Nenäpäiväkeräys vie tänä vuonna apua Kenian köyhälle maaseudulle, jossa lapsijoukkojen ... Lue lisää »

Huomenna torstaina kuullaan ensimmäinen jakso podcast-sarjasta, jonka tekijät lupaavat ... Lue lisää »

Tapahtuma toteutetaan koronatilanteen vuoksi elämyksellisenä virtuaalitapahtumana 19.–2... Lue lisää »

Kohujulkisuuden karaisema entinen kansanedustaja toimii nyt viestinviejänä päättäjien j... Lue lisää »

Reportaasi: Ruotsin apteekkijärjestelmä ei täytä uudistukselle aikanaan asetettuja tavo... Lue lisää »

Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja

     26.09.2019 08:00  SARI WESTERMARCK PHARMAPRESS

KESÄKUUSSA PIENTEN lasten vanhempien ja omaishoitajien lääkeasiointi helpottui, kun apteekeissa otettiin käyttöön sähköinen valtuus. Sähköisellä valtakirjalla kuka tahansa voi nyt valtuuttaa toisen ihmisen hankkimaan reseptilääkkeitä puolestaan. Potilaan dokumentteja ei enää tarvita, sillä farmaseutti näkee valtuuden apteekkijärjestelmästä.

Pian tämä mahdollisuus tulee myös verkkoapteekkeihin. Verkkoapteekkien määrä onkin lisääntymässä merkittävästi. Yli 200 apteekkia ottaa käyttöön entistä monipuolisemman verkkoalustan, mikä kaksinkertaistaa verkkoapteekkien määrän.

Samaan aikaan yleistyvät Apteekkariliiton kehittämät nopeat kotiinkuljetuspalvelut. Yhä useampi suomalainen saa lääkkeet kotiovelleen turvallisesti myös silloin, kun omat voimat tai aika eivät riitä noutamaan niitä lähiapteekista.

VANHUSPALVELUIDEN lääkitysturvallisuudessa riittää kehitettävää. Lääkitysturvallisuuteen kuuluu se, että asiakas saa tarvitsemansa lääkkeet oikealla tavalla oikeaan aikaan. Lääkkeillä ei saa olla keskinäisiä yhteisvaikutuksia eikä lääkityksessä päällekkäisyyksiä.

Lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen on apteekkien sekä niissä työskentelevien farmaseuttien ja proviisoreiden ydinosaamista.


Tästä huolehtiminen on apteekkien sekä niissä työskentelevien farmaseuttien ja proviisoreiden ydinosaamista. Apteekit tarjoavat kotihoidolle sekä hoitokodeille Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua. Proviisori tai farmaseutti auttaa hoitokodin henkilökuntaa lääketurvallisuuden kehittämisessä, mutta ei ohjeista hoitokodin omaa toimintaa.

Palvelu on todellista moniammatillista yhteistyötä. Osallistumme mielellämme myös muihin projekteihin, joissa voimme jakaa vahvaa lääkeneuvonta- ja lääkitysturvallisuusosaamistamme.

Keväällä Apteekkariliitto jakoi apurahaa vanhusten lääkehoidon kehittämiseen.

TURVALLISUUS KUULUU erottamattomasti myös apteekkipalveluiden digitalisoitumiseen. Esimerkiksi alkuvuodesta otimme käyttöön kaikissa Suomen apteekeissa lääkevarmennusjärjestelmän, joka estää lääkeväärennösten päätymisen asiakkaillemme.

Osallistun aktiivisesti itse farmasian maailmanjärjestön (FIP) avoapteekkitoimikunnan hallitustyöhön ja olen mukana kansainvälisessä verkkoapteekkiprojektissa. Olen huomannut, että suomalaisten apteekkien palvelutasoa ja jatkuvaa kehittämistyötä arvostetaan maailmalla.

Tärkeintä on kuitenkin asiakkaidemme arvostus. Siksi haluamme kehittää lääkeneuvontaa ja muita palvelujamme, jotta voimme palvella teitä entistä paremmin ja yksilöllisemmin.

Siksi kysymme vastaisuudessakin hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanimme – kuinka voimme olla vielä paremmin avuksi.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toinen varapuheenjohtaja.


***

Ett åldrande Finland behöver apotek

I JUNI BLEV DET LÄTTARE för småbarnsföräldrar och närståendevårdare att sköta apoteksärenden när den elektroniska fullmakten togs i bruk. Med en elektronisk fullmakt kan nu vem som helst befullmäktiga en annan person att ta ut receptmediciner för sin räkning. Patientdokument behövs inte längre eftersom farmaceuten ser fullmakten i apotekssystemet.

Snart finns den här möjligheten även i nätapotek. Och nätapoteken ökar nu märkbart. Över 200 apotek börjar använda en mångsidigare webbplattform, vilket fördubblar antalet nätapotek.

Samtidigt blir de snabba hemtransporttjänsterna som Apotekareförbundet utvecklat allt vanligare. Allt fler finländare får sina läkemedel tryggt hemtransporterade när krafterna eller tiden inte räcker till för att hämta dem på närapoteket.

I ÄLDREOMSORGEN finns det en hel del att förbättra i fråga om medicineringssäkerheten. Till medicineringssäkerheten hör att kunden får de rätta läkemedlen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Läkemedlen ska inte ha negativa interaktioner eller överlappa varandra.

Det är sådant som apoteken med sina farmaceuter och provisorer är specialiserade på. Apoteken erbjuder Stöd för trygg medicinering-tjänsten till hemvården och vårdhem. En provisor eller farmaceut hjälper vårdhemmets personal att utveckla medicineringssäkerheten, men ger inte anvisningar för vårdhemmets verksamhet.

Medicineringssäkerhet är sådant som apoteken med sina farmaceuter och provisorer är specialiserade på.

Tjänsten är verkligt multiprofessionellt samarbete. Vi deltar också gärna i andra projekt där vi kan dela med oss av vår expertis inom läkemedelsrådgivning och medicineringssäkerhet.

På våren delade Apotekareförbundet ut ett stipendium för utvecklande av åldringars medicinering.

SÄKERHETEN ÄR också en oskiljaktig del av apotekstjänsternas digitalisering. I början av året tog vi till exempel i alla Finlands apotek i bruk verifikationssystemet för läkemedel, som hindrar förfalskade läkemedel att nå våra kunder.

Jag deltar själv aktivt i styrelsen för internationella farmaciorganisationens (FIP) kommitté för öppenvårdsapotek och är med i ett internationellt nätapoteksprojekt. Jag har märkt att de finländska apotekens servicenivå och ständiga utveckling uppskattas ute i världen.

Men det viktigaste är ändå våra kunders uppskattning. Därför vill jag utveckla läkemedelsrådgivningen och våra andra tjänster så att vi kan betjäna er allt bättre och personligare. Vi frågar alltså även i fortsättningen er, bästa kunder, och våra samarbetspartners - hur kan vi hjälpa er ännu bättre?

Skribenten är andra viceordförande i Apotekareförbundet


Laadun ylläpito vaatii usein sääntelyä
08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN

08.09.2016 08:30 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien rooli itsehoidossa kasvaa
02.06.2016 13:26 EIJA KARI

02.06.2016 13:26 EIJA KARI


Digitalisaatio täydentää asiakaskokemusta
07.04.2016 10:40 VESA KUJALA

07.04.2016 10:40 VESA KUJALA


Maksutta ja aikaa varaamatta
04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN

04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN


Tuulet kääntyvät sääntelyn puolelle
18.12.2015 13:09 MARJA RITALA

18.12.2015 13:09 MARJA RITALA


Huonosti toteutettu hoito käy kalliiksi
29.10.2015 09:42 VESA KUJALA

29.10.2015 09:42 VESA KUJALA


Hyvä pohja kehittämiselle
03.09.2015 08:10 ERKKI KOSTIAINEN

03.09.2015 08:10 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekit ovat vahvasti digiajassa
04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN

04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN


Kiitos ja näkemiin!
09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA

09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA


Sähköisen reseptin voittokulku
05.02.2015 09:00 MARJA RITALA

05.02.2015 09:00 MARJA RITALA