Apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen toteutuksessa. Ap... Lue lisää »

Apteekkariliiton jäsenapteekit aikovat tarjota vuoteen 2025 mennessä asiakkaille ja yht... Lue lisää »

Tekninen vika voi estää adrenaliinikynän aktivoitumisen. Lue lisää »

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavist... Lue lisää »

Katso video apteekin avajaisista Lue lisää »

Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet

30.05.2013 11:20

VIIME VUOSINA on puhuttu paljon moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen tarjoamista eduista asiakkaille ja potilaille. Kukaan ei voi kiistää sitä, että kun useamman ammattiryhmän tiedot yhdistetään potilaan parhaaksi, syntyy tilanne, jossa yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi.

Mutta mikä on esteenä, etteivät tällaiset mallit leviä kulovalkean tavoin vaan esteitä tuntuu olevan matkan varrella.

MONESTI TUNTUU, että moniammatillisen yhteistyön suurimpana esteenä on mustasukkaisuus omasta työstä ja pelko oman työn arvostuksen menettämisestä. Tästä ei kuitenkaan ole missään nimessä kysymys.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa lääkäri tuntee potilaan ja hänen oireensa, farmasian alan ammattilainen taas tuntee lääkkeet. Kotihoidossa olevan vanhuksen hoitaja tuntee asiakkaansa, apteekki voi puolestaan jaella lääkkeet koneellisesti ja hoitajalla jää näin enemmän aikaa vanhukselle. Esimerkkejä on lukuisia.

Hedelmällisen yhteistyön luomiseksi lähtökohtana täytyy olla halu palvella asiakasta mahdollisimman hyvällä tavalla yhdistämällä eri ammattikuntien vahvuudet.

Myös sairauksien ennaltaehkäisyssä moniammatillinen yhteistyö on arvossaan. Mitä useammasta suunnasta tulee samansuuntaista viestiä, sitä todennäköisemmin se tavoittaa asiakkaan.

Mutta miten saadaan ihminen kiinnostumaan terveydestään ja sairauksien ennaltaehkäisystä? On käytettävä hyväksi kaikki paikat, joissa ihmisen terveyttä voidaan edistää.

USEIN APTEEKKI on juuri se matalan kynnyksen paikka, jossa asioidaan useammin kuin terveysasemalla. Apteekki on lähellä ja apteekkiin pääsee ilman ajanvarausta ja myös virka-aikojen ulkopuolella.

Yksi uudehko yhteistyön muoto ovat apteekkeihin perustetut Terveyspisteet. Näissä sairaanhoitaja tarjoaa maksullisia palveluja asiakkaille useimmiten yhteistyössä paikallisen julkisen terveydenhuollon kanssa. Suosituimpia palveluja ovat erilaiset pienet sairaanhoitajan tekemät toimenpiteet ja rokotukset. Esimerkiksi kausi-influenssarokotuksista voidaan saada kattavampia tällaisella toimintatavalla.

Apteekkien uusissa palveluissa ja moniammatillisessa yhteistyössä on suuret mahdollisuudet. Apteekki ei kilpaile julkisen terveydenhuollon kanssa, vaan kyseessä on sitä täydentävä palvelu.

Uusien palvelujen käyttöönotto täytyy lähteä asiakkaiden tarpeista ja niin, että palvelut suunnitellaan yhteistyössä paikkakunnan terveydenhuollon kanssa. Suurimmat haasteet ovat varmasti asenteissa ja tietojärjestelmien käytössä.

Riitta Andersin

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.

***

Möjligheterna med multiprofessionellt samarbete

DE SENASTE åren har det talats mycket om multiprofessionellt samarbete och dess fördelar för kunder och patienter. Ingen kan förneka att när kunskapen från flera yrkesgrupper förenas till patientens bästa uppstår en situation där ett plus ett är mer än två.

Men vad beror det på att inte sådana modeller sprider sig som en löpeld? Det tycks finnas hinder på vägen.

OFTA VERKAR DET som om det största hindret för multiprofessionellt samarbete är yrkesmässig svartsjuka och rädsla för att det egna arbetet ska förlora i uppskattning. Men det är ju absolut inte meningen.

I helhetsbedömningen av medicineringen är det läkaren som känner patienten och dennes symptom medan de farmaceutiska experterna känner läkemedlen. Vårdaren som tar hand om en åldring i hemsjukvården känner sin kund och apoteket kan för sin del dispensera läkemedlen maskinellt så att vårdaren får mer tid över för åldringen. Exemplen är otaliga.

För att skapa ett fruktbart samarbete måste utgångspunkten vara en önskan att betjäna kunden så väl som möjligt genom att kombinera de olika yrkeskårernas starka sidor.

Också vid förebyggande av sjukdomar kommer multiprofessionellt samarbete till heders. Ju fler håll det kommer liknande information från, desto sannolikare är det att informationen når kunden.

Men hur får man en människa att bli intresserad av sin hälsa och av att förebygga sjukdomar? Man måste utnyttja alla platser där människans hälsa kan främjas.

OFTA ÄR APOTEKET en plats med låg tröskel, som människor besöker oftare än hälsostationen. Apoteket är nära och dit kan man gå utan tidsbeställning och utanför tjänstetid.

En rätt ny form av samarbete är hälsopunkterna som inrättats i apotek. Där erbjuder en sjukskötare avgiftsbelagda tjänster för kunderna, oftast i samarbete med den offentliga hälsovården. Till de populäraste tjänsterna hör små åtgärder som kan utföras av sjukskötare samt vaccinationer. Till exempel vaccinationerna mot säsongsinfluensa kan göras mer heltäckande på det här sättet.

Apotekens nya tjänster och det multiprofessionella samarbetet öppnar många möjligheter. Apoteket tävlar inte med den offentliga hälsovården, utan erbjuder tjänster som kompletterar den.

Ibruktagandet av nya tjänster måste utgå från kundernas behov och tjänsterna bör planeras i samarbete med ortens hälsovård. De största utmaningarna ligger säkert i attityder och användningen av informationssystem.

Riitta Andersin

Skribenten är ordförande i Finlands Apotekareförbund.


Viattomuuden aika on ohi
05.06.2014 07:31 SIRPA PEURA

05.06.2014 07:31 SIRPA PEURA


Aina ei voi odottaa
26.03.2014 07:23 RISTO KANERVA

26.03.2014 07:23 RISTO KANERVA


Yhteistyötä palveluiden kehittämiseksi
30.01.2014 10:08 RIITTA ANDERSIN

30.01.2014 10:08 RIITTA ANDERSIN


Uudistusten vuosi
04.12.2013 13:03 ERKKI KOSTIAINEN

04.12.2013 13:03 ERKKI KOSTIAINEN


Miten terveydenhuolto uudistetaan?
30.10.2013 08:03 ILKKA OKSALA

30.10.2013 08:03 ILKKA OKSALA


Yhteen hiileen puhaltaen
25.09.2013 08:27

25.09.2013 08:27


Apteekki portinvartijana
28.08.2013 10:49

28.08.2013 10:49


Opitaan muiden virheistä
28.06.2013 09:18

28.06.2013 09:18


Odottavan aika on pitkä
30.04.2013 10:40

30.04.2013 10:40