Blogi

Takeda on apteekkisi yhteistyökumppani

09.06.2017 | 14:20

Teksti : Takeda Oy

Jaa artikkeli:

TAKEDA OY ON SUOMALAISEN terveydenhuollon asiantuntija, jossa yhdistyvät suomalaisen Leiraksen juuret vuodelta 1946 sekä Takedan 230-vuotinen historia.

Takedan tavoitteena on tarjota parempaa elämänlaatua suomalaisille. Yksi osa tätä tavoitetta on tiivis yhteistyö suomalaisten apteekkien kanssa.

”Monipuolinen resepti- ja itsehoitolääkkeiden valikoima sekä vahva sitoutuminen lääkeinnovaatioiden kehittämiseen ovat keskeinen osa Takedan toimintaa myös Suomessa”, kertoo Takedan toimitusjohtaja Matthew Iles.

Itsehoitolääkkeiden ja vapaakaupan tuotteiden osalta Takedan tavoitteena on olla apteekkien luotettava ja vahva yhteistyökumppani.

Takeda toteuttaa syksyllä 2017 mittavaa, uudenlaista digitaalista kampanjointia."


Takeda tarjoaa apteekeille lisätietoa kuluttajien tarpeista ja kehittää yhdessä apteekkien kanssa asiakaslähtöisiä, myyntiä edistäviä ja innovatiivisia markkinointiratkaisuja.

”Tavoitteenamme on fokusalueidemme kategorioiden ja kokonaiskannattavuuden kasvattaminen apteekeissa. Tuorein esimerkki tästä on A-Vita Plus® -nenäsumutekampanjan hieno onnistuminen nenän kosteutuksen ja limakalvojen hoitamisen kategorian kasvattamisessa”, jatkaa Iles.

Lisää ymmärrystä apteekkikyselyllä

Takeda järjesti huhtikuussa 2017 Apteekkaripäivillä ”Onko apteekkisi aallonharjalla?” -messukyselyn, jolla kartoitettiin apteekkien verkkopalvelutilannetta, digitaalisia kanavia, viestintää, palkitsemista, palveluvalikoimaa ja kehityskohteita.

Suosittuun kyselyyn vastasivat apteekkilaiset ympäri Suomen.

Vastausten avulla Takeda pystyy tunnistamaan kehityskohteita, joiden edistämiseen se voi omalta osaltaan osallistua.

Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa markkinoinnin ja digitoimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen.

Kiinnostavia löydöksiä

Kyselystä ilmeni, että 17 prosentilla vastaajista on verkkokauppa.

Lähes kaikilla vastaajista (97 %) on internet-sivut, ja jopa 73 % vastaajista kertoi apteekillaan olevan Facebook-sivut.

Näiden kanavien hyödyntäminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia erilaisille kuluttajia palveleville sisältö- ja markkinointikonsepteille.

Apteekeista saa nykyään monenlaisia palveluja: Kyselyn perusteella valtakunnallisesti yleisin (44 %) on apteekkien tarjoama lääkehoidon arviointipalvelu. Lisäksi tarjolla on muun muassa lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluita sekä kosmetologipalveluita.

Kyselystä selvisi, että apteekin sijainti (keskusta/taajama/marketit) vaikuttaa sekä palvelutarjontaan että vapaakaupan tuotteiden osuuteen liikevaihdosta.

Markettien yhteydessä sijaitsevissa apteekeissa ja taajamien kivijalka-apteekeissa vapaakaupan tuotteiden kysyntä on suurta (lähes 30 % liikevaihdosta).

Uutta syksyllä 2017

Takeda kehittää toimintaansa apteekkien tavoitteet huomioiden.

Kyselyssä tärkeimmiksi kehitysalueiksi mainittiin muun muassa markkinointi, sosiaalinen media, kampanjointi ja esillepanot.

Näille osa-alueille Takeda hakee yhdessä apteekkien kanssa uusia ratkaisuja.

Syksyllä 2017 Takeda toteuttaakin mittavaa, uudenlaista digitaalista kampanjointia. Takeda toivoo tämän uudenlaisen markkinoinnin tuovan apteekeille uusia asiakkaita.

**

Kumppaniblogi on Apteekkari.fi:n maksullista ilmoitussisältöä.

**