Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia

   08.06.2017 14:18  MERJA HIRVONEN

MAAN HALLITUS linjasi apteekkitoiminnan kehittämistä huhtikuun puoliväliriihessään tavalla, jonka lähtökohdat ovat varsin vastuulliset.

Hallitus katsoo apteekkien olevan osa sote-toimintaa, ja apteekkien roolia tarkoituksenmukaisessa lääkehoidossa halutaan vahvistaa.

Lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus ja lääkitysturvallisuus taataan.

Ala on jatkossakin kotimaisten ammattilaisten vastuulla ja omistuksessa.

Samalla alan kilpailua kuitenkin lisätään ja apteekkien taloudesta leikataan merkittävällä tavalla, muun muassa sallimalla hintakilpailu itsehoitolääkkeiden kuluttajahinnoissa.

Lisäksi lääkkeitä siirretään kahdella tasolla pois apteekkijakelusta – joitakin itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakauppoihin ja erittäin kalliita lääkkeitä sairaala-apteekkeihin.

Hallituksen päätöksen voisi tiivistää niin, että se kehitti apteekkeja osana terveydenhuoltoa, leikkasi apteekkien taloudesta ja lisäsi kilpailua alalla.

HALLITUKSEN UUSIEN päätösten toimeenpano käynnistyy pian.

Muutokset, jotka tässä vaiheessa ovat vielä lista erilaisia, toisistaan irrallisia toimenpiteitä, täytyy arvioida myös kokonaisuutena.

On syytä muistaa, että uudet leikkaukset tulevat vuodenvaihteessa tehtyjen, yli kymmenen prosenttia lääkekorvausten kokonaisuudesta leikanneiden lääkekorvaussäästöjen päälle.

Ne veivät apteekin liikevaihdosta yli viisi prosenttia ja tuloksesta liki viidenneksen viime vuoden kustannusrakenteella.

Lainsäädäntövalmistelun aikana tulee selvittää muun muassa toimenpiteiden vaikutukset eri kokoisille apteekeille.


LISÄKSI ERITYISESTI itsehoitolääkkeiden jakelukanavan avaaminen apteekkien ulkopuolelle on syytä arvioida erittäin tarkkaan farmaseuttisten perusteiden nojalla.

Hallituksen linjaus lähtee vahvasti lääkitysturvallisuudesta.

Niin pitääkin, sillä lääkehuoltoon liittyvät säädökset ja valvonta tähtäävät nimenomaan lääkitysturvallisuuden ylläpitoon.

Ruotsista saatujen kokemusten perusteella on selvää, että lääkejakelupisteiden valvonta apteekkien ulkopuolella on hankalaa.


HALLITUKSEN PÄÄTÖS oli samalla viesti apteekkitoimialalle: lääkehuolto toimii Suomessa hyvin, apteekkeihin luotetaan, ja toimialaa halutaan kehittää osana terveydenhuoltoa.

Apteekeille on annettu suuri vastuu avohoidon lääkehuollon kokonaisuudesta. Toimiala tahtoo kantaa vastuunsa huolimatta siitä, että edessä on suuria taloudellisia muutoksia.

***


Hälsovårdens mål, ökad konkurrens – och nedskärningar


LANDETS REGERING drog vid sin halvtidsöversyn i april upp riktlinjer för utvecklandet av apoteksverksamheten, med riktigt ansvarsfulla utgångspunkter.

Regeringen ser apoteken som en del av social- och hälsovården och vill stärka apotekens roll i att uppnå ändamålsenlig medicinering.

Likvärdig tillgång till läkemedel samt medicineringssäkerheten garanteras.

Ansvaret och äganderätten i branschen innehas även i fortsättningen av inhemskt yrkesfolk.

Samtidigt ökas konkurrensen och apotekens ekonomi skärs ned avsevärt, bland annat genom att tillåta priskonkurrens med egenvårdsmedicinernas konsumentpriser.

Dessutom flyttas läkemedel bort från apoteksdistributionen på två plan – vissa egenvårdsmediciner till dagligvaruaffärerna och mycket dyra läkemedel till sjukhusapoteken.

Regeringens beslut kunde sammanfattas så, att man utvecklade apoteken som en del av hälsovården, skar ned på apotekens ekonomi och ökade konkurrensen i branschen.


VERKSTÄLLANDET av regeringens beslut börjar snart. 

Förändringarna, som i det här skedet är en lista olika, separata åtgärder, måste bedömas även som helhet.

Vi bör minnas att de nya nedskärningarna läggs till de inbesparingar i läkemedelsersättningarna som gjordes vid årsskiftet och som skar ned på ersättningarna med över tio procent.

De tog över fem procent av apotekens omsättning och nästan en femtedel av resultatet, med förra årets kostnadsstruktur.

Under lagberedningen bör man utreda bland annat hur åtgärderna påverkar apotek av olika storlek.


SÄRSKILT DISTRIBUTIONEN av egenvårdsmediciner utanför apoteken bör avvägas mycket noggrant utifrån farmaceutiska motiv.

Regeringens riktlinjer utgår starkt ifrån medicineringssäkerheten.

Så bör det också vara, eftersom syftet med läkemedelsförsörjningens regler och övervakning är just att upprätthålla medicineringssäkerheten.

Erfarenheter från Sverige visar klart att det är besvärligt att övervaka läkemedelsdistribution utanför apoteken.


REGERINGENS beslut var samtidigt ett budskap åt apoteken: läkemedelsförsörjningen fungerar bra i Finland, man litar på apoteken och man vill utveckla branschen som en del av hälsovården.

Apoteken har getts ett stort ansvar inom öppenvårdens läkemedelsförsörjning.

Branschen vill bära sitt ansvar trots att vi har stora ekonomiska förändringar framför oss. 


Koronaepidemian etulinjassa
30.04.2020 08:20 RISTO KANERVA

30.04.2020 08:20 RISTO KANERVA


Virossa kiistellään apteekkiuudistuksesta
20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkealan kehittäminen etenee
05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN

05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN


Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja
26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK

26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK


Vanhukset, kiinnittäkää turvavyönne
12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER

12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN