Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

   09.02.2016 10:22  EVELIINA HAGELBERG ISTOCKPHOTO

Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

Lääkehoidon arviointi tehtiin 91-vuotiaalle, tehostetun palveluasumisen hoitokodissa asuvalle leskirouvalle, joka nukkui, kun haastattelun oli pitänyt alkaa.

Hän herää yleensä aikaisin ja ottaa usein päivätorkut. En raaskinut herättää häntä, joten haastattelin hoitajaa.

Rouva sairasti sepelvaltimo- ja verenpainetautia sekä Alzheimerin tauti. Hän kärsi myös eteisvärinästä/lepatuksesta.

Lasten vierailut olivat vähentyneet viime aikoina. Syynä saattoi olla rouvan lisääntynyt häiritsevä käyttäytyminen ja huutelu.

Rouva oli kärsinyt toistuvista virtsatietulehduksista. Koska rouvan käytös oli muuttunut sekavaksi ja väsähtäneeksi, oli alettu epäillä jälleen tulehdusta. Virtsakokeissa todettujen tulehdusten hoidoksi oli määrätty useampi antibioottikuuri peräkkäin ja lisäksi karpalovalmiste estohoidoksi.

Käytöshäiriöiden lisäksi ongelmana oli verenohennushoidon yhteydessä seurattavien INR-arvojen rajut heilahdukset (1,7–4,4). Tavoitetaso on 2,0–3,0, jos potilaalla on esiintynyt sydämen eteisvärinää.

Liian alhainen arvo kertoo tukosriskistä ja liian korkea vuotoriskistä. Vuotoriski oli niin suuri, että varfariinihoidon lopetuksesta oli jo keskusteltu, ellei arvoja saataisi kuriin.

Ratkaisu

Säännöllisesti käytössä olevista lääkkeistä ei löytynyt kriittisiä yhteisvaikutuksia. Virtsatieinfektioihin tarvittaessa käytössä olleet antibiootit kefaleksiini sekä pivmesillinaami saattavat kuitenkin vaikuttaa INR-arvoihin ja lisätä verenvuotoriskiä. Toistuvien, muuhun lääkitykseen sopimattomien antibioottikuurien määrääminen lopetettiin. INR-arvoa päätettiin seurata tarkemmin viikon välein otettavilla laboratoriokokeilla.

Huutelun hillitsemiseksi oli aloitettu rauhoittava lääke oksatsepaami. Aloituksen jälkeen rouvalle oli ilmaantunut pysähtyneisyyttä, joten lääke lopetettiin nyt kokonaan. Sitalopraami oli sopinut käytösoireisiin, mutta heittelehtivien INR-arvojen ja siitä johtuvan lisääntyneen verenvuotoriskin takia lääkitys päätettiin lopettaa ainakin kolmeksi kuukaudeksi.

Dementialääke memantiini ja psykoosilääke risperidoni voivat aiheuttaa ummetusta, ja rouvalla olikin käytössä makrogolivalmiste helpottamaan tätä vaivaa. Ummetusongelman katsottiin kuitenkin olevan kokonaisuuden kannalta suhteellisen pieni, joten sen vuoksi lääkeannoksiin ei olisi ollut tarvetta tehdä muutoksia.

Risperidoni sopii kuitenkin muiden ominaisuuksiensa puolesta huonosti iäkkäille. Lisäksi se saattaa yhdessä furosemidin kanssa lisätä dementiapotilaan kuolleisuutta. Maltillista annoksen laskua päätettiin siksi kokeilla.

Munuaisten vajaatoiminta huomioiden memantiinin pienempi annos olisi ollut sopivampi, mutta annosta ei kuitenkaan lähdetty laskemaan yhtä aikaa muiden muutosten kanssa.

Seuranta

Seurantakäynnillä rouva oli hereillä ja toimeliaampi. Hän nukkui yöt nykyään paremmin.

Toistuvien antibioottihoitojen loppumisen jälkeen INR-heittelyt tasoittuivat. Mahdollisten tulevien infektioiden ja antibioottihoitojen aikana INR-arvoja seurataan useammin, ja tarvittaessa varfariinin annostusta lasketaan antibioottihoidon ajaksi.

Pysähtyneisyys oli hävinnyt oksatsepaamin ja sitalopraamin lopetuksenjälkeen. Risperidonin aamuannos oli kuitenkin jouduttu palauttamaan, sillä rouva oli ollut hieman aggressiivinen hoitajaa ja muita asukkaita kohtaan.

***

LÄÄKITYSKORTTI

SÄÄNNÖLLISESTI  ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Opamox 15 mg 0,5 x 2 Lopetettiin
Cipramil 10 mg 1 x 1 "
Risperdal 0,5 mg 1,5 + 1 Annosta laskettiin 1 x 1
Minisun 20 µg - Uusi lääke 1 x 1
Tranemax - ” 1 x 2
Furesis 20 mg 1 x 1 Ei muutosta
Thyroxin 25 µg 2 x 1 "
Movicol 1 pussi x 1 "
Ebixa 20 mg 1 x 1 "

Marevan 3 mg

INR-arvon mukaan

"

TARVITTAESSA
Oxamin 15 mg 1 x 1 Lopetettiin
Kefexin 500 mg 1 x 3, 1 viiden päivän hoito Tarkoin harkiten hyvässä seurannassa
Selexid 200 mg 1 x 3, 2 kuuria lähes peräkkäin "
Tenox 10 mg 1 x 1 Ei muutosta
Nitro 0,5 mg 1 x 1 "

***

Arvion teki proviisori Eveliina Hagelberg Evenmedistä.


Lääkemuutokset piristivät vanhusta

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslääkitys lopetet... Lue lisää


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien hoitoa. Lue lisää


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostusta. Lue lisää


Lääkevaihto piristi muistisairaan

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

Murskaus lopetettiin, muistilääkitys vaihdettiin ja aikaistettiin ja vatsansuojalääke vaihdettiin. Lue lisää


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

Väsymystä ja huimausta aiheuttavien lääkkeiden karsiminen epäonnistui, kun hoitajat vaihtuivat. Lue lisää


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 51-vuotiaalle, epilepsiasta ja putkinäöstä kärsivälle miehelle Lue lisää


Murskaus loppui, vointi parani

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys lopetettiin. Lue lisää


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta sitten. Lue lisää


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, e... Lue lisää


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

Merkittävimmän riskin aiheutti nukahtamislääke, jonka käyttö oli hallitsematonta. Lue lisää


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä ja käytössä olevista lääkkei... Lue lisää


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

Lääkityksen optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua. Lue lisää


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkett... Lue lisää


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

Arviointi tehtiin neurologin pyynnöstä. Lääkityksessä oli useita ikääntyneelle sopimattomia lääkkeit... Lue lisää


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

Yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset ajoivat naisen käyttämään omatoimisesti psyykenlääkkeitä. Lue lisää


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

Lääkitysmuutokset eivät tuoneet kerralla helpotusta oloon, vaikka turvallisuus parani. Lue lisää


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

LHKA-arvioinnin jälkeen kohtalokkaiden verisuonitukosten ja verenvuotojen riski saatiin hallintaan. Lue lisää


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

LHKA:n jälkeen jatkuvia antibioottikuureja ei enää tarvittu ja harhatkin muuttuivat positiivisiksi. Lue lisää


Lääkehaitat nakersivat elämänlaatua kipua enemmän

10.11.2015 13:30 PAULA TIMONEN

Lääkehaitat nakersivat 68-vuotiaan elämänlaatua enemmän kuin kipu. Lue lisää


Hoidosta poistettiin 15 lääkettä

28.10.2015 10:21 JOHANNA RÄISÄNEN

Kokonaislääkityksessä oli kenenkään tietämättä merkittäviä haitta- ja yhteisvaikutusriskejä. Lue lisää


Ripulia ja väsymystä ihan turhaan

11.06.2015 08:37 NIINA LAINE

Alakulon vuoksi mies makasi mielellään sängyssä. Hän ei juuri jaksanut liikkua eikä seurustella. Lue lisää


Tuoliin sidottu nousi takaisin kävelemään

09.04.2015 11:39 JOHANNA RÄISÄNEN

Tuoliin sidottu nousi kävelemään. Myös harhaisuus ja aggressiot vähenivät. Lue lisää


Pulauttelu ja kipu eristivät vanhuksen

05.02.2015 10:12 EVELIINA HAGELBERG

Lääkitysmuutosten jälkeen kivut helpottivat, ja rouva osallistui taas mielellän hoitokodin tilaisuuk... Lue lisää


Lääkekuorma vaimensi hermoston

18.12.2014 12:00 JONNA-CARITA KANNINEN

Rouva kärsi voimakkaasta väsymyksestä, haastatteluakaan hän ei jaksanut loppuun. Lue lisää


Käytösongelmat hämmensivät

30.10.2014 14:43 EVELIINA HAGELBERG

Rouva halusi lähteä etsimään lapsiaan ja pyysin minulta vedenkantoapua. Lue lisää


Yksinäisenä vatsavaivojen kanssa

28.08.2014 14:37 MARIKA KEMPPAINEN

Noin puolet rouvan käyttämistä lääkkeistä lopetettiin tai niiden annosta laskettiin. Lue lisää


Vuodeosastolta pyörän selkään

05.06.2014 10:20 JOHANNA RÄISÄNEN

Vuodeosastolla tehtyjen lääkitysmuutosten jälkeen monisairas herra pyöräili reippaana. Lue lisää


Huono ajoitus aiheutti kamalan olon

27.03.2014 10:36 EVELIINA HAGELBERG

Potilas kuvaili oloaan todella pahaksi, puolisokin oli huolissaan uupumiskohtauksista. Lue lisää


Hankalat kivut haittasivat arkea

30.01.2014 09:55 MARIKA KEMPPAINEN

Potilaalla oli päässään outoja tuntemuksia, jonkinlaisia suhahduksia. Lue lisää