Blogi

Valot päälle!

04.01.2022 | 13:09

Teksti : Tiina Koskenkorva

Jaa artikkeli:

VALO:ssa ei ole kyse ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta, kirjoittaa projektipäällikkö Tiina Koskenkorva.

LIIKENTEEN sujuvuutta ja turvallisuutta ohjataan liikennevalojen avulla. Turvallisuutta varmistetaan myös hyvällä ja tasaisella tievalaistuksella ja ajoneuvon merkkivaloilla, jolloin voidaan havaita vaarat ja arvioida riskit ajoissa.

VALO tuo lääkehoidon polulla havaitut vaarat ja riskit systemaattisesti näkyväksi, jolloin niitä voidaan suunnitelmallisesti arvioida ja pienentää. VALO vahvistaa terveydenhuollossa tarvittavaa turvallisuusajattelua. Kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta turvallisen toiminnan ohjauksella, turvallisuutta tukevien toimintamallien ja työkalujen aktiivisella käytöllä sekä osaamisen ja oppimisen jatkuvalla kehittämisellä.

Voimme olla ylpeitä VALO:n ensimmäisestä vuodesta 2021. Hanke on loistava esimerkki siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tavoitteellisella ja koordinoidulla yhteisellä kehittämisellä voidaan saada aikaan, kun siihen resursoidaan.

Valtakunnallisesta, jo liki 3000 ilmoituksen HaiPro-aineistosta voidaan jo nyt tunnistaa esimerkiksi apteekkien rooli verenohennuslääkkeiden ja ilman reseptiä ostettavien tulehduskipulääkkeiden yhteiskäytön ehkäisyssä.

ENSIMMÄISENÄ VALO-vuotena loimme perustukset turvallisemman lääkehoidon polun kehittämiselle. Lähes jokaisessa apteekissa toimii nyt lääkitysturvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on apteekkarin tuella vahvistaa ja vaalia järjestelmälähtöistä, avointa ja syyllistämätöntä turvallisuuskulttuuria, johtaa ja kehittää lääkitysturvallisuustyötä sekä toimia yhteyshenkilönä sosiaali- ja terveydenhuollon kumppaneille.

Apteekeissa otettiin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon laajasti käyttämä potilas- ja lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro. Järjestelmä tulee toimimaan tärkeänä työkaluna niin apteekkipalveluiden kuin sote-palvelujen lääkehoidon laadun ja turvallisuuden kehittämiseen kokonaisuutena.

Tänä vuonna apteekkien lääkehoidon riskienhallinta nousee uudelle tasolle. Apteekkien toimintaprosessien turvallisuutta kehitetään systemaattisesti toisilta oppien ja entistä ennakoivammin lääkitysturvallisuusvastaavien verkoston ja valtakunnallisesti kertyvän HaiPro-aineiston avulla. Vakavasta vaaratapahtumasta voidaan oppia jokaisessa apteekissa ja hyviksi havaittujen uusien käytäntöjen ja suojauksien käyttöä laajentaa myös muiden apteekkien käyttöön.

Valtakunnallisesta, jo liki 3000 ilmoituksen HaiPro-aineistosta voidaan jo nyt tunnistaa esimerkiksi apteekkien rooli verenohennuslääkkeiden ja ilman reseptiä ostettavien tulehduskipulääkkeiden yhteiskäytön ehkäisyssä.

AVOHOIDON lääkehoidon prosessin kokonaisuuden kehittämisessä otetaan tänä vuonna suuri harppaus, kun HaiPro-ilmoittaminen ja organisaatiorajapinnat ylittävä apteekkien ja sote-organisaatioiden yhteistyö lääkehoidon riskienhallinnassa alkaa Hämeenlinnassa ja Vaasassa helmikuussa.

Tämä on vasta VALO:n alkukajastus kohti vuotta 2026. Tavoitteena on, että ohjausvalo syttyy jokaisella hyvinvointialueella.

Visiomme mukaisesti, valaistaan lääkehoidon polku turvalliseksi yhdessä - aina erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, kotihoitoon ja asumispalveluyksiköihin, apteekkiin ja kotiin.

Valoisaa vuotta 2022!

Kirjoittaja on VALO-projektipäällikkö Suomen Apteekkariliitossa.

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.