Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Kansa on puhunut

05.05.2011 08:30

KANSA on kertonut mielipiteensä vaalien lisäksi myös Talous-tutkimuksen tekemässä laajassa apteekkitutkimuksessa. Sen mukaan ihmiset ovat hyvin tyytyväisiä apteekeissa saamaansa palveluun ja apteekkien tarjoamia ammatillisia palveluita arvostetaan. Asiakkaat tekee tyytyväiseksi etenkin apteekkien palvelualttius, mutta myös asian-tuntemusta kiitellään.

Kansalaiset ovat tyytyväisiä myös apteekkipalveluiden saatavuuteen. Apteekkien määrää pitää riittävänä 88 prosenttia ja aukioloaikoja 83 prosenttia tutkimuksessa haastatelluista. Selvä enemmistö (70 %) katsoo, että apteekkipalvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin apteekkien sijoittelua sääntelemällä. Kansalaiset haluavat myös, että lääkkeet ovat kaikissa apteekeissa samanhintaisia.

Yksi tärkeimmistä apteekkien palveluista on tutkimuksen mukaan apteekkihenkilökunnan suullisesti antama lääkeneuvonta. Se on kansalaisille tärkein lääketiedon lähde. Kaksin verroin tärkeämpi kuin esimerkiksi internet.

Tutkimus osoitti kiistattomasti, että apteekit ovat hyvin toimiva ja kansalaisten arvostama osa suomalaista terveydenhuoltoa. Päivittäistavarakaupan vaalien alla lisääntyneille vaatimuksille muuttaa hyvin toimivaa järjestelmää ei löydy kestäviä perusteita. Kaupan keskusliikkeiden myynnin kasvattaminen ei perusteeksi riitä.

Nykyinen apteekkariyrittäjyyteen perustuva järjestelmä kaipaa kuitenkin pikaista rahoitusmallin uudistamista. Yhä laajeneva lääkevaihto ja lääkkeiden viitehintajärjestelmä ovat syömässä etenkin pienten apteekkien taloudelliset toimintaedellytykset.

Apteekkien ansaintamallin uudistamista ehdotti myös maaliskuussa työnsä päättänyt STM:n apteekkitoiminnan kehittämistä pohtinut työryhmä. Apteekkariliitto esitteli oman ehdotuksensa lääketaksan uudistamiseksi huhtikuun puolivälissä Apteekkaripäivillä. Sillä päästäisiin muutama vuosi eteenpäin, mutta samaan aikaan on valmisteltava suurempi uudistus. Nykyinen lääketaksa ei toimi voimakkaasti laskevien lääkehintojen todellisuudessa.

Apteekit odottavat uudelta hallitukselta pikaisia päätöksiä lääketaksan uudistamiseksi, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin maankattava, hyvin toimiva ja kansalaisten arvostama apteekkiverkosto.

Erkki Kostiainen

Kirjoittaja on Apteekkarilehden päätoimittaja.


Virossa kiistellään apteekkiuudistuksesta
20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkealan kehittäminen etenee
05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN

05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN


Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja
26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK

26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK


Vanhukset, kiinnittäkää turvavyönne
12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER

12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN