Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

   29.11.2016 11:42  Nina Ranttila INGIMAGE

Lääkehoidon arviointi tehtiin tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalle 82-vuotiaalle rouvalle. Hän sairasti Alzheimerin tautia, astmaa ja verenpainetautia. Verenpaine oli 107/77mmHg, ja hän kärsi lievästä munuaisten vajaatoiminnasta.

Rouva oli siirtynyt omaisten havaitsemien muistiongelmien takia palveluyksikköön muutama vuosi sitten. Hänelle oli aloitettu nopeasti Alzheimer-lääkitys ja harhoihin psykoosilääke risperidoni, sillä muutto uuteen kotiin oli aiheuttanut pelkoja.

Astman hoitoon oli käytössä hoitava ja avaava lääkitys ja lisäksi tablettivalmiste montelukasti. Limaisuus ja yskä vaivasivat erityisesti aamuisin.

Alzheimerin etenemistä lukuun ottamatta yleisvointi oli hyvä.

Hoitajien mukaan kävely oli vaikeutunut syksyllä 2015. Rouva liikkui kävelytuen avulla ja söi itsenäisesti. Syöminen oli kuitenkin hankalaa, koska rouvan oli vaikea avata suuta.

Arviointi tehtiin yhteistyössä vastaavien hoitajien ja lääkärin kanssa hoitopalaverien yhteydessä osana laajempaa palvelukotien kokonaisarviointiprojektia.


Ratkaisu

Limaisuuden ja yskän takia oli käyttöön otettu vuoden 2015 lopulla matkapahoinvointilääke skopolamiini, jota käytetään joskus myös syljen erityksen vähentämiseksi.

Skopolamiini on vahva antikolinergisesti vaikuttava lääkeaine eli se voi aiheuttaa haittavaikutuksena muun muassa suun ja silmien kuivumista, ummetusta ja muistihäiriöitä.

Rouvalla oli käytössään myös kipulääke buprenorfiini, joka voi aiheuttaa haittoina muun muassa matalaa verenpainetta, huimausta ja pahoinvointia. Yhdessä käytettynä nämä lääkkeet voivat lisätä toistensa haittavaikutuksia.

Selvisi, että rouvalla oli skopolamiinin aloituksen jälkeen ilmennyt vasemman silmän pupillin suurentumista. Myös kävely oli huonontunut niin, että se suuntautui vasemmalle. Hän oli kaatunutkin kerran.

Ehdotin skopolamiinilaastarin käytön lopettamista ja verenpaineen tehostettua seurantaa, koska arvot olivat olleet matalia.

Monet rouvan käyttämistä lääkkeistä lisäsivät myös ummetuksen ja sydämen QT-ajan (sydänkammioiden sähköinen aktiviteetti) pidentymisen riskiä.

Lääkekuormaa lähdettiin purkamaan suunnitelmallisesti: risperidoni-annosta laskettiin ensin asteittain ja sitten lopetettiin. Vatsansuojalääke pantopratsolille ei löytynyt käyttöaihetta, joten se lopetettiin.

Astmalääkitys oli hankalasti toteutettavissa, sillä rouvan oli vaikea hengittää lääkkeitä oikeaoppisesti. Siksi hengitettävät lääkkeet lopetettiin, ja omaisten toiveesta käyttöön otettiin suun kautta otettava liuosmuotoinen astmalääke mahdolliseen hengenahdistukseen.


Seuranta

Skopolamiinilaastarin lopetus ei lisännyt limaisuutta.

Risperidonin lopetus vähensi rouvan väsymystä päiväaikaan. Rouva alkoi puhua enemmän ja syöminen parantui. Myös omaiset huomasivat, että äiti oli virkeämpi.

Verenpaine nousi hieman, ja oli nyt tasoa 115/96.

Myös muistilääkitys purettiin, koska sairaus eteni nopeasti eikä lääkityksellä arvioitu saavutettavan enää hyötyjä. Tässä vaiheessa rouva ei myöskään enää kävellyt.

Lääkityksien optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua.

Yhteistyö oli molemmin puolin opettavaista. Jatkossa hoitohenkilökunta todennäköisesti kiinnittää eri tavalla huomiota asukkaiden oireisiin ja lääkehoitojen seurantaan. LÄÄKITYSLISTA

SÄÄNNÖLLISESTI Annos ennen arviota Annos arvioinnin jälkeen 
Somac 40 mg 1x1 Lopetettiin
Scopoderm 1 mg/72 h 1 laastari 3 vrk välein "
Risperidon 0,5 mg 2 x 1 "
Ventoline Discus 200 µg/dos 1 x 2 "
Seretide Discus 50/500 µg/dos 1 x 2 "
Donepezil 10 mg 1 x 1 "
Ebixa 20 mg 1 x 1 "
Pegorion 12 g 1 x 1–2 Ei muutosta
Furesis 40 mg 1 x 1 "
Bisoprolol 2,5 mg 1 x 2 "
Norspan 10 µg/h 1 x vk "
Montelukast 10 mg 1 x 1 "
Oftagel 2,5 mg/g 1 x 3 "
Devisol 20 µg 1 x 1 "
TARVITTAESSA 
Ventoline 0,4 mg/ml 5 ml x 1–4 Uusi lääke
Para-Tabs 500 mg 1 x 3 Ei muutosta


Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa (LHA ja LHKA) ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen. Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, lääkäri, farmaseutti tai proviisori. Arvioinnin tekee erityiskoulutettu farmasian ammattilainen. Päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista tekee aina lääkäri. Tämänkertaisen arvion teki LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti Nina Ranttila Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.


Lukuisat apteekit tarjoavat lääkehoidon arviointipalveluita.
Lähin palvelua tarjoava apteekki löytyy täältä >


Lääkemuutokset piristivät vanhusta

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslääkitys lopetet... Lue lisää


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien hoitoa. Lue lisää


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostusta. Lue lisää


Lääkevaihto piristi muistisairaan

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

Murskaus lopetettiin, muistilääkitys vaihdettiin ja aikaistettiin ja vatsansuojalääke vaihdettiin. Lue lisää


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

Väsymystä ja huimausta aiheuttavien lääkkeiden karsiminen epäonnistui, kun hoitajat vaihtuivat. Lue lisää


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 51-vuotiaalle, epilepsiasta ja putkinäöstä kärsivälle miehelle Lue lisää


Murskaus loppui, vointi parani

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys lopetettiin. Lue lisää


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta sitten. Lue lisää


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, e... Lue lisää


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

Merkittävimmän riskin aiheutti nukahtamislääke, jonka käyttö oli hallitsematonta. Lue lisää


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä ja käytössä olevista lääkkei... Lue lisää


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

Lääkityksen optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua. Lue lisää


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkett... Lue lisää


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

Arviointi tehtiin neurologin pyynnöstä. Lääkityksessä oli useita ikääntyneelle sopimattomia lääkkeit... Lue lisää


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

Yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset ajoivat naisen käyttämään omatoimisesti psyykenlääkkeitä. Lue lisää


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

Lääkitysmuutokset eivät tuoneet kerralla helpotusta oloon, vaikka turvallisuus parani. Lue lisää


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

LHKA-arvioinnin jälkeen kohtalokkaiden verisuonitukosten ja verenvuotojen riski saatiin hallintaan. Lue lisää


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

LHKA:n jälkeen jatkuvia antibioottikuureja ei enää tarvittu ja harhatkin muuttuivat positiivisiksi. Lue lisää


Lääkehaitat nakersivat elämänlaatua kipua enemmän

10.11.2015 13:30 PAULA TIMONEN

Lääkehaitat nakersivat 68-vuotiaan elämänlaatua enemmän kuin kipu. Lue lisää


Hoidosta poistettiin 15 lääkettä

28.10.2015 10:21 JOHANNA RÄISÄNEN

Kokonaislääkityksessä oli kenenkään tietämättä merkittäviä haitta- ja yhteisvaikutusriskejä. Lue lisää


Ripulia ja väsymystä ihan turhaan

11.06.2015 08:37 NIINA LAINE

Alakulon vuoksi mies makasi mielellään sängyssä. Hän ei juuri jaksanut liikkua eikä seurustella. Lue lisää


Tuoliin sidottu nousi takaisin kävelemään

09.04.2015 11:39 JOHANNA RÄISÄNEN

Tuoliin sidottu nousi kävelemään. Myös harhaisuus ja aggressiot vähenivät. Lue lisää


Pulauttelu ja kipu eristivät vanhuksen

05.02.2015 10:12 EVELIINA HAGELBERG

Lääkitysmuutosten jälkeen kivut helpottivat, ja rouva osallistui taas mielellän hoitokodin tilaisuuk... Lue lisää


Lääkekuorma vaimensi hermoston

18.12.2014 12:00 JONNA-CARITA KANNINEN

Rouva kärsi voimakkaasta väsymyksestä, haastatteluakaan hän ei jaksanut loppuun. Lue lisää


Käytösongelmat hämmensivät

30.10.2014 14:43 EVELIINA HAGELBERG

Rouva halusi lähteä etsimään lapsiaan ja pyysin minulta vedenkantoapua. Lue lisää


Yksinäisenä vatsavaivojen kanssa

28.08.2014 14:37 MARIKA KEMPPAINEN

Noin puolet rouvan käyttämistä lääkkeistä lopetettiin tai niiden annosta laskettiin. Lue lisää


Vuodeosastolta pyörän selkään

05.06.2014 10:20 JOHANNA RÄISÄNEN

Vuodeosastolla tehtyjen lääkitysmuutosten jälkeen monisairas herra pyöräili reippaana. Lue lisää


Huono ajoitus aiheutti kamalan olon

27.03.2014 10:36 EVELIINA HAGELBERG

Potilas kuvaili oloaan todella pahaksi, puolisokin oli huolissaan uupumiskohtauksista. Lue lisää


Hankalat kivut haittasivat arkea

30.01.2014 09:55 MARIKA KEMPPAINEN

Potilaalla oli päässään outoja tuntemuksia, jonkinlaisia suhahduksia. Lue lisää