Ensimmäinen apteekki siirtyi uuteen digitaaliseen alustaan. Pian yli 200 apteekkia seur... Lue lisää »

Lääkehuolto etääntyy kunnista. Reilu neljännes apteekeista kertoo annosjakelun lähtenee... Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimmäksi virkamieheksi vaihtuu demaritaustainen sote-a... Lue lisää »

Mielinauhojen ja kampanjatuotteiden myynti apteekeissa tuotti liki 27000 euroa mielente... Lue lisää »

Syöpälääkettä käyttävät tuhannet naiset, ja häiriö kestää syyskuun loppupuolelle asti. ... Lue lisää »

Oikeusjuttu

19.05.2009 11:37

EU:n KOMISSION sisämarkkinapää-osaston virkamiehet ovat viime vuosina ahkeroineet kovasti jäsenmaiden apteekkiasioiden parissa. Eriasteisten toimenpiteiden (ns. Infringement Proceedings) kohteena ovat olleet Italia, Espanja, Itävalta, Ranska, Saksa, Portugali ja Bulgaria.

Komissio nosti jopa kanteen Italiaa vastaan EY:n tuomioistuimessa. Saksan, Espanjan ja Italian tuomioistuimet kysyivät itse (ns. Preliminary Reference) EY:n tuomioistuimen mielipidettä jäsenvaltiossa vireillä olevista apteekkiasioista. Näiden lisäksi vireillä on useita lääkekorvauksia, sairaala-apteekkitoimintaa sekä terveydenhuollon tutkintojen vastaavuutta koskevia juttuja.

Perimmäisenä ongelmana on se, ettei EU:n lainsäädännössä ole osattu tehdä sisämarkkinoiden ja terveysasioiden välille oikeudellisesti kestävää rajanvetoa. Kyse on siis pohjimmiltaan siitä, missä asioissa EU:lla on toimivalta ja mitkä asiat ratkaistaan jäsenvaltioissa. Kyse on siis ns. läheisyysperiaatteen voimassaolosta. Ja vaikka EU:lla olisikin sisämarkkinasäännösten kautta toimivaltaa, se on usein jaettua toimivaltaa, jossa ensisijainen valta on jäsenvaltioilla, mikäli sen päätöksenteko on sopusoinnussa sisämarkkinaperiaatteiden kanssa.

Ongelmien ratkaisijaksi on tullut EY:n tuomioistuin, joka lainsäädännön puuttuessa joutuu päättämään asioista, jotka pitäisi ratkaista lainsäädännön kautta.

Jotain on kuitenkin lainsäädännön puolellakin tehty. Vuonna 2006 hyväksytyssä sisämarkkinoiden palveludirektiivissä komissio joutui taipumaan jäsenvaltioiden eli neuvoston ja Euroopan parlamentin tahdon edessä ja terveyspalvelut, mukaan luettuna apteekkipalvelut jätettiin palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä ei ole lannistanut komission virkamiehiä, jotka elävät edelleen siinä uskossa, että kaikki asiat kuuluvat EU:lle.

Komissio vei Italiaa koskevan apteekkijutun EY:n tuomioistuimeen. Tuomioistuin yhdisti samaan käsittelyyn myös Saksan Saarlandin tuomioistuimen esittämän kysymyksen. Molemmissa asioissa järjestettiin vuoden 2008 syyskuussa julkinen kuuleminen, jossa muun muassa Suomen valtion edustajat puolustivat Suomen mallin mukaista apteekkijärjestelmää.

Tuomioistuimen julkisasiamies Yves Bot antoi näiden asioiden osalta ratkaisuehdotuksensa 16.12.2008. Hän katsoi apteekkiasioiden kuuluvan jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä tukenut komission kannetta. EY:n tuomioistuin antoi ratkaisunsa tiistaina 19.5.2009.

Tuomioistuimen ratkaisu noudatti pääosin julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Tämä merkitsee sitä, että komission ja sen virkamiesten oikeus tulla määräilemään jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja apteekkipalvelujen järjestämistä vähenee ja kukin jäsenvaltio voi kehittää apteekkitoimintaansa omiin terveyspoliittisiin lähtökohtiinsa perustuen ja tietenkin myös EU:n peruslainsäädäntöä kunnioittaen.

Reijo Kärkkäinen

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja.


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu
15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua
08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys
05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia
08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN