Koronakaranteeniin joutunutta henkilökuntaa paikkaavat niin lähiseudun apteekkarit kuin... Lue lisää »

Apteekkariliiton tiedossa on kaikkiaan seitsemän laboratoriovarmistettua koronavirustar... Lue lisää »

Antti Mäkisalon mielestä apteekkien tulee osoittaa olevansa korvaamaton osa terveydenhu... Lue lisää »

Tuoreen tutkimuksen mukaan tehokkaampaa olisi myöntää lyhyempiä mutta vahvempia patentt... Lue lisää »

Pieni markkina ja alas painetut lääkkeiden hinnat tekevät Suomesta haavoittuvan häiriöt... Lue lisää »

Oikeusjuttu

19.05.2009 11:37

EU:n KOMISSION sisämarkkinapää-osaston virkamiehet ovat viime vuosina ahkeroineet kovasti jäsenmaiden apteekkiasioiden parissa. Eriasteisten toimenpiteiden (ns. Infringement Proceedings) kohteena ovat olleet Italia, Espanja, Itävalta, Ranska, Saksa, Portugali ja Bulgaria.

Komissio nosti jopa kanteen Italiaa vastaan EY:n tuomioistuimessa. Saksan, Espanjan ja Italian tuomioistuimet kysyivät itse (ns. Preliminary Reference) EY:n tuomioistuimen mielipidettä jäsenvaltiossa vireillä olevista apteekkiasioista. Näiden lisäksi vireillä on useita lääkekorvauksia, sairaala-apteekkitoimintaa sekä terveydenhuollon tutkintojen vastaavuutta koskevia juttuja.

Perimmäisenä ongelmana on se, ettei EU:n lainsäädännössä ole osattu tehdä sisämarkkinoiden ja terveysasioiden välille oikeudellisesti kestävää rajanvetoa. Kyse on siis pohjimmiltaan siitä, missä asioissa EU:lla on toimivalta ja mitkä asiat ratkaistaan jäsenvaltioissa. Kyse on siis ns. läheisyysperiaatteen voimassaolosta. Ja vaikka EU:lla olisikin sisämarkkinasäännösten kautta toimivaltaa, se on usein jaettua toimivaltaa, jossa ensisijainen valta on jäsenvaltioilla, mikäli sen päätöksenteko on sopusoinnussa sisämarkkinaperiaatteiden kanssa.

Ongelmien ratkaisijaksi on tullut EY:n tuomioistuin, joka lainsäädännön puuttuessa joutuu päättämään asioista, jotka pitäisi ratkaista lainsäädännön kautta.

Jotain on kuitenkin lainsäädännön puolellakin tehty. Vuonna 2006 hyväksytyssä sisämarkkinoiden palveludirektiivissä komissio joutui taipumaan jäsenvaltioiden eli neuvoston ja Euroopan parlamentin tahdon edessä ja terveyspalvelut, mukaan luettuna apteekkipalvelut jätettiin palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä ei ole lannistanut komission virkamiehiä, jotka elävät edelleen siinä uskossa, että kaikki asiat kuuluvat EU:lle.

Komissio vei Italiaa koskevan apteekkijutun EY:n tuomioistuimeen. Tuomioistuin yhdisti samaan käsittelyyn myös Saksan Saarlandin tuomioistuimen esittämän kysymyksen. Molemmissa asioissa järjestettiin vuoden 2008 syyskuussa julkinen kuuleminen, jossa muun muassa Suomen valtion edustajat puolustivat Suomen mallin mukaista apteekkijärjestelmää.

Tuomioistuimen julkisasiamies Yves Bot antoi näiden asioiden osalta ratkaisuehdotuksensa 16.12.2008. Hän katsoi apteekkiasioiden kuuluvan jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä tukenut komission kannetta. EY:n tuomioistuin antoi ratkaisunsa tiistaina 19.5.2009.

Tuomioistuimen ratkaisu noudatti pääosin julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Tämä merkitsee sitä, että komission ja sen virkamiesten oikeus tulla määräilemään jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja apteekkipalvelujen järjestämistä vähenee ja kukin jäsenvaltio voi kehittää apteekkitoimintaansa omiin terveyspoliittisiin lähtökohtiinsa perustuen ja tietenkin myös EU:n peruslainsäädäntöä kunnioittaen.

Reijo Kärkkäinen

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja.


Virossa kiistellään apteekkiuudistuksesta
20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkealan kehittäminen etenee
05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN

05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN


Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja
26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK

26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK


Vanhukset, kiinnittäkää turvavyönne
12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER

12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN