Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

   25.01.2017 08:45  Eveliina Hagelberg-Häkkinen ISTOCKPHOTO

Lääkehoidon arviointi tehtiin 83-vuotiaalle tupakoivalle naiselle. Hän asui yksin omakotitalossa, omaiset vierailivat päivittäin. Rouva kärsi muistisairaudesta ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta. 

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä. He olivat myös miettineet, olivatko kaikki käytössä olevat lääkkeet tarpeellisia.

Rouva heräili usein öisin. Haastattelussa rouva valitti suun kuivumisesta ja hankalasta ummetuksesta. Lääkärin määräämien lääkkeiden lisäksi rouvalla oli käytössä useita lisäravinteita ja vitamiineja.

Ratkaisu

Runsaasta lääkemäärästä huolimatta rouvan lääkityksestä ei löytynyt välittömiä muutoksia vaativia yhteisvaikutuksia.

Yhden merkittävän havainnon tein kuitenkin annosteluajankohtiin liittyen: Muistilääke galantamiini annosteltiin lääkärin ohjeen mukaan iltaisin. Lääkkeen tarkoitus on aktivoida ajattelu- ja muitakin toimintoja, minkä vuoksi se tulisi kuitenkin ottaa aamuisin. Iltaisin otettuna lääke piristää, ja oli varmasti osasyyllinen yöllisiin heräilyihin.

Muistilääkkeen ottoajankohdan vaihtaminen mahdollisti muutoksia muihin illalla annosteltaviin lääkkeisiin.

Unilääkkeenä käytetyn mirtatsapiinin annostus puolitettiin, sillä aiempi annos on enemmänkin mielialan kohottamiseen käytetty annos. Lääke lisää myös antikolinergisiä haittoja, joista rouva tuntui kärsivän (ummetus, suun kuivuminen ja ahdistuneisuus).

Valproiinihappo oli ollut käytössä yöllisten heräämisten takia. Lääke päätettiin maltillisesti lopettaa.

Rouvalla oli käytössä verenpaine- ja sydänlääkkeitä, mutta selvää syytä niiden käyttöön ei ollut. Omaisetkaan eivät tarkkaan tienneet diagnooseista, mutta muistelivat sukurasitetta olevan. Viimeisimpiä verenpainemittauksia ei ollut tiedossa, mutta huimauksesta rouva ei ainakaan kärsinyt.

Näitä lääkkeitä vähennettiin seuraavasti: propranololi lopetettiin, sillä tupakointi voi laskea pitoisuuksia ja tehdä lääkkeen muutenkin lähes tehottomaksi. Sitä ei myöskään suositella iäkkäälle.

Pitkävaikutteisen nitraatin tilalle suosittelin lyhytvaikutteista valmistetta.

Suosittelin myös verenpaineen hoitoon määrätyn amlodipiinin lopetusta, mikäli verenpainearvot pysyvät alle 150/90 mmHg yli puolen vuoden ajan.

Sitalopraami oli käytössä mielialaa kohottamaan, sillä ajoittain rouva oli tuntenut olonsa yksinäiseksi. Edes omaisten järjestämä ohjelma ei juuri ollut piristänyt mieltä. Itkuisuus oli loppunut lääkkeen aloittamisen jälkeen.

Ehdotin kuitenkin annoksen laskemista ikäihmisille soveltuvammaksi, sillä lääke voi lisätä verenvuotoriskiä ja vähentää muistilääkkeen tehoa.

Suun kautta otettava limakalvojen kuivuuteen käytetty hormonivalmiste vaihdettiin iäkkäiden suosituksen mukaisesti paikallisvalmisteeksi.

Ummetuksen hoidoksi käytössä oli laktuloosivalmiste sekä ravintolisä kuidun lisäämiseksi. Ilman näitä ei vatsa tahtonut toimia lainkaan. Vesikannu oli pöydällä muistuttamassa juomisesta.

Lisäravinteiden ja vitamiinien saantisuositukset ja ottoajankohdat tarkistettiin munuaisten kuntoon ja muuhun lääkitykseen sopivaksi.

Seuranta

Rouvan muisti on heikentynyt edelleen, ja hän on nykyään vuoroviikoin hoitokodissa ja kotona.

Uusi hoitopaikka ahdistaa jonkin verran eikä hän tahdo muistaa missä on. Vointi on kuitenkin muuten säilynyt hyvänä lääkemuutoksista huolimatta.

Valproiinihapon annosta oli saatu seurantaan mennessä laskettua yhteen tablettiin vuorokaudessa. Vähennystä oli tarkoitus jatkaa, sillä yöt olivat alkaneet sujua paremmin.

Nitraattiin tai amlodipiiniinkaan ei tehty vielä muutoksia, sillä ensin haluttiin seurata valproaattihapon vähennyksen vaikutuksia.

LÄÄKEKORTTI

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA ANNOS ARVIOINNIN JÄLKEEN
Propral, propranololi ½ x 1 Lopetettiin
Absenor 100 mg, valproiinihappo 2 x 1 Lopetettiin
Mirtazapin Orion 15 mg, mirtatsapiini 1 x 1 Annos puolitettiin
Reminyl 16 mg, galantamiini 1 x iltaisin Ottoajankohta aamuun
Progynova 1 mg, estradioli 1 x 1 Vaihdettiin, Vagifem 2 x vk
Norvasc 5 mg, amlodipiini 1 x 1 Ehdotettu lopetusta
Isangina 25 mg, isosorbidimononitraatti 1 x 1 Ehdotettu vaihtoa
Citalopram Orion 20 mg, sitalopraami 1 x 1 Ehdotettu annoksen laskemista
Kaleorid, kalium 1 x 1 Ei muutosta
Thyroxin 25 µg, levotyroksiini 2 x 1 Ei muutosta
Primaspan 100mg, asetyylisalisyylihappo 1 x 1 Ei muutosta
Levolac, laktuloosi 30 ml x 1 Ei muutosta
Minisun d-vitamiini 25 µg 1 x 1 Ei muutosta

Lääkehoidon arvion teki proviisori Eveliina Hagelberg-Häkkinen Evenmedistä.


Lääkemuutokset piristivät vanhusta

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslääkitys lopetet... Lue lisää


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien hoitoa. Lue lisää


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostusta. Lue lisää


Lääkevaihto piristi muistisairaan

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

Murskaus lopetettiin, muistilääkitys vaihdettiin ja aikaistettiin ja vatsansuojalääke vaihdettiin. Lue lisää


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

Väsymystä ja huimausta aiheuttavien lääkkeiden karsiminen epäonnistui, kun hoitajat vaihtuivat. Lue lisää


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 51-vuotiaalle, epilepsiasta ja putkinäöstä kärsivälle miehelle Lue lisää


Murskaus loppui, vointi parani

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys lopetettiin. Lue lisää


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta sitten. Lue lisää


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, e... Lue lisää


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

Merkittävimmän riskin aiheutti nukahtamislääke, jonka käyttö oli hallitsematonta. Lue lisää


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä ja käytössä olevista lääkkei... Lue lisää


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

Lääkityksen optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua. Lue lisää


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkett... Lue lisää


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

Arviointi tehtiin neurologin pyynnöstä. Lääkityksessä oli useita ikääntyneelle sopimattomia lääkkeit... Lue lisää


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

Yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset ajoivat naisen käyttämään omatoimisesti psyykenlääkkeitä. Lue lisää


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

Lääkitysmuutokset eivät tuoneet kerralla helpotusta oloon, vaikka turvallisuus parani. Lue lisää


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

LHKA-arvioinnin jälkeen kohtalokkaiden verisuonitukosten ja verenvuotojen riski saatiin hallintaan. Lue lisää


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

LHKA:n jälkeen jatkuvia antibioottikuureja ei enää tarvittu ja harhatkin muuttuivat positiivisiksi. Lue lisää


Lääkehaitat nakersivat elämänlaatua kipua enemmän

10.11.2015 13:30 PAULA TIMONEN

Lääkehaitat nakersivat 68-vuotiaan elämänlaatua enemmän kuin kipu. Lue lisää


Hoidosta poistettiin 15 lääkettä

28.10.2015 10:21 JOHANNA RÄISÄNEN

Kokonaislääkityksessä oli kenenkään tietämättä merkittäviä haitta- ja yhteisvaikutusriskejä. Lue lisää


Ripulia ja väsymystä ihan turhaan

11.06.2015 08:37 NIINA LAINE

Alakulon vuoksi mies makasi mielellään sängyssä. Hän ei juuri jaksanut liikkua eikä seurustella. Lue lisää


Tuoliin sidottu nousi takaisin kävelemään

09.04.2015 11:39 JOHANNA RÄISÄNEN

Tuoliin sidottu nousi kävelemään. Myös harhaisuus ja aggressiot vähenivät. Lue lisää


Pulauttelu ja kipu eristivät vanhuksen

05.02.2015 10:12 EVELIINA HAGELBERG

Lääkitysmuutosten jälkeen kivut helpottivat, ja rouva osallistui taas mielellän hoitokodin tilaisuuk... Lue lisää


Lääkekuorma vaimensi hermoston

18.12.2014 12:00 JONNA-CARITA KANNINEN

Rouva kärsi voimakkaasta väsymyksestä, haastatteluakaan hän ei jaksanut loppuun. Lue lisää


Käytösongelmat hämmensivät

30.10.2014 14:43 EVELIINA HAGELBERG

Rouva halusi lähteä etsimään lapsiaan ja pyysin minulta vedenkantoapua. Lue lisää


Yksinäisenä vatsavaivojen kanssa

28.08.2014 14:37 MARIKA KEMPPAINEN

Noin puolet rouvan käyttämistä lääkkeistä lopetettiin tai niiden annosta laskettiin. Lue lisää


Vuodeosastolta pyörän selkään

05.06.2014 10:20 JOHANNA RÄISÄNEN

Vuodeosastolla tehtyjen lääkitysmuutosten jälkeen monisairas herra pyöräili reippaana. Lue lisää


Huono ajoitus aiheutti kamalan olon

27.03.2014 10:36 EVELIINA HAGELBERG

Potilas kuvaili oloaan todella pahaksi, puolisokin oli huolissaan uupumiskohtauksista. Lue lisää


Hankalat kivut haittasivat arkea

30.01.2014 09:55 MARIKA KEMPPAINEN

Potilaalla oli päässään outoja tuntemuksia, jonkinlaisia suhahduksia. Lue lisää