päijät-Häme: Sairaala- ja avoapteekkien yhteistyössä paljon mahdollisuuksia

20.10.2017 09:00 INKERI HALONEN

Päijät-Hämeen sote-valmisteluissa odotetaan valtakunnallisia linjauksia lääkehuollon järjestämisestä... Lue lisää


Kolminapainen Kanta-Häme on apteekeille haastava yhteistyökumppani

19.10.2017 10:36 INKERI HALONEN

"Kun saamme kaikki viimein yhteen organisaatioon, niin lääkehuollon suunnittelu sotessa muuttuu help... Lue lisää


Pirkanmaa haluaa hyödyntää apteekkiverkostoa sotessa

18.10.2017 09:00

Apteekeilta odotetaan paljon, sillä koko palvelujärjestelmän ideana on hyödyntää nykyisiä toimijoita... Lue lisää


Etelä-Pohjanmaa haluaa lisätä koneellista annosjakelua

17.10.2017 09:30 INKERI HALONEN

Apteekkeja kannustetaan kehittämään paikallista yhteistyötä jatkuvasti – soten lopullisia päätöksiä ... Lue lisää


Vaasalaisapteekki: ”Lääkehoidon arviointi on apteekkien parasta osaamista”

29.06.2017 10:00 INKERI HALONEN

Vaasan Palosaaren apteekissa toivotaan, että apteekin lääkehoidon osaaminen otettaisiin osaksi sote-... Lue lisää


Satakunta: Apteekeilla tärkeä rooli etenkin haja-asutusalueilla

28.06.2017 10:37 INKERI HALONEN

Satakunta pohtii terveysasemaverkoston tulevaisuutta. Nyt terveysasemia on 55. Lue lisää


Pohjanmaalla lääkehuollon pohdinta osana sotea on jo aloitettu

27.06.2017 10:25 INKERI HALONEN

”Varsinaiseen kehitystyöhön päästään, kun laki valinnanvapaudesta on hyväksytty”, Pohjanmaan sote-jo... Lue lisää


Sote herättää huolta Varsinais-Suomessa - apteekkiasioita ei ole vielä pohdittu

26.06.2017 11:00 INKERI HALONEN

Kiireen keskellä apteekkien rooli osana sotea on jäänyt ohuelle pohdinnalle, Salon Vanhan apteekin a... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

26.06.2017 10:20

Ruotsinkielisen väestön osuus vaihtelee länsirannikon maakunnissa yli puolesta muutamaan prosenttiin... Lue lisää


Keski-Suomi kutsuu apteekkeja pop-up-työryhmiin

10.05.2017 10:03 INKERI HALONEN

Keski-Suomi on kiinnostunut apteekkien mahdollisuuksista toimia etähyvinvointipalveluiden tarjoajina... Lue lisää


Huoli annosjakelun sote-kilpailutuksista kalvaa myös Pieksämäen apteekkeja

08.05.2017 14:02

Apteekit toivovat hyvän yhteistyön jatkuvan myös uudella Etelä-Savon sote-alueella. Lue lisää


Pohjois-Savo luottaa muutoksessa apteekin toimintaan

04.05.2017 12:10 INKERI HALONEN

”Apteekit ovat ehkä ajatuksissa olleet sellainen varma kivijalka, jonka muuttumisesta ei ole ollut s... Lue lisää


Etelä-Savo kaipaa innovaatioita kotihoidon tueksi

03.05.2017 09:00

”Jos apteekit pystyvät kehittämään kotona tapahtuvan hoidon tueksi innovaatioita, niin se vahvistaa ... Lue lisää


Siun Sote haluaa kehittää yhteydenpitoa apteekkien kanssa

02.05.2017 08:44 INKERI HALONEN

Luvassa on todennäköisesti myös yhteisiä Siun Soten ja apteekkien henkilöstöjen koulutustilaisuuksia... Lue lisää


Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN

Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen terveydenhuollossa on modernia tulevaisuutta. Lue lisää


Kansanedustaja Heikkinen: Apteekkiverkostoa hyödynnettävä sotessa

26.04.2017 08:52 INKERI HALONEN

Heikkinen kehottaa apteekkeja miettimään, mitä annettavaa heillä voisi olla sosiaalihuollon suuntaan... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa itäinen ja keskinen Suomi

26.04.2017 08:44 INKERI HALONEN

Valinnanvapautta testataan sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Karjalan alueella. Lue lisää


Terveysasema suljettiin, apteekki avasi Terveyspisteen ja etälääkäripalvelun

27.03.2017 09:20

Kun Lohja sulki yhden terveysasemistaan, lähiapteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan ja etälääkärin p... Lue lisää


Savuttomana leikkaukseen, apteekin kautta

10.03.2017 10:02 ERJA ELO

Ideana on auttaa nikotiiniriippuvaiset irti tupakasta vähintään 1–2 kuukautta ennen operaatiota. Lue lisää


Ylijohtaja Varhila: Uskon sote-uudistuksen pääsevän nyt maaliin

27.02.2017 09:10 ERJA ELO

Uudistuksen yhteyedssä punnitaan myös apteekkijärjestelmän toimivuus. Lue lisää


PoPSTer: Haluamme lisätä yhteistyötä apteekkien kanssa

23.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pohjois-Pohjanmaalla pohditaan muun muassa lääkehoidon arviointien tekemistä avoapteekkien avulla. Lue lisää


Lapin sote-alueella etsitään ratkaisuja etäisyyksiin – apteekeilta odotetaan aloitteellisuutta

22.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pitkät etäisyydet leimaavat myös apteekkipalveluiden kehittämistä. Lue lisää