Apteekkien varastointivelvoitetta lääkkeissä täsmennetään. Lue lisää »

Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Luotettavaa työtä muutosten keskellä

   06.04.2017 14:38  MARJA RITALA

KULUNEEN VUODEN AIKANA populismi on ollut vallalla apteekeista, lääkkeiden hinnoista ja alan ylisuuriksi otaksutuista voitoista käytävässä keskustelussa.

Hokemat ovat muuttuneet keskustelijoiden mielissä tosiksi, heitot tutkimustuloksiksi.

Hallituspuolueiden perustama työryhmä pohtii parhaillaan apteekkijärjestelmää.

Toivon, että työryhmässä faktat erotetaan fiktiosta ja mahdolliset kehittämistoimenpiteet perustuvat tosiasioille.


APTEEKKIEN TUOMA lisäarvo yhteiskunnalle ja yksittäiselle kansalaiselle on merkittävä.

Apteekin ammattilaisten antama lääke- ja terveysneuvonta tuottaa asiakkaalle terveyttä ja sitouttaa lääkehoitoon sekä purkaa paineita ylikuormittuneissa perusterveydenhuollon toimipisteissä.

Asiantuntija-arvion (PwC, 2015) mukaan neuvonta tuottaa liki miljardin euron säästöt muualla terveydenhuollossa, kun asiakkaan terveysongelma hoituu apteekin neuvoin ja tuottein ilman lääkäri- tai päivystyskäyntiä.

Voi vain kuvitella, miten tärkeäksi neuvonta muodostuu, kun uudet sote-rakenteet ottavat ensiaskeliaan.

Suomalaisessa apteekissa lääkeneuvonnan antaa aina farmasian ammattitutkinnon suorittanut henkilö, eikä aikaa hänen pakeilleen tarvitse varata.

Toisin on Ruotsissa, jossa tuoreen selvityksen mukaan asiakkaat jäävät usein ilman farmasian ammattilaisten neuvontaa.


FIMEA KÄYNNISTI vuosi sitten selvityksen apteekkipalveluiden lisäämistarpeista. Ehdotuksia uusista apteekeista onkin jo tullut.

Toivoa kuitenkin sopii, ettei selvitystyön tuoksinassa unohdeta, mikä merkitys apteekkien sijaintialueilla apteekkipalveluiden kattavuudelle on.

Voi vain kuvitella, miten tärkeäksi neuvonta muodostuu, kun uudet sote-rakenteet ottavat ensiaskeliaan."


Sijaintialueiden laajamittainen yhdistäminen synnyttää helposti tilanteen, jossa apteekit hakeutuvat ymmärrettävästi
parhaille liikepaikoille.

Tarvetta apteekille on kuitenkin usein myös sellaisilla liikepaikoilla, jotka eivät ole niitä kaikkein kannattavimpia.

Kaupungeissa, joissa sijaintialueita on yhdistetty, apteekkipalveluiden keskittymistä on jo tapahtunut.


VUODEN ALUSSA voimaan tulleet lääkekorvausmenojen leikkauslait ovat saaneet aikaan monta toivottua asiaa: lääkeyritysten välinen hintakilpailu reseptilääkkeissä on lisääntynyt, lääkejätteen määrää on pystytty vähentämään ja entistä useampi lääke vaihdetaan nyt apteekissa halvimpaan.

Kela ja asiakkaat ovat hyötyneet.

Vuoden alussa tapahtui myös kaksi muuta, apteekkeja työllistänyttä mutta asiakkaita hyödyttänyttä muutosta: e-resepti tuli pakolliseksi ja toimeentulotuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelaan.

Muutosten ja kovan julkisen keskustelun pyörteissä apteekit ovat onnistuneet toimimaan luotettavana terveydenhoidon ensipisteenä, pitämään lääkitysturvallisuuden erinomaisella tasolla ja huolehtimaan lääkkeiden toimitusvarmuudesta.

Apteekki on yhä se paikka, josta jokainen suomalainen saa luotettavia neuvoja ja monenlaista apua. Tästä kannattaa pitää kiinni jatkossakin. 


Kirjoittaja on apteekkari ja Apteekkariliiton puheenjohtaja. 

***

Pålitlig service trots förändringar


UNDER DET GÅNGNA året har populismen varit förhärskande i diskussionen kring apotek, läkemedelspriser och branschens förment orimliga vinster.

I de diskuterandes sinne har klyschor förvandlats till sanning och påståenden till forskningsresultat.

En arbetsgrupp som insatts av regeringspartierna begrundar som bäst apotekssystemet. Jag hoppas att arbetsgruppen kan skilja fakta från fiktion och att den grundar eventuella utvecklingsåtgärder på realiteter.


APOTEKEN GER samhället och enskilda medborgare ett betydande mervärde. Experterna på apoteket ger läkemedels- och hälsorådgivning som främjar kundens hälsa och ökar motivationen för medicineringen samt minskar trycket på den överbelastade primärvården.

Enligt en expertbedömning (PwC, 2015) ger rådgivningen nästan en miljard euros inbesparingar i den övriga hälsovården, i och med att kundens hälsoproblem åtgärdas med råd och produkter på apoteket, utan läkar- eller jourbesök.

Man kan bara tänka sig hur viktig rådgivningen blir i den nya social- och hälsovårdsstrukturen. På finska apotek ges läkemedelsrådgivning alltid av en person med farmaceutisk yrkesexamen och ingen tidsbokning behövs. I Sverige är det annorlunda. Där händer det ofta, enligt en färsk studie, att kunderna inte får rådgivning av en farmaciexpert.


FIMEA STARTADE för ett år sedan en utredning om behovet att öka apotekstjänsterna. Det har redan kommit förslag på nya apotek.

Vi får bara hoppas att man inte i utredningen glömmer vilken betydelse apotekens placeringsorter har för hur heltäckande apoteksnätet är.

En omfattande sammanslagning av placeringsorter leder lätt till att apoteken helt förståeligt söker sig till de bästa affärsställena. Ofta finns det emellertid behov av apotek även på affärsställen som inte hör till de mest lönsamma.

I städer där placeringsorterna sammanslagits har det redan skett en koncentrering av apoteken.


LAGARNA OM NEDSKÄRNING i läkemedelsersättningsutgifterna, som trädde i kraft vid årets början, har fått flera önskade resultat: priskonkurrensen mellan läkemedelsföretagen i fråga om receptmediciner har ökat, mängden läkemedelsavfall har minskat och allt fler läkemedel byts på apoteket till det billigaste. FPA och kunderna har dragit nytta av detta.

I början av året skedde också två andra förändringar som ger apoteken mer arbete men är till nytta för kunderna: e-receptet blev obligatoriskt och betalningen av utkomststöd flyttades från kommunerna till FPA.

Mitt i ruljansen av förändringar och tuff offentlig dabatt har apoteken kunnat fungera som pålitlig första punkt inom hälsovården, hålla medicineringssäkerheten på en utmärkt nivå och upprätthålla leveranssäkerheten för läkemedel.

Apoteket är fortfarande ett ställe där varje finländare får tillförlitliga råd och mångsidig hjälp. Detta är värt att hålla fast vid även i fortsättningen.

Skribentten är apotekare och ordförande i Apotekareförbundet.


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu
15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua
08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys
05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia
08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN


Soten apuna lähellä ja kaikkialla
09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

09.02.2017 12:35 VESA KUJALA


Ravistusten vuosi
15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN

15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN


Kehitetään apteekkijärjestelmää hallitusti
27.10.2016 12:30 MARJA RITALA

27.10.2016 12:30 MARJA RITALA


Laadun ylläpito vaatii usein sääntelyä
08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN

08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN