Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä oman maans... Lue lisää »

Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja

     26.09.2019 08:00  SARI WESTERMARCK PHARMAPRESS

KESÄKUUSSA PIENTEN lasten vanhempien ja omaishoitajien lääkeasiointi helpottui, kun apteekeissa otettiin käyttöön sähköinen valtuus. Sähköisellä valtakirjalla kuka tahansa voi nyt valtuuttaa toisen ihmisen hankkimaan reseptilääkkeitä puolestaan. Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, sillä farmaseutti näkee valtuuden apteekkijärjestelmästä.

Pian tämä mahdollisuus tulee myös verkkoapteekkeihin. Verkkoapteekkien määrä onkin lisääntymässä merkittävästi. Yli 200 apteekkia ottaa käyttöön entistä monipuolisemman verkkoalustan, mikä kaksinkertaistaa verkkoapteekkien määrän.

Samaan aikaan yleistyvät Apteekkariliiton kehittämät nopeat kotiinkuljetuspalvelut. Yhä useampi suomalainen saa lääkkeet kotiovelleen turvallisesti myös silloin, kun omat voimat tai aika eivät riitä noutamaan niitä lähiapteekista.

VANHUSPALVELUIDEN lääkitysturvallisuudessa riittää kehitettävää. Lääkitysturvallisuuteen kuuluu se, että asiakas saa tarvitsemansa lääkkeet oikealla tavalla oikeaan aikaan. Lääkkeillä ei saa olla keskinäisiä yhteisvaikutuksia eikä lääkityksessä päällekkäisyyksiä.

Lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen on apteekkien sekä niissä työskentelevien farmaseuttien ja proviisoreiden ydinosaamista.


Tästä huolehtiminen on apteekkien sekä niissä työskentelevien farmaseuttien ja proviisoreiden ydinosaamista. Apteekit tarjoavat kotihoidolle sekä hoitokodeille Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua. Proviisori tai farmaseutti auttaa hoitokodin henkilökuntaa lääketurvallisuuden kehittämisessä, mutta ei ohjeista hoitokodin omaa toimintaa.

Palvelu on todellista moniammatillista yhteistyötä. Osallistumme mielellämme myös muihin projekteihin, joissa voimme jakaa vahvaa lääkeneuvonta- ja lääkitysturvallisuusosaamistamme.

Keväällä Apteekkariliitto jakoi apurahaa vanhusten lääkehoidon kehittämiseen.

TURVALLISUUS KUULUU erottamattomasti myös apteekkipalveluiden digitalisoitumiseen. Esimerkiksi alkuvuodesta otimme käyttöön kaikissa Suomen apteekeissa lääkevarmennusjärjestelmän, joka estää lääkeväärennösten päätymisen asiakkaillemme.

Osallistun aktiivisesti itse farmasian maailmanjärjestön (FIP) avoapteekkitoimikunnan hallitustyöhön ja olen mukana kansainvälisessä verkkoapteekkiprojektissa. Olen huomannut, että suomalaisten apteekkien palvelutasoa ja jatkuvaa kehittämistyötä arvostetaan maailmalla.

Tärkeintä on kuitenkin asiakkaidemme arvostus. Siksi haluamme kehittää lääkeneuvontaa ja muita palvelujamme, jotta voimme palvella teitä entistä paremmin ja yksilöllisemmin.

Siksi kysymme vastaisuudessakin hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanimme – kuinka voimme olla vielä paremmin avuksi.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toinen varapuheenjohtaja.


***

Ett åldrande Finland behöver apotek

I JUNI BLEV DET LÄTTARE för småbarnsföräldrar och närståendevårdare att sköta apoteksärenden när den elektroniska fullmakten togs i bruk. Med en elektronisk fullmakt kan nu vem som helst befullmäktiga en annan person att ta ut receptmediciner för sin räkning. Patientdokument behövs inte längre eftersom farmaceuten ser fullmakten i apotekssystemet.

Snart finns den här möjligheten även i nätapotek. Och nätapoteken ökar nu märkbart. Över 200 apotek börjar använda en mångsidigare webbplattform, vilket fördubblar antalet nätapotek.

Samtidigt blir de snabba hemtransporttjänsterna som Apotekareförbundet utvecklat allt vanligare. Allt fler finländare får sina läkemedel tryggt hemtransporterade när krafterna eller tiden inte räcker till för att hämta dem på närapoteket.

I ÄLDREOMSORGEN finns det en hel del att förbättra i fråga om medicineringssäkerheten. Till medicineringssäkerheten hör att kunden får de rätta läkemedlen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Läkemedlen ska inte ha negativa interaktioner eller överlappa varandra.

Det är sådant som apoteken med sina farmaceuter och provisorer är specialiserade på. Apoteken erbjuder Stöd för trygg medicinering-tjänsten till hemvården och vårdhem. En provisor eller farmaceut hjälper vårdhemmets personal att utveckla medicineringssäkerheten, men ger inte anvisningar för vårdhemmets verksamhet.

Medicineringssäkerhet är sådant som apoteken med sina farmaceuter och provisorer är specialiserade på.

Tjänsten är verkligt multiprofessionellt samarbete. Vi deltar också gärna i andra projekt där vi kan dela med oss av vår expertis inom läkemedelsrådgivning och medicineringssäkerhet.

På våren delade Apotekareförbundet ut ett stipendium för utvecklande av åldringars medicinering.

SÄKERHETEN ÄR också en oskiljaktig del av apotekstjänsternas digitalisering. I början av året tog vi till exempel i alla Finlands apotek i bruk verifikationssystemet för läkemedel, som hindrar förfalskade läkemedel att nå våra kunder.

Jag deltar själv aktivt i styrelsen för internationella farmaciorganisationens (FIP) kommitté för öppenvårdsapotek och är med i ett internationellt nätapoteksprojekt. Jag har märkt att de finländska apotekens servicenivå och ständiga utveckling uppskattas ute i världen.

Men det viktigaste är ändå våra kunders uppskattning. Därför vill jag utveckla läkemedelsrådgivningen och våra andra tjänster så att vi kan betjäna er allt bättre och personligare. Vi frågar alltså även i fortsättningen er, bästa kunder, och våra samarbetspartners - hur kan vi hjälpa er ännu bättre?

Skribenten är andra viceordförande i Apotekareförbundet


Kansa on puhunut
05.05.2011 08:30

05.05.2011 08:30


Rohkeutta tarvitaan
31.03.2011 08:21

31.03.2011 08:21


Suuntaviivat vuoteen 2020
03.03.2011 08:16

03.03.2011 08:16


Yhteistyötä ja avoimuutta
27.01.2011 07:42

27.01.2011 07:42


Linjauksia tulevalle vuosikymmenelle
09.12.2010 07:49

09.12.2010 07:49


Tarpeellinen uudistus
04.11.2010 10:54

04.11.2010 10:54


Tavoitteet kirkkaiksi
29.09.2010 17:43

29.09.2010 17:43


Eväitä huomiseen
02.09.2010 06:08

02.09.2010 06:08


Uupuminen uhkaa apteekkaria
30.06.2010 15:18

30.06.2010 15:18


Remontin tarpeessa
03.06.2010 16:42

03.06.2010 16:42