Apteekkien varastointivelvoitetta lääkkeissä täsmennetään. Lue lisää »

Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Kehitetään apteekkijärjestelmää hallitusti

   27.10.2016 12:30  MARJA RITALA

ASIAKKAAMME ovat tutkitusti erittäin tyytyväisiä apteekkipalveluihinsa.

Olemme kehittäneet ammattiapteekkejamme terveydenhuollollisista lähtökohdista. Apteekkimme ovat moderneja, yksityisen ammatinharjoittajan omistamia yrityksiä, joiden toiminnan laatu on vuodesta toiseen erinomaisella tasolla.

Digitalisaatiossakin olemme palvelualojen kärkijoukossa.

Apteekkimme ovat myös sinivalkoista yrittäjyyttä. Maksamme verot Suomeen.

Tärkein tehtävämme on neuvonnan avulla sitouttaa asiakas lääkehoitoonsa ja varmistaa lääkehoidon onnistuminen.


HYVIN TOIMIVAA apteekkijärjestelmäämme on viimeaikaisessa keskustelussa pidetty liian säänneltynä.

Kriitikoiden mielestä alalle pääsyä rajoitetaan liikaa, kilpailua on liian vähän ja voitot ovat ylisuuria.

Jos haluamme pitää kiinni siitä, että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa lääkkeitä hankkiessaan, sääntelyä tarvitaan vastedeskin.

Maankattava verkosto ja hyvä lääkkeiden saatavuus liittyvät läheisesti apteekkien sijainnin ohjaukseen ja tarveharkintaan uusia apteekkeja perustettaessa.


Seuraavaksi työn alle voitaisiin ottaa Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän liki 60 ehdotusta, joista yhtäkään ei ole vielä toteutettu."TERVEYDENHUOLLON tavoitteiden tulee olla ensisijaisia apteekkijärjestelmää kehitettäessä.

Lääkkeiden vähittäishinnoilla kilpailu on epäonnistunut kaikkialla, missä sitä on kokeiltu. Lääketeollisuuden toimijoita on suhteellisen vähän, ja EU:n mahdollistama lääkkeiden rinnakkaistuonti ja –vienti tyhjentävät nopeasti halvalla myyvän varastot myytäväksi kalliimman hintatason maassa.


APTEEKKIJÄRJESTELMÄ on kehittynyt ajassa. Toimintojen kehittäminen on ollut oleellinen osa työtämme aina, toimimmepa sitten kruunun, tsaarin tai sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Fimean luvalla.

Apteekkijärjestelmään tehtävien muutosten pitää olla hallittuja ja koitua asiakkaan eduksi. Ei ole syytä lähteä kokeiluihin, jotka on jo muissa maissa todettu epäonnistuneiksi.

Apteekkilupien ja sivuapteekkien määrän lisääminen tarveharkinnasta ja sijainnin ohjauksesta luopumatta on hyvä alku kehittämiselle.

Seuraavaksi työn alle voitaisiin ottaa Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmän liki 60 ehdotusta, joista yhtäkään ei ole vielä toteutettu.

ENSI VUONNA toteutuvat hallituksen jättimäiset lääkesäästöt, jotka kohdistuvat rajusti myös apteekkeihin.

Apteekkien tulokset leikkautuvat keskimäärin liki viidenneksellä. Sen jälkeen ei kannata puhua ainakaan ylisuurista voitoista.


Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja ja apteekkari.

**

Vi utvecklar apotekssystemet kontrollerat


VÅRA KUNDER
är enligt undersökningar mycket nöjda med apotekstjänsterna.

Vi har utvecklat våra expertapotek med hälsovården som utgångspunkt. Våra apotek är moderna företag ägda av privata yrkesutövare och kvaliteten på verksamheten är år efter år på utmärkt nivå.

Även inom digitaliseringen hör vi till toppen bland servicebranscherna.

Våra apotek är också blåvita företag. Vi betalar våra skatter till Finland.

Vår viktigaste uppgift är att med hjälp av rådgivning motivera kunden för sin medicinering och trygga en lyckad behandling.


VÅRT VÄLFUNGERANDE apotekssystem har i den senaste tidens diskussioner ansetts för reglerat. De kritiska rösterna menar att åtkomsten till branschen regleras för mycket, att konkurrensen är för liten och vinsterna för stora.

Om vi vill hålla fast vid att medborgarna är i en jämlik position när det gäller att skaffa läkemedel behövs reglering fortfarande. Ett landsomfattande apoteksnät och god tillgång på läkemedel har starkt samband med lägesstyrning och behovsprövning vid grundandet av nya apotek.

Hälsovårdens målsättningar bör få första prioritet vid utvecklandet av apotekssystemet.

Konkurrens med läkemedlens minutpris har misslyckats överallt där det provats. Läkemedelsindustrin har relativt få aktörer och parallellimporten och parallellexporten inom EU tömmer fort lagret hos den som säljer billigt, varefter läkemedlen säljs i ett land med högre prisnivå.


APOTEKSSYSTEMET har utvecklats i tiden. Utveckling har alltid varit väsentligt för oss, vare sig vi verkat med tillstånd av kronan, tsaren eller Fimea, som är underställt social- och hälsovårdsministeriet.

Förändringar som görs på apotekssystemet ska göras kontrollerat och till kundens bästa. Det finns inget skäl att prova sådant som redan konstaterats misslyckat i andra länder.

Att öka mängden apotekstillstånd och filialapotek utan att sluta med behovsprövningen och lägesstyrningen är en bra start på utvecklingen.

Sedan kunde vi börja arbeta med de nästan 60 förslag som utvecklingsarbetsgruppen för apoteksverksamheten gjorde och av vilka inget ännu genomförts.


NÄSTÄ ÅR genomförs regeringens enorma läkemedelsinbesparingar, som riktas kraftigt även mot apoteken. Apotekens resultat minskar då i snitt med nästan en femtedel.

Efter det finns åtminstone inga skäl att tala om överstora vinster.


Skribenten är ordförande i Apotekareförbundet.


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu
15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua
08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys
05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia
08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN


Luotettavaa työtä muutosten keskellä
06.04.2017 14:38 MARJA RITALA

06.04.2017 14:38 MARJA RITALA


Soten apuna lähellä ja kaikkialla
09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

09.02.2017 12:35 VESA KUJALA


Ravistusten vuosi
15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN

15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN


Laadun ylläpito vaatii usein sääntelyä
08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN

08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN