Syyskokouksessa jaettiin ansiomerkkejä Suomen Apteekkariliiton ja farmasian hyväksi teh... Lue lisää »

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa apteekkien sijaintialueiden poistamis... Lue lisää »

Postilakon pitkittyminen on huolestuttanut potilaita, mutta lääkekuljetukset on toistai... Lue lisää »

Terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat antibioottiresistenssin hyvin, mutta eivät omia... Lue lisää »

Robotti vähentää kotikäyntejä, mutta hoitaja voi viettää vanhuksen luona jopa pari tunt... Lue lisää »

Kansa on puhunut

05.05.2011 08:30

KANSA on kertonut mielipiteensä vaalien lisäksi myös Talous-tutkimuksen tekemässä laajassa apteekkitutkimuksessa. Sen mukaan ihmiset ovat hyvin tyytyväisiä apteekeissa saamaansa palveluun ja apteekkien tarjoamia ammatillisia palveluita arvostetaan. Asiakkaat tekee tyytyväiseksi etenkin apteekkien palvelualttius, mutta myös asian-tuntemusta kiitellään.

Kansalaiset ovat tyytyväisiä myös apteekkipalveluiden saatavuuteen. Apteekkien määrää pitää riittävänä 88 prosenttia ja aukioloaikoja 83 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista. Selvä enemmistö (70 %) katsoo, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin apteekkien sijoittelua sääntelemällä. Kansalaiset haluavat myös, että lääkkeet ovat kaikissa apteekeissa samanhintaisia.

Yksi tärkeimmistä apteekkien palveluista on tutkimuksen mukaan apteekkihenkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta. Se on kansalaisille tärkein lääketiedon lähde. Kaksin verroin tärkeämpi kuin esimerkiksi internet.

Tutkimus osoitti kiistattomasti, että apteekit ovat hyvin toimiva ja kansalaisten arvostama osa suomalaista terveydenhuoltoa. Päivittäistavarakaupan vaalien alla lisääntyneille vaatimuksille muuttaa hyvin toimivaa järjestelmää ei löydy kestäviä perusteita. Kaupan keskusliikkeiden myynnin kasvattaminen ei perusteeksi riitä.

Nykyinen apteekkariyrittäjyyteen perustuva järjestelmä kaipaa kuitenkin pikaista rahoitusmallin uudistamista. Yhä laajeneva lääkevaihto ja lääkkeiden viitehintajärjestelmä ovat syömässä etenkin pienten apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset.

Apteekkien ansaintamallin uudistamista ehdotti myös maaliskuussa työnsä päättänyt STM:n apteekkitoiminnan kehittämistä pohtinut työryhmä. Apteekkariliitto esitteli oman ehdotuksensa lääketaksan uudistamiseksi huhtikuun puolivälissä Apteekkaripäivillä. Sillä päästäisiin muutama vuosi eteenpäin, mutta samaan aikaan on valmisteltava suurempi uudistus. Nykyinen lääketaksa ei toimi voimakkaasti laskevien lääkehintojen todellisuudessa.

Apteekit odottavat uudelta hallitukselta pikaisia päätöksiä lääketaksan uudistamiseksi, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin maankattava, hyvin toimiva ja kansalaisten arvostama apteekkiverkosto.

Erkki Kostiainen

Kirjoittaja on Apteekkarilehden päätoimittaja.


Apteekkarilehti 100 vuotta
25.01.2012 10:26

25.01.2012 10:26


Säästöjä terveyden kustannuksella
07.12.2011 23:27

07.12.2011 23:27


Elämänlaatua apteekista
02.11.2011 17:30

02.11.2011 17:30


Intia opettaa
05.10.2011 18:07

05.10.2011 18:07


On toiminnan aika
31.08.2011 12:15

31.08.2011 12:15


Jo joutui armas aika
30.06.2011 08:46

30.06.2011 08:46


Lisää hyvinvointia
01.06.2011 09:21

01.06.2011 09:21


Rohkeutta tarvitaan
31.03.2011 08:21

31.03.2011 08:21


Suuntaviivat vuoteen 2020
03.03.2011 08:16

03.03.2011 08:16