Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

   24.05.2017 10:00  PILVI MOBERG ISTOCKPHOTO

Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

PÄIVITETTY 26.5. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, eteisvärinää, verenpainetautia ja masennusta. Paino oli noussut neljässä kuukaudessa seitsemän kiloa. 

Tapasin herran sairaalan kirurgisella osastolla, jonne hän oli päätynyt kaatumisen ja siitä seuranneen lonkkamurtuman vuoksi.

Hän kertoi huimauksen ja kaatuilun vaivanneen jo pidempään. Kipuja oli ollut jo ennen kaatumista.

Osastojakson aikana hänellä esiintyi toisinaan sekavuutta, johon oli aloitettu haloperidolilääkitys.

Hengästymiseen oli aloitettu kolme eri lääkettä. 


Ratkaisu

Lääkityslistalta löytyi useita kliinisesti merkittäviä, D-luokan yhteisvaikutuksia.

Silmiinpistävin yhteisvaikutus liittyi kipulääke ketoprofeeniin ja verenohennuslääke varfariiniin, jotka yhdessä nostavat verenvuotoriskiä.

Lisäksi masennuslääke sitalopraamin ja haloperidolin yhteiskäyttö voi vaikuttaa sydämen sähköiseen toimintaan ja haloperidoli heikentää yhdistelmäkipulääkkeen sisältämän kodeiinin tehoa.

C-luokan yhteisvaikutukset liittyivät nesteenpoistolääke spirinolaktoniin, joka yhdessä verenpainelääke ramipriilin kanssa saattaa altistaa veren korkealle kaliumpitoisuudelle.

Spirinolaktoni saattaa toisaalta nostaa sydänlääke digoksiinin pitoisuutta ja altistaa sen haitoille.

Lääkityslistalta löytyi myös hälyttävä määrä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa muita haittariskejä: verenvuotoja, antikolinergisesti vaikuttavien lääkkeiden kuormaa, ortostatsimia eli ylösnousemiseen liittyvää äkillistä verenpaineen
laskua, ummetusta ja vaikutusta sydämen sähköiseen toimintaan.

Lääkemuutoksille oli siis selkeä tarve.

Lääkkeistä päädyttiin lopettamaan ketoprofeeni.

Kipulääkkeeksi ehdotin buprenorfiinilaastaria, mikäli parasetamoli ei ole riittävä.

Myös haloperidoli lopetettiin. Mainittujen haittojen lisäksi se aiheuttaa tahdosta riippumattomia oireita (esim. vapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hidastuminen), joita olikin ilmennyt osastojakson aikana.

Potilaan hengästyminen johtui todennäköisesti sydämen vajaatoiminnan pahentumisesta. Tähän viittasi lyhyessä ajassa 7 kiloa lisääntynyt paino.

Hengästymiseen ja limaisuuteen oli osastolla aloitettu useita lääkkeitä. Sovittiin, että nämä lääkkeet lopetetaan ennen kotiuttamista, etteivät ne jää vahingossa käyttöön.

Nesteenpoistolääke furosemidin annosta oli nostettu, ja tämä katsottiin tarpeelliseksi.

Matalan verenpaineen sekä huimauksen ja kaatuilun takia verenpainelääkitystä oli syytä pienentää. Bisoprololin annosta laskettiin ja ramipriili poistettiin lääkityslistalta. Myös digoksiinin annosta vähennettiin.

Geriatri päätti myöhemmin lopettaa digoksiinin ja sitalopraamin sekä nostaa mianseriinin annosta.


Seuranta

Kuntouttaminen oli onnistunut, ja herra asusteli edelleen kotona.

Kipulääkitystä oli myöhemmin tehostettu fentanyylilaastarilla, ja nyt kipuja ei esiintynyt.

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei enää ollut.

Verenpaine oli noussut hyvälle tasolle (145/90).

Koska huimausta esiintyi edelleen, jätettiin omalääkärille arvioitavaksi masennuslääkkeen tarpeellisuus tai mahdollisuus
vaihtaa se vortioksetiiniin.



LÄÄKITYSLISTA

SÄÄNNÖLLISESTI ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Somac 40 mg, pantopratsoli 1 x 1 Lopetettiin
Ramipril 10 mg, ramipriili 1 x 1 Lopetettiin
Prednisolon 20 mg, prednisoloni 1 x 1 Lopetettiin
Orudis 100 mg, ketoprofeeni ½ x 2 Lopetettiin
Alendronat 70 mg, alendronaatti 1 x vko (ei käytä) Lopetettiin
Serenase 1 mg, haloperidoli 1 + 1 + 2 Lopetettiin
Sepram 20 mg, sitalopraami 1 x 1 Lopetettiin
Ipramol 0,5/2,5, ibratropium,salbutamoli 1 x 3 Lopetettiin
Erdopect 300 mg, erdosteiini 1 x 2 Lopetettiin
Pegorion, makrogoli 1 x 3 Lopetettiin
Digoxin semi, digoksiini 1 x 1 Lopetettiin annosta vähentäen
Bisoprolol 5 mg, bisoprololi 2 + 1 Vähennettiin 1 + 1
Atorvastatin 20 mg, atorvastatiini 2 x 1 Vähennettiin 1 x 1
Tolvon 10 mg, mianseriini 1 x 1 Lisättiin 30 mg x 1
Matrifen 25 μg, fentanyyli Uusi lääke
Calcichew D3 Extra, kalsium, D-vitamiini 1 x 2, (ei käytä) 1 x 2
Panadol Forte 1 g, parasetamoli 1 x 3 Tarvittaessa otettavaksi
Levolac, laktuloosi Tarvittaessa Säännölliseen käyttöön
Marevan forte 5 mg, varfariini Erillinen ohje Ei muutosta
Furesis 40 mg, furosemidi 1 x 2 Ei muutosta
Spirix 25 mg, spirinolaktoni ½ x 1 Ei muutosta

TARVITTAESSA

ENNEN ARVIOTA

MUUTOS
Panacod, parasetamoli ja kodeiini 2 x 3 Lopetettiin
Panadol forte, parasetamoli 1 x 3 Aiemmin säännöllisessä käytössä
Furesis 40 mg, furosemidi 1 x 1 Ei muutosta


PÄIVITETTY 26.5. Nesteenpoistolääke spirinolaktoni yhdessä verenpainelääke ramipriilin kanssa saattaa altistaa veren korkealle, ei alhaiselle, kaliumpitoisuudelle. 


Lääkemuutokset piristivät vanhusta

23.10.2019 09:03 LAURA KOIVULA

Hemoglobiinin nousu toi energiaa, happosalpaajien annostus puolitettiin ja eturauhaslääkitys lopetet... Lue lisää


Uniongelmien hoito vaatii kärsivällisyyttä

23.09.2019 12:38 NIINA JAAKKOLA

Edes vuosi ei riittänyt unilääkityksen lopettamiseen. Tietokatkoskin sotki uniongelmien hoitoa. Lue lisää


Lääkkeiden karsinta palautti elämänilon

31.07.2019 11:03 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Yksin asuvan miehen hoidosta poistettiin kolme lääkettä ja kevennettiin kahden annostusta. Lue lisää


Lääkevaihto piristi muistisairaan

20.06.2019 09:00 MARIA MÄKELÄ

Murskaus lopetettiin, muistilääkitys vaihdettiin ja aikaistettiin ja vatsansuojalääke vaihdettiin. Lue lisää


Lääkitysremontti kaatui kiireeseen

23.04.2019 08:30 SATU MUHONEN

Väsymystä ja huimausta aiheuttavien lääkkeiden karsiminen epäonnistui, kun hoitajat vaihtuivat. Lue lisää


Kehitysvammaisen ilo ja vireys palasivat

14.03.2019 16:28 MAIJA PIRTTIJÄRVI

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin 51-vuotiaalle, epilepsiasta ja putkinäöstä kärsivälle miehelle Lue lisää


Murskaus loppui, vointi parani

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys lopetettiin. Lue lisää


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet

18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta sitten. Lue lisää


Arviointi karsi vanhan miehen lääkkeitä rajusti

24.05.2017 10:00 PILVI MOBERG

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtii 82-vuotiaalle miehelle, joka sairasti sydämen vajaatoimintaa, e... Lue lisää


Olemattoman vaivan lääkitseminen heikensi rouvan vointia

03.03.2017 09:45 PAULA TIMONEN, PRO DOSIS

Merkittävimmän riskin aiheutti nukahtamislääke, jonka käyttö oli hallitsematonta. Lue lisää


Lääkityksen arviointi paljasti – väärä annosteluajankohta lisäsi lääkitystä

25.01.2017 08:45 Eveliina Hagelberg-Häkkinen

Omaiset olivat huolissaan ikääntyvän äidin muistisairauden etenemisestä ja käytössä olevista lääkkei... Lue lisää


Lääkelistan puolittaminen auttoi - rouvan vointi koheni

29.11.2016 11:42 Nina Ranttila

Lääkityksen optimointi vähensi kustannuksia ja kohensi rouvan viimeisten vuosien elämänlaatua. Lue lisää


Lääkitysarvionti paljasti - osa lääkkeistä jäi ottamatta yhden lääkkeen takia

28.09.2016 15:00 NIINA LAINE, JONNA HAUTALA

Kotisairaanhoidosta pyydettiin arviota miehen lääkehoidosta, sillä hänellä oli käytössään 20 lääkett... Lue lisää


Lääkityksen karsiminen vähensi miehen kipuja

27.06.2016 14:29 PILVI MOBERG

Arviointi tehtiin neurologin pyynnöstä. Lääkityksessä oli useita ikääntyneelle sopimattomia lääkkeit... Lue lisää


Lohduton vanhus psyykenlääkkeiden vankina

26.05.2016 11:28 NIINA LAINE

Yksinäisyys ja itsemurha-ajatukset ajoivat naisen käyttämään omatoimisesti psyykenlääkkeitä. Lue lisää


Lääkityksen arviointi tuli liian myöhään

18.05.2016 10:00 PAULA TIMONEN

Lääkitysmuutokset eivät tuoneet kerralla helpotusta oloon, vaikka turvallisuus parani. Lue lisää


Toistuvat antibioottikuurit aiheuttivat hengenvaaran

09.02.2016 10:22 EVELIINA HAGELBERG

LHKA-arvioinnin jälkeen kohtalokkaiden verisuonitukosten ja verenvuotojen riski saatiin hallintaan. Lue lisää


Lääkitys aiheutti virtsatievaivoja

15.12.2015 12:25 EVELIINA HAGELBERG

LHKA:n jälkeen jatkuvia antibioottikuureja ei enää tarvittu ja harhatkin muuttuivat positiivisiksi. Lue lisää


Lääkehaitat nakersivat elämänlaatua kipua enemmän

10.11.2015 13:30 PAULA TIMONEN

Lääkehaitat nakersivat 68-vuotiaan elämänlaatua enemmän kuin kipu. Lue lisää


Hoidosta poistettiin 15 lääkettä

28.10.2015 10:21 JOHANNA RÄISÄNEN

Kokonaislääkityksessä oli kenenkään tietämättä merkittäviä haitta- ja yhteisvaikutusriskejä. Lue lisää


Ripulia ja väsymystä ihan turhaan

11.06.2015 08:37 NIINA LAINE

Alakulon vuoksi mies makasi mielellään sängyssä. Hän ei juuri jaksanut liikkua eikä seurustella. Lue lisää


Tuoliin sidottu nousi takaisin kävelemään

09.04.2015 11:39 JOHANNA RÄISÄNEN

Tuoliin sidottu nousi kävelemään. Myös harhaisuus ja aggressiot vähenivät. Lue lisää


Pulauttelu ja kipu eristivät vanhuksen

05.02.2015 10:12 EVELIINA HAGELBERG

Lääkitysmuutosten jälkeen kivut helpottivat, ja rouva osallistui taas mielellän hoitokodin tilaisuuk... Lue lisää


Lääkekuorma vaimensi hermoston

18.12.2014 12:00 JONNA-CARITA KANNINEN

Rouva kärsi voimakkaasta väsymyksestä, haastatteluakaan hän ei jaksanut loppuun. Lue lisää


Käytösongelmat hämmensivät

30.10.2014 14:43 EVELIINA HAGELBERG

Rouva halusi lähteä etsimään lapsiaan ja pyysin minulta vedenkantoapua. Lue lisää


Yksinäisenä vatsavaivojen kanssa

28.08.2014 14:37 MARIKA KEMPPAINEN

Noin puolet rouvan käyttämistä lääkkeistä lopetettiin tai niiden annosta laskettiin. Lue lisää


Vuodeosastolta pyörän selkään

05.06.2014 10:20 JOHANNA RÄISÄNEN

Vuodeosastolla tehtyjen lääkitysmuutosten jälkeen monisairas herra pyöräili reippaana. Lue lisää


Huono ajoitus aiheutti kamalan olon

27.03.2014 10:36 EVELIINA HAGELBERG

Potilas kuvaili oloaan todella pahaksi, puolisokin oli huolissaan uupumiskohtauksista. Lue lisää


Hankalat kivut haittasivat arkea

30.01.2014 09:55 MARIKA KEMPPAINEN

Potilaalla oli päässään outoja tuntemuksia, jonkinlaisia suhahduksia. Lue lisää