Euroopan lääkevirasto suosittelee liraglutidi-pistoshoitoa (Victoza) myös lapsille tyyp... Lue lisää »

Suomalainen luottaa eniten palomieheen ja apteekin työntekijään. Vähiten luottamusta lö... Lue lisää »

Yli puolella Suomen apteekeista on ollut vaikeuksia rekrytoida farmaseuttista henkilöku... Lue lisää »

The Solubility Company on erikoistunut lääkeaihioiden liukoisuuden mittaamiseen uuden k... Lue lisää »

Liikunnan aloittaminen pidentää elinikää ja ehkäisee sairauksia riippumatta siitä, miss... Lue lisää »

Vitsauksia

25.03.2009 12:33

EUROOPAN KOMISSIO on lääkevirasto EMEAn suosituksesta päättänyt siirtää orlistaattia sisältävän laihdutuslääkkeen itsehoitoon yhdellä nuijan kopautuksella koko EU:ssa.

Kyseessä on ensimmäinen ns. centralized switching, mutta ei taatusti viimeinen. Hakemuksia on kohta jonoksi asti.

Suomessa Orion on hakenut Lääkelaitokselta simvastatiinia sisältävälle kolesterolilääkkeelleen itsehoitostatusta.

EMEAssa käyty keskustelu ja sitä seurannut komission päätös ovat horjuttaneet uskoa Euroopan lääkeviraston kykyyn ratkaista asioita puhtaasti lääketieteellisillä perusteilla. Näyttää siltä, että asiaa valmistelleen lääkevalmistekomitean (CHMP) jäsenet olivat alttiimpia uskomaan markkinamiehiä kuin kliinikoita.

EU:n uskottavuutta nakertaa se, että asiat ratkaistaan hyvin pienessä virkamiespiirissä ilman laajempaa keskustelua jäsenmaissa. Kriittistä keskustelua on käyty vasta päätöksen jälkeen useassa EU-maassa, myös Suomessa. On toivottavaa, että ainakin kansallisella tasolla asioita pohditaan laajasti. Lääkelaitos onkin pyytänyt asiantuntijatahojen lausuntoja simvastatiinin siirtämisestä itsehoitoon. Näin myös EMEAn tulisi toimia.

Komission lääkepaketti sisältää uusia, mielenkiintoisia ehdotuksia lääketurvatoiminnasta, lääkeväärennösten torjumisesta ja potilasinformaatiosta. Valtioneuvosto otti ehdotuksiin hiljattain kantaa eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä.

Lääkeväärennösten leviäminen on erittäin vaarallista ja torjuttavaa. Säädösvalmistelussa on otettava huomioon apteekkien keskeinen rooli niiden torjumisessa. Kontrolloidut jakelukanavat, joissa toimii farmaseuttisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa, lisäävät lääketurvallisuutta.

Internet on merkittävin lääkeväärennösten levittämiskanava. Tähän tulee voida puuttua lainsäädännöllä. Komission ehdotuksissa siihen ei valitettavasti ole puututtu lainkaan.

Lääkepakkausten tunnistaminen on tärkeä keino taistelussa lääkeväärennöksiä vastaan. Tavoitteena tulee kuitenkin olla vain ja ainoastaan väärennösten torjuminen eikä esimerkiksi rinnakkaistuonnin estäminen tai apteekkien myyntitietojen siirto apteekeista lääketeollisuudelle. Apteekit eivät voi myöskään hyväksyä suuria uusia investointivaateita tunnistamisen toteuttamiseksi.

Komission ehdotus potilasinformaation kehittämiseksi on kompromissi reseptilääkkeiden kuluttajamainonnan sallimisen ja nykyisen käytännön välillä. Ehdotus sallisi suoran lääkeinformaation lääketehtailta potilaille. Tämä heikentäisi lääkärien ja apteekkien ammatillista roolia.

Raja lääkemainonnan ja potilasinformaation välillä on pidettävä selvänä jatkossakin. Tätä mieltä on myös valtioneuvosto.

Mika Vidgrén

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu
15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua
08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys
05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia
08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN