Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

   28.09.2016 15:00  NIINA LAINE, JONNA HAUTALA INGIMAGE

67-vuotiaalla, pyörätuolissa olevalla miehellä oli käytössään 20 lääkettä. Hän sairasti reumaa, masennusta ja diabetesta ja hänen verenpaineensa oli koholla. Hän ilahtui kovin, että hänen lääkeasioihinsa perehdytään. 

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkettä.

Tarkoitus oli kartoittaa miehen vointia, mahdollisia lääkehaittoja, hoitoon sitoutumista ja lääkehoidon toteutumista käytännössä.

Mies oli pirteä ja ilahtunut siitä, että hänen lääkeasioihinsa perehdytään. Kyseessä ei ollut varsinainen Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA), vaan hieman kevyempi lääkehoidon arviointi (LHA).


Ratkaisu

Olimme miehen luona lähes tunnin, ja huomasimme, että kotikäynti kertoo hyvin paljon lääkehoidon toteutumisesta.

Kahdeksi viikoksi jaetuista doseteista näki, että iltalääkkeet olivat jääneet ottamatta useina päivinä.

Unohduksen syynä oli voimakas iltaväsymys.

Mietimme siihen yhdessä syytä. Päiväsaikaan mies oli aktiivinen ja heräsi aamulla aikaisin. Päiväunia hän nukkui satunnaisesti.

Mies arveli huumaavan, buprenorfiinia sisältävän kipulääkelaastarin pahentavan väsymystä. Lääkkeestä huolimatta jalan haamusärky vaivasi joskus.

Mies toivoi meidän kertovan hoitajille, ettei enää tahdo käyttää laastaria. Se aiheutti hyvin kuivalla iholla myös voimakasta kutinaa.

Ensisijainen lääkehoitoon liittyvä muutosehdotus olikin vieroitus kipulääkelaastarista.

Väsyttävän vaikutuksensa vuoksi se aiheutti ongelmia muun lääkehoidon toteutumisessa eikä se täysin estänyt kipuja.

Havaitsimme lisäksi muita lääkehoitoon liittyviä yhteisvaikutuksia ja haittariskejä. Verenpainelääke enalapriili ja nesteenpoistolääke spironolaktoni lisäsivät yhdessä hyperkalemian (liian korkea kaliumpitoisuus) riskiä, ummetusta aiheuttavia lääkkeitä oli viisi ja verenvuodon haittariskejä lisääviä lääkkeitä oli kolme.

Riskien ehkäisemiseksi ehdotimme jalan kipuun käytetyn epilepsialääke pregabaliinin mahdollista lopettamista.

Lisäksi olisi syytä pohtia, tarvitaanko kahta nesteenpoistolääkettä samanaikaisesti ja voisiko masennuslääke sitalopraamin lopettaa, jos käyttö on jatkunut jo pitkään.

Jos buprenorfiinilaastarin käyttöä ei lopeteta, olisi ummetuslääkkeen lisääminen tarpeen, koska käytössä oli muutenkin useita ummetusta aiheuttavia lääkkeitä.

Ehdotimme myös rasvapitoisen perusvoiteen säännöllistä käyttöä ihon voimakkaan kuivuuden takia.

Seuranta

Mies oli todella aktiivinen ja kiinnostunut lääkehoitonsa toteuttamisesta, mikä todennäköisesti edesauttoi muutosten tekemistä.

Tämän tapaus havainnollisti sen, miten tärkeää arvioinnin yhteydessä on keskustella lääkkeiden käyttäjän kanssa.

Pelkkä lääkelistan läpikäynti ei kerro tarpeeksi lääkehoidon todellisesta tilasta ja sen toteutumisesta. Tämä tulisikin huomioida rationaalista lääkehoitoa ja moniammatillista yhteistyötä suunniteltaessa.LÄÄKITYSKORTTI

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA ANNOS ARVIOINNIN JÄLKEEN 
Norspan 10 µg/t, kipuun 1/vk Ehdotettiin lopettamista
Spirix 25 mg, nesteenpoistoon 1 x 1 Ehdotettiin lopetuksen kokeilua
Lyrica 75 mg, jalan kipuun 1 x 2 Ehdotettiin lopetuksen kokeilua
Citalopram 20 mg, mielialaan 1 x 1 Ehdotettiin tarpeellisuuden arviointia
Rasvapitoinen perusvoide Käytön aloitus
Lipcut 40mg, kolesteroliin 1 x 1 Ei muutosta
Emgesan 250, magnesium 1 x 2  "
Janumet 50/859, diabetekseen 1 x 2 "
Bisoprolol 2,5 mg, sykettä hidastamaan 1 x 1  "
Spartofer 100 mg, rauta 1 x 1-2  "
Salazopyrin 500 mg, reumaan 2 x 2  "
Furesis 20 mg, nesteenpoistoon 1 x 2  "
Alfuzosin, eturauhaslääke 1 x 1  "
Calcichew D3 forte 500 mg, kalkki ja D-vitamiini 2 x 1  "
Omeprazol 40 mg, vatsansuojalääke 1 x 1  "
Medrol 4 mg, reuman hoitoon 2 x 1  "
Linatilsan 10 mg, verenpaineen hoitoon 1 x 1  "
Marevan 3 mg, verenohennus 1 x 1  "
Trexan 15 mg, reumaan 1 x vk  "
Foolihappo 5 mg, metotreksaatin haittojen ehkäisyyn 1 x vk  "
TARVITTAESSA  
Panadol 1g, kipuun  " 

Arvion teki kliinisen farmasian maisteri, LHKA-erityispätevyyden suorittanut Niina Laine, joka toimii muun muassa yrittäjänä Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:ssa, sekä farmaseutti, proviisoriopiskelija Jonna Hautala.


LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIO

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu. Siinä ratkotaan lääkärin lähetteellä erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että potilaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.

Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, farmaseutti tai proviisori.

Arvioinnin tekee erityispätevyyskoulutuksen suorittanut farmasian ammattilainen.

Palveluun kuuluu asiakkaan haastattelu. Lääkäri saa arvioinnista raportin mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.

Palvelu on tarjolla noin 100 apteekissa. Lähin palvelua tarjoava apteekki löytyy täältä >


Lääkemuutokset piristivät vanhusta

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslääkitys lopetet... Lue lisää


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien hoitoa. Lue lisää


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostusta. Lue lisää


Lääkevaihto piristi muistisairaan

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

Murskaus lopetettiin, muistilääkitys vaihdettiin ja aikaistettiin ja vatsansuojalääke vaihdettiin. Lue lisää


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

Väsymystä ja huimausta aiheuttavien lääkkeiden karsiminen epäonnistui, kun hoitajat vaihtuivat. Lue lisää


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 51-vuotiaalle, epilepsiasta ja putkinäöstä kärsivälle miehelle Lue lisää


Murskaus loppui, vointi parani

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys lopetettiin. Lue lisää


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta sitten. Lue lisää


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, e... Lue lisää


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

Merkittävimmän riskin aiheutti nukahtamislääke, jonka käyttö oli hallitsematonta. Lue lisää


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä ja käytössä olevista lääkkei... Lue lisää


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

Lääkityksen optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua. Lue lisää


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkett... Lue lisää


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

Arviointi tehtiin neurologin pyynnöstä. Lääkityksessä oli useita ikääntyneelle sopimattomia lääkkeit... Lue lisää


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

Yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset ajoivat naisen käyttämään omatoimisesti psyykenlääkkeitä. Lue lisää


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

Lääkitysmuutokset eivät tuoneet kerralla helpotusta oloon, vaikka turvallisuus parani. Lue lisää


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

LHKA-arvioinnin jälkeen kohtalokkaiden verisuonitukosten ja verenvuotojen riski saatiin hallintaan. Lue lisää


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

LHKA:n jälkeen jatkuvia antibioottikuureja ei enää tarvittu ja harhatkin muuttuivat positiivisiksi. Lue lisää


Lääkehaitat nakersivat elämänlaatua kipua enemmän

10.11.2015 13:30 PAULA TIMONEN

Lääkehaitat nakersivat 68-vuotiaan elämänlaatua enemmän kuin kipu. Lue lisää


Hoidosta poistettiin 15 lääkettä

28.10.2015 10:21 JOHANNA RÄISÄNEN

Kokonaislääkityksessä oli kenenkään tietämättä merkittäviä haitta- ja yhteisvaikutusriskejä. Lue lisää


Ripulia ja väsymystä ihan turhaan

11.06.2015 08:37 NIINA LAINE

Alakulon vuoksi mies makasi mielellään sängyssä. Hän ei juuri jaksanut liikkua eikä seurustella. Lue lisää


Tuoliin sidottu nousi takaisin kävelemään

09.04.2015 11:39 JOHANNA RÄISÄNEN

Tuoliin sidottu nousi kävelemään. Myös harhaisuus ja aggressiot vähenivät. Lue lisää


Pulauttelu ja kipu eristivät vanhuksen

05.02.2015 10:12 EVELIINA HAGELBERG

Lääkitysmuutosten jälkeen kivut helpottivat, ja rouva osallistui taas mielellän hoitokodin tilaisuuk... Lue lisää


Lääkekuorma vaimensi hermoston

18.12.2014 12:00 JONNA-CARITA KANNINEN

Rouva kärsi voimakkaasta väsymyksestä, haastatteluakaan hän ei jaksanut loppuun. Lue lisää


Käytösongelmat hämmensivät

30.10.2014 14:43 EVELIINA HAGELBERG

Rouva halusi lähteä etsimään lapsiaan ja pyysin minulta vedenkantoapua. Lue lisää


Yksinäisenä vatsavaivojen kanssa

28.08.2014 14:37 MARIKA KEMPPAINEN

Noin puolet rouvan käyttämistä lääkkeistä lopetettiin tai niiden annosta laskettiin. Lue lisää


Vuodeosastolta pyörän selkään

05.06.2014 10:20 JOHANNA RÄISÄNEN

Vuodeosastolla tehtyjen lääkitysmuutosten jälkeen monisairas herra pyöräili reippaana. Lue lisää


Huono ajoitus aiheutti kamalan olon

27.03.2014 10:36 EVELIINA HAGELBERG

Potilas kuvaili oloaan todella pahaksi, puolisokin oli huolissaan uupumiskohtauksista. Lue lisää


Hankalat kivut haittasivat arkea

30.01.2014 09:55 MARIKA KEMPPAINEN

Potilaalla oli päässään outoja tuntemuksia, jonkinlaisia suhahduksia. Lue lisää