Lääkeyritysten tulee kehittää valmistusprosessejaan nitrosamiinien välttämiseksi. Lue lisää »

Apteekkien varastointivelvoitetta lääkkeissä täsmennetään. Lue lisää »

Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Linjauksia tulevalle vuosikymmenelle

09.12.2010 07:49

KULUNUT vuosi on ollut apteekkitoiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut käynnissä toiminnan ytimiin menevät työryhmät – Lääkepolitiikka 2020 ja Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmä.

Olemme käyttäneet satoja tunteja työryhmissä, jotka ovat pohtineet lääkehuollon ja apteekkitoiminnan perusteita. Voisi sanoa – vuoden 1990 kilpailutyöryhmää mukaillen – ettei yhtään kiveä ole jätetty kääntämättä. Työtä on kuitenkin tehty hyvässä ja rakentavassa hengessä. Lääkepolitiikka on jo viimeistelyvaiheessa, ja Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän raporttia odotellaan alkuvuodesta.

Lääkepolitiikassa lääkehuolto sidotaan lujasti osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lääkkeet ja apteekit nähdään siinä selkeästi erilaisina tuotteina ja toimijoina kuin päivittäistavarat tai -kauppa. Politiikassa korostuu terveydenhuollon eri toimijoiden välinen yhteistyö ja hyvän hoidon varmistaminen. Apteekit toimivat ammattilaisina muun terveydenhuollon joukossa tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutumisen puolesta. Tämä on meille vankka viesti siitä, mitä apteekeilta halutaan.

Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmä menee syvemmälle toiminnan yksityiskohtiin. Asialistalla ovat lääkehuollon käytännön järjestämiseen ja talouteen liittyvät kysymykset. Ryhmä on käsitellyt muun muassa lääketaksaa ja apteekkimaksua, apteekkien palveluja ja niiden rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, yliopistojen apteekkien asemaa ja roolia sekä syrjäseutujen apteekkipalvelujen toimintaedellytyksiä. Tässäkin työssä punaisena lankana on ollut apteekkien rooli terveydenhuollon toimijana ja kattavan palveluverkoston säilyttäminen. Odotamme ryhmältä ratkaisuja, joilla toimintaa voidaan toteuttaa valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Tuleva vuosi on muutosten aikaa, eduskuntavaaleja myöten. Pitkään valmisteltu sähköinen lääkemääräys otetaan laajasti käyttöön, ja voimme vihdoin nähdä, mitä se apteekeille tarkoittaa. Helmikuun alusta muuttuva lääkelaki korostaa sekin apteekkien ammatillista roolia ja luo säädöspohjan koneelliselle annosjakelulle, apteekkien verkkopalvelulle ja palvelupisteille.

On tärkeää, että ammattikunnalla on yhteinen visio, jonka mukaisesti toimintaa viedään eteenpäin. Sen perusteet tulevat valtakunnallisista linjauksista, mutta ne on realisoitava käytäntöön jokaisessa apteekissa ja asiakaskontaktissa. Muutoksissa piilee myös ammatillisen uudistumisen mahdollisuus. Rakennetaan tulevaisuus rohkeasti sen vahvan ammattitaidon varaan, jota apteekeista löytyy. 

Sirpa Peura

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.


Lisää hyvinvointia
01.06.2011 09:21

01.06.2011 09:21


Kansa on puhunut
05.05.2011 08:30

05.05.2011 08:30


Rohkeutta tarvitaan
31.03.2011 08:21

31.03.2011 08:21


Suuntaviivat vuoteen 2020
03.03.2011 08:16

03.03.2011 08:16


Yhteistyötä ja avoimuutta
27.01.2011 07:42

27.01.2011 07:42


Tarpeellinen uudistus
04.11.2010 10:54

04.11.2010 10:54


Tavoitteet kirkkaiksi
29.09.2010 17:43

29.09.2010 17:43


Eväitä huomiseen
02.09.2010 06:08

02.09.2010 06:08


Uupuminen uhkaa apteekkaria
30.06.2010 15:18

30.06.2010 15:18