Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Vitsauksia

25.03.2009 12:33

EUROOPAN KOMISSIO on lääkevirasto EMEAn suosituksesta päättänyt siirtää orlistaattia sisältävän laihdutuslääkkeen itsehoitoon yhdellä nuijan kopautuksella koko EU:ssa.

Kyseessä on ensimmäinen ns. centralized switching, mutta ei taatusti viimeinen. Hakemuksia on kohta jonoksi asti.

Suomessa Orion on hakenut Lääkelaitokselta simvastatiinia sisältävälle kolesterolilääkkeelleen itsehoitostatusta.

EMEAssa käyty keskustelu ja sitä seurannut komission päätös ovat horjuttaneet uskoa Euroopan lääkeviraston kykyyn ratkaista asioita puhtaasti lääketieteellisillä perusteilla. Näyttää siltä, että asiaa valmistelleen lääkevalmistekomitean (CHMP) jäsenet olivat alttiimpia uskomaan markkinamiehiä kuin kliinikoita.

EU:n uskottavuutta nakertaa se, että asiat ratkaistaan hyvin pienessä virkamiespiirissä ilman laajempaa keskustelua jäsenmaissa. Kriittistä keskustelua on käyty vasta päätöksen jälkeen useassa EU-maassa, myös Suomessa. On toivottavaa, että ainakin kansallisella tasolla asioita pohditaan laajasti. Lääkelaitos onkin pyytänyt asiantuntijatahojen lausuntoja simvastatiinin siirtämisestä itsehoitoon. Näin myös EMEAn tulisi toimia.

Komission lääkepaketti sisältää uusia, mielenkiintoisia ehdotuksia lääketurvatoiminnasta, lääkeväärennösten torjumisesta ja potilasinformaatiosta. Valtioneuvosto otti ehdotuksiin hiljattain kantaa eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä.

Lääkeväärennösten leviäminen on erittäin vaarallista ja torjuttavaa. Säädösvalmistelussa on otettava huomioon apteekkien keskeinen rooli niiden torjumisessa. Kontrolloidut jakelukanavat, joissa toimii farmaseuttisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa, lisäävät lääketurvallisuutta.

Internet on merkittävin lääkeväärennösten levittämiskanava. Tähän tulee voida puuttua lainsäädännöllä. Komission ehdotuksissa siihen ei valitettavasti ole puututtu lainkaan.

Lääkepakkausten tunnistaminen on tärkeä keino taistelussa lääkeväärennöksiä vastaan. Tavoitteena tulee kuitenkin olla vain ja ainoastaan väärennösten torjuminen eikä esimerkiksi rinnakkaistuonnin estäminen tai apteekkien myyntitietojen siirto apteekeista lääketeollisuudelle. Apteekit eivät voi myöskään hyväksyä suuria uusia investointivaateita tunnistamisen toteuttamiseksi.

Komission ehdotus potilasinformaation kehittämiseksi on kompromissi reseptilääkkeiden kuluttajamainonnan sallimisen ja nykyisen käytännön välillä. Ehdotus sallisi suoran lääkeinformaation lääketehtailta potilaille. Tämä heikentäisi lääkärien ja apteekkien ammatillista roolia.

Raja lääkemainonnan ja potilasinformaation välillä on pidettävä selvänä jatkossakin. Tätä mieltä on myös valtioneuvosto.

Mika Vidgrén

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.


Laiva-apteekki tuuliajolla
28.04.2009 11:01

28.04.2009 11:01


Tunnollista talkooväkeä
25.02.2009 13:04

25.02.2009 13:04


Haasteiden ja mahdollisuuksien vuosi
16.01.2009 17:00

16.01.2009 17:00


Lääkelain uudistuksen tulisi keskittyä hallitusohjelman tavoitteisiin
09.12.2008 13:24

09.12.2008 13:24


Apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy
29.10.2008 15:20

29.10.2008 15:20


Fippailua Baselissa
30.09.2008 10:08

30.09.2008 10:08


Eurooppalaista idealismia
21.08.2008 12:04

21.08.2008 12:04