Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Vitsauksia

25.03.2009 12:33

EUROOPAN KOMISSIO on lääkevirasto EMEAn suosituksesta päättänyt siirtää orlistaattia sisältävän laihdutuslääkkeen itsehoitoon yhdellä nuijan kopautuksella koko EU:ssa.

Kyseessä on ensimmäinen ns. centralized switching, mutta ei taatusti viimeinen. Hakemuksia on kohta jonoksi asti.

Suomessa Orion on hakenut Lääkelaitokselta simvastatiinia sisältävälle kolesterolilääkkeelleen itsehoitostatusta.

EMEAssa käyty keskustelu ja sitä seurannut komission päätös ovat horjuttaneet uskoa Euroopan lääkeviraston kykyyn ratkaista asioita puhtaasti lääketieteellisillä perusteilla. Näyttää siltä, että asiaa valmistelleen lääkevalmistekomitean (CHMP) jäsenet olivat alttiimpia uskomaan markkinamiehiä kuin kliinikoita.

EU:n uskottavuutta nakertaa se, että asiat ratkaistaan hyvin pienessä virkamiespiirissä ilman laajempaa keskustelua jäsenmaissa. Kriittistä keskustelua on käyty vasta päätöksen jälkeen useassa EU-maassa, myös Suomessa. On toivottavaa, että ainakin kansallisella tasolla asioita pohditaan laajasti. Lääkelaitos onkin pyytänyt asiantuntijatahojen lausuntoja simvastatiinin siirtämisestä itsehoitoon. Näin myös EMEAn tulisi toimia.

Komission lääkepaketti sisältää uusia, mielenkiintoisia ehdotuksia lääketurvatoiminnasta, lääkeväärennösten torjumisesta ja potilasinformaatiosta. Valtioneuvosto otti ehdotuksiin hiljattain kantaa eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä.

Lääkeväärennösten leviäminen on erittäin vaarallista ja torjuttavaa. Säädösvalmistelussa on otettava huomioon apteekkien keskeinen rooli niiden torjumisessa. Kontrolloidut jakelukanavat, joissa toimii farmaseuttisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa, lisäävät lääketurvallisuutta.

Internet on merkittävin lääkeväärennösten levittämiskanava. Tähän tulee voida puuttua lainsäädännöllä. Komission ehdotuksissa siihen ei valitettavasti ole puututtu lainkaan.

Lääkepakkausten tunnistaminen on tärkeä keino taistelussa lääkeväärennöksiä vastaan. Tavoitteena tulee kuitenkin olla vain ja ainoastaan väärennösten torjuminen eikä esimerkiksi rinnakkaistuonnin estäminen tai apteekkien myyntitietojen siirto apteekeista lääketeollisuudelle. Apteekit eivät voi myöskään hyväksyä suuria uusia investointivaateita tunnistamisen toteuttamiseksi.

Komission ehdotus potilasinformaation kehittämiseksi on kompromissi reseptilääkkeiden kuluttajamainonnan sallimisen ja nykyisen käytännön välillä. Ehdotus sallisi suoran lääkeinformaation lääketehtailta potilaille. Tämä heikentäisi lääkärien ja apteekkien ammatillista roolia.

Raja lääkemainonnan ja potilasinformaation välillä on pidettävä selvänä jatkossakin. Tätä mieltä on myös valtioneuvosto.

Mika Vidgrén

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.


Virossa kiistellään apteekkiuudistuksesta
20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkealan kehittäminen etenee
05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN

05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN


Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja
26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK

26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK


Vanhukset, kiinnittäkää turvavyönne
12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER

12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN