Apteekkariliiton jäsenapteekit aikovat tarjota vuoteen 2025 mennessä asiakkaille ja yht... Lue lisää »

Tekninen vika voi estää adrenaliinikynän aktivoitumisen. Lue lisää »

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavist... Lue lisää »

Katso video apteekin avajaisista Lue lisää »

Lääkkeiden myynti lääketukuista apteekeille lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia. Lue lisää »

Laiva-apteekki tuuliajolla

28.04.2009 11:01

HOITOKÄYTÄNNÖT ja markkinoilla oleva lääkevalikoima ovat muuttuneet melkoisesti 15 vuodessa. Tästä huolimatta laivojen henkilökuntaa ja hätätilanteessa niiden matkustajiakin lääkitään vielä 1990-luvun alun tropein.

Laiva-apteekkeja koskeva säädös ja sen sisältämä lääkelista on päivitetty viimeksi vuonna 1994. Tämä on johtanut siihen, että apteekit joutuvat vanhentuneen säädöksen perusteella varustamaan laiva-apteekkeja lääkkeillä, jotka eivät enää vastaa nykyisiä hoitokäytäntöjä ja -suosituksia.

Merenkulkuhallituksen laiva-apteekkeja koskevan päätöksen lääkelistalla on runsaasti valmisteita, joiden valmistus on kokonaan lopetettu. Moniin käyttötarkoituksiin olisi tarjolla myös turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Huolestuttavinta on, että vanhentuneen säädöksen vuoksi laivoille jää toimittamatta mahdollisesti tärkeitäkin lääkkeitä.

Säädöksen uudistaminen ja lääkelistan päivittäminen ovat osoittautuneet poikkeuksellisen hankaliksi. Joidenkin mielestä se vaatisi myös päivitettyä lainsäädäntöä taakseen, toisten mielestä lääkelista voitaisiin päivittää kevyemminkin yhteistyössä merenkulun, laiva-sairaanhoidon ja farmasian asiantuntijoiden kesken.

Apteekkariliitto esitti sosiaali- ja terveysministeriölle, Merenkulkulaitokselle ja Lääkelaitokselle säädöksen uudistamista viimeksi toissa keväänä. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaan asia on jäänyt kiireellisempien töiden alle. Ministeriössä asia otetaan käsittelyyn mahdollisesti ensi syksynä.

Laiva-apteekkien tilanne muistuttaa kovasti elintarvikkeiden mainonnan valvontaa, jossa ei aina tiedetä, kuuluuko valvontavastuu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle vai Lääkelaitokselle. Laiva-apteekkien kohdalla pallottelua käydään Merenkulkulaitoksen ja Lääkelaitoksen kesken, kun laiva-apteekkeja varustavat apteekit tarvitsevat neuvonta-apua.

Olisi luonnollista, että Lääkelaitoksella olisi nykyistä suurempi rooli laiva-apteekkien varustamisen ohjaamisessa. Lääkelaitoksessa on varmasti enemmän tähän tarvittavaa asiantuntemusta kuin Merenkulkulaitoksessa. Tähän mennessä se ei ole kuitenkaan ollut aloitteellinen asiassa. Toivoa sopii, että Kuopiossa ensi syyskuussa toimintansa aloittava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ottaisi myös laiva-apteekit työlistalleen.

Sitä ennen laiva-apteekkien lääkelista voitaisiin päivittää asianmukaiseksi kevyemmälläkin organisaatiolla. Apteekkariliitto on jo tarjonnut asiantuntemustaan ja apuaan tähän työhön.
 
Erkki Kostiainen

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton viestintäjohtaja.


Apteekit ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa
31.03.2010 09:37

31.03.2010 09:37


Miksei mitään tapahdu?
24.02.2010 10:00

24.02.2010 10:00


Tehokkuus, ammatillisuus ja taloudellisuus
19.01.2010 13:45

19.01.2010 13:45


Sätkylääkkeitä pt-kaupasta?
08.12.2009 15:28

08.12.2009 15:28


Katse eteenpäin
04.11.2009 13:00

04.11.2009 13:00


Apteekkien ahdinko
30.09.2009 12:28

30.09.2009 12:28


Apteekit oikealla asialla
26.08.2009 11:13

26.08.2009 11:13


Apteekin valttikortit
25.06.2009 11:33

25.06.2009 11:33


Oikeusjuttu
19.05.2009 11:37

19.05.2009 11:37