Apteekkariliiton jäsenapteekit aikovat tarjota vuoteen 2025 mennessä asiakkaille ja yht... Lue lisää »

Tekninen vika voi estää adrenaliinikynän aktivoitumisen. Lue lisää »

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavist... Lue lisää »

Katso video apteekin avajaisista Lue lisää »

Lääkkeiden myynti lääketukuista apteekeille lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia. Lue lisää »

Lääkekeskustelu uusille urille

31.10.2012 08:00LÄÄKEKUSTANNUSTEN KASVUA on hillitty tehokkaasti ottamalla käyttöön lääkevaihto ja lääkkeiden viitehintajärjestelmä sekä leikkaamalla Kela-korvattavien alkuperäisvalmisteiden hintoja. Viime vuosina keskustelu lääkkeistä onkin kietoutunut lähes ainoastaan lääkkeen hinnan ympärille.

Ensi helmikuussa hintoja leikataan taas. Kansalaiset ostavat lääkkeitä yhä halvemmalla hinnalla, mutta lääkkeiden oikeaan käyttöön ei haluta uhrata senttiäkään. Näin siitä huolimatta, että lääkkeiden käytön neuvonta ja potilaan motivointi oman lääkkeensä käyttöön ovat lääkehoidon onnistumisen kulmakiviä.

Potilas on usein epätietoinen lääkkeestään, sen vaikutuksista ja sivuvaikutuksista sekä yhteensopimattomuuksista. Pienikin epävarmuus tai väärä uskomus lääkkeen käytössä saattaa johtaa helposti siihen, että lääkettä ei käytetä lainkaan. Käyttämätön lääke ei auta, mutta aiheuttaa kuluja ja lisää pahimmassa tapauksessa sairaanhoidon kustannuksia.

MONET APTEEKIT ovat kouluttaneet farmaseutteja ja proviisoreita suomalaisten kansansairauksien ja niiden lääkehoidon asiantuntijoiksi. Tämän potentiaalin parempi hyödyntäminen toisi varmasti lisäarvoa potilaalle sekä pitkällä aikavälillä myös alentaisi yhteiskunnan sairaanhoito- ja lääkekustannuksia.

Apteekkien ominta aluetta ovat myös itsehoitoon liittyvä neuvonta, lääkkeetön hoito, itsehoitovalmisteen valinnassa opastaminen ja tarvittaessa lääkäriin ohjaus.

Muutama vuosi sitten tehdyn tutkimuksen (PwC, Apteekkariliitto, 2010) mukaan apteekkien antaman neuvonnan ansiosta vältytään 17 000:lta yleislääkärissä käynniltä ja 2 000:lta päivystyskäynniltä joka päivä. Lääkemääräyksiä jää päivittäin kirjoittamatta 7 100, kun asiakkaan vaiva hoituu itsehoitolääkkeellä ja apteekin neuvoin. Rahassa mitattuna apteekkien neuvonnan aikaansaama säästö on valtava; yli puoli miljardia euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon ideoima Lääkehoidon päivä, jota vietetään ensimmäistä kertaa 6. marraskuuta, on hieno avaus uudenlaiseen suhtautumiseen lääkkeisiin. Lääkkeitä ei nähdä pelkästään uhkana ja kulueränä, vaan painotetaan lääkkeiden oikeaa käyttöä ja lääkkeillä saavutettavia hoitotuloksia.

Vaikka apteekeissa annetaankin lääkeneuvontaa joka päivä, Lääkehoidon päivänä asiakkaita kannustetaan tutustumaan lääkkeisiinsä teemalla ”Tunne lääkkeesi”. Toivottavasti Lääkehoidon päivä antaa sysäyksen oikean ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon arvostukseen ja tuo myös esille apteekkien merkittävän roolin lääkehoidon toteutuksessa.

Riitta Andersin

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.


Miten käy apteekin?
04.04.2013 08:19

04.04.2013 08:19


Avoimia kysymyksiä lääkkeenvalmistuksessa
27.02.2013 08:04

27.02.2013 08:04


Apteekin kehittyvä rooli
23.01.2013 10:29

23.01.2013 10:29


Apteekkilaiset tekevät sen turvallisesti
04.12.2012 08:00

04.12.2012 08:00


Ruotsista ei ole malliksi
26.09.2012 12:43

26.09.2012 12:43


Fimean ehdotuksissa hyvää ja huonoa
29.08.2012 13:48

29.08.2012 13:48


Itsehoitolääkkeet apteekista
28.06.2012 12:18

28.06.2012 12:18


Tärkeitä uudistuksia
30.05.2012 20:23

30.05.2012 20:23


Apteekin uusi rooli
03.05.2012 10:42

03.05.2012 10:42