Apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen toteutuksessa. Ap... Lue lisää »

Apteekkariliiton jäsenapteekit aikovat tarjota vuoteen 2025 mennessä asiakkaille ja yht... Lue lisää »

Tekninen vika voi estää adrenaliinikynän aktivoitumisen. Lue lisää »

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavist... Lue lisää »

Katso video apteekin avajaisista Lue lisää »

Fimean ehdotuksissa hyvää ja huonoa

29.08.2012 13:48FIMEA JULKISTI kesällä esityksensä uudeksi lääketaksaksi, apteekkimaksun perimiseksi erikseen apteekeilta ja sivuapteekeilta sekä lääkelain uudistamiseksi. Nyt esitykset ovat arvioitavina sosiaali- ja terveysministeriössä. Odotamme mielenkiinnolla ministeriön linjauksia.

Fimean esitys sisältää apteekkitoiminnan kehittämisen kannalta monia hyviä, mutta myös monia valitettavan huonoja asioita. Osa esityksistä ei perustu lainkaan keväällä 2011 ehdotuksensa jättäneen apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän mietintöön, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon mukaisesti juuri tähän Fimean olisi pitänyt keskittyä.

Yksiselitteisesti myönteinen apteekkijärjestelmän kannalta on Fimean esitys periä apteekkimaksu erikseen pää- ja sivuapteekeilta. Täten voidaan tukea sivuapteekkitoimintaa syrjäseuduilla. Esitys on toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista paras. Toivon tämän etenevän päätöksentekoprosessissa mahdollisimman nopeasti.

Fimean esitys lääketaksan muuttamiseksi siten, että reseptin toimittamisesta maksettavaa kiinteää korvausta korotetaan selkeästi, on sinänsä erittäin hyvä. Se korostaa apteekeissa tehtävän työn arvoa. Fimean taksaesitykseen sisältyy kuitenkin ongelma. Se rahoitetaan laskemalla kalleimpien lääkkeiden taksaa hyvin jyrkästi.

Tämä johtaa suuriin apteekkikohtaisiin eroihin. Jotkut apteekit voittaisivat Fimean esityksen toteutuessa useita kymmeniä tuhansia euroja vuodessa; toiset taas häviäisivät saman verran. Tämän vuoksi Apteekkariliitto on tehnyt oman mallinsa lääketaksan uudistamiseksi, joka on lähtökohdiltaan samankaltainen kuin Fimean esitys, mutta jonka vaikutukset apteekkikenttään ovat Fimean esitystä huomattavasti tasaisemmat.

Uskon ja toivon hyvän ratkaisun syntyvän lääketaksa-asiassa. Uudistus on välttämätön. Laskevien tukkuhintojen maailmassa kiinteiden korvausten tasoa on nostettava. Tähän ajatteluun pohjautuvat niin Fimean kuin myös Apteekkariliiton taksamallit. Suurin riski apteekkialalle on se, että mitään ei tapahdu.

Apteekkimaksun ja lääketaksan lisäksi Fimean esitys sisältää lääkelain muutosehdotuksia. Pääosin ne perustuvat Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän esityksiin ja ovat oikein hyviä.

En kuitenkaan voi ymmärtää mihin perustuu esitys kieltää yhtiömuotoinen toiminta apteekin tilojen yhteydessä. Maailmahan on menossa ihan päinvastaiseen suuntaan. Eri terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö lisääntyy ja tarve matalan kynnyksen terveyspalvelupisteille kasvaa. Apteekki on jo valmiiksi matalan kynnyksen palvelupiste. Sen palvelujen monipuolistamiselle on olemassa suuri kysyntä. Yhtiömuotoisen toiminnan kieltäminen heijastaa vanhaa 1960- ja 1970-lukujen ajattelua.

Ilkka Oksala

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja.


Miten käy apteekin?
04.04.2013 08:19

04.04.2013 08:19


Avoimia kysymyksiä lääkkeenvalmistuksessa
27.02.2013 08:04

27.02.2013 08:04


Apteekin kehittyvä rooli
23.01.2013 10:29

23.01.2013 10:29


Apteekkilaiset tekevät sen turvallisesti
04.12.2012 08:00

04.12.2012 08:00


Lääkekeskustelu uusille urille
31.10.2012 08:00

31.10.2012 08:00


Ruotsista ei ole malliksi
26.09.2012 12:43

26.09.2012 12:43


Itsehoitolääkkeet apteekista
28.06.2012 12:18

28.06.2012 12:18


Tärkeitä uudistuksia
30.05.2012 20:23

30.05.2012 20:23


Apteekin uusi rooli
03.05.2012 10:42

03.05.2012 10:42