Pääkirjoitus

Äänestä aluevaaleissa!

12.01.2022 | 11:19

Teksti : Erkki Kostiainen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO on uuden edessä, kun eduskunta hyväksyi vihdoin viime kesänä sote-uudistuksen lainsäädännön.

Uudistuksen myötä maahan perustetaan uudet, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet ensi vuoden alusta lukien. Siihen asti järjestämisvastuu on kunnilla. 

Hyvinvointialueiden ylimmät päättävät elimet, aluevaltuustot, valitaan 23. tammikuuta pidettävillä aluevaaleilla. Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyi tänään 12.1. ja jatkuu 18.1. asti. Ehdokkaita vaaleisssa on kaikkiaan liki 10 600, joista aluevaltuustoihin valitaan vajaa 1 400. 

Ehdokkaina on myös kymmenkunta apteekkaria ja heidän lisäkseen apteekeissa työskenteleviä proviisoreita ja farmaseutteja. Hyvä niin, sillä aluevaltuustoissa päätetään nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä hyvinvointialueilla. 

APTEEKIN AMMATTILAISET kohtaavat päivittäin enemmän ihmisiä kuin muut terveydenhuollon ammattilaiset yhteensä. Heillä on siksi hyvä käsitys ihmisten tarpeista ja toiveista. He näkevät työssään myös, mikä terveydenhuollossa toimii ja mikä ei. Apteekin ammattilaisten osaamiselle on varmasti käyttöä aluevaltuustoissa. 

Hyvinvointialueiden palvelustrategiaa laadittaessa apteekit kannattaa kytkeä vahvasti osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Apteekkeja kannattaa hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi lääkehoitojen kokonaisuuden hallinnassa.  

Vain noin puolet lääkehoidoista toteutuu niin kuin on tarkoitus. Ikääntyneille kertyy tavallisesti useita lääkityksiä, joiden kokonaisuus ei ole kenenkään hallinnassa. Jopa neljännes ikäihmisten erikoissairaanhoidon käynneistä johtuu lääkitykseen liittyvistä ongelmista. Niistä valtaosa voitaisiin ennaltaehkäistä apteekeissa yhteistyötä kehittämällä. 

APTEEKKIEN MAANKATTAVAA lähipalveluverkostoa kannattaa hyödyntää myös mahdollistamalla matalan kynnyksen terveyspalveluiden tarjoaminen apteekeissa, sillä terveydenhuollon lähipalveluverkoston ylläpitäminen on jo lähivuosina iso haaste. 

Kysyimme joulun alla sosiaali- ja terveysasioihin perehtyneiden kansanedustajien näkemyksiä apteekkien roolista uudistuvassa terveydenhuollossa. Tukea apteekin roolin vahvistamiselle tuli niin oikealta kuin vasemmalta. Kansanedustajien näkemyksiin voi tutustua näillä Apteekkari-lehden verkkosivuilla tai katsomalla Apteekkariliiton aluevaalipaneelin tallenteen

Vaalimenestystä ehdokkaille ja äänestysintoa kaikille! 

Kirjoittaja on Apteekkari-lehden päätoimittaja.