Virka täytetään 1.1.2020 alkaen, kun nykyinen pääjohtaja Elli Aaltonen jää eläkkeelle. Lue lisää »

Välitöntä vaaraa ei ole, joten lääkettä ei ole tarpeen vaihtaa. Markkinoilla on saatavi... Lue lisää »

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robott... Lue lisää »

Närästyslääke ranitidiinissa on havaittu epäpuhtauksia, mutta lääkettä voi käyttää kuit... Lue lisää »

Helsingin kotihoito liittyy testaamaan apteekkien lääkitysturvallisuutta parantavaa pal... Lue lisää »

Elämänlaatua apteekista

02.11.2011 17:30

SUOMALAISEN APTEEKIN toimintaa leimaavat luotettava ja ammattitaitoinen palvelu sekä korkea ammattietiikka. Henkilökuntamme on saanut hyvän peruskoulutuksen ja ammattitaitoa pidetään jatkuvasti yllä täydennyskoulutuksella. Kaikkialla maailmassa näin ei ole. Tämän arvon, josta on syytä olla ylpeä, ymmärtää vasta sitten, kun on nähnyt jotakin muuta.

Paljon on vielä tehtävääkin. Apteekkariliitto on päivittämässä ammattiapteekkistrategian, joka luo hyvän pohjan yksittäisen apteekin omalle strategialle ja ammatilliselle toiminnalle.

Apteekkihenkilökunnan farmaseuttisen osaamisen nykyistä parempi hyödyntäminen on vasta alussa. Yhteistyön rakentaminen terveydenhuollon kanssa vaatii aktiivisuutta erityisesti apteekeilta, joilla on monet mahdollisuudet tarjota palvelujaan ja tukea alueensa terveydenhuoltoa. Apteekkien välinen sujuva yhteistyö ja verkostoituminen ovat edellytyksiä paikalliselle yhteistyölle terveydenhuollon kanssa.

Yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa on erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun uuden terveydenhuoltolain mukaisia alueellisia terveydenhuollon järjestämissuunnitelmia valmistellaan eri puolilla Suomea. Tässä työssä meidän kannattaa olla aktiivisesti mukana, kuten Apteekkarilehden (11/2011) jutussa todetaan.

Terveyttä edistävää tietoa ei koskaan jaeta liikaa. Mitä useammasta suusta sitä kuulee, sitä tehokkaammin viesti menee perille. Lääkeneuvonnan ohessa jaettava terveyden edistämistä ja tukemista kannustava tieto on oleellinen osa apteekkien osaamisaluetta. Myös näihin liittyviä palveluja on apteekeissa jo jonkin verran ja lisää on suunnitteilla.

Apteekkien ammatillisesta osaamisesta ja yhteistyön rakentamisesta on jo kokemusta apteekkien kansanterveysohjelmissa, jotka kattavat suomalaisten yleisimmät sairaudet: astman, diabeteksen sekä sydänsairaudet ja verenpaineen.

Erikoistuminen näihin osa-alueisiin luo lisää ulottuvuutta apteekkityöhön ja antaa hedelmällisen lisän asiakaspalveluun, kun omaa tietoansa voi käyttää asiakkaan hyväksi. Kansanterveysohjelmat luovat myös hyvän pohjan yhteistyön rakentamiselle terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa.

Apteekkien diabetesohjelma täytti tänä vuonna 10 vuotta. Juhlimme merkkipaalua yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lokakuun alussa. Saimme paljon myönteistä palautetta diabetestyöstä, jota apteekeissa tehdään. Tästä kiitokset kaikille apteekeissa työskenteleville ja erityisesti kaikille aktiivisille yhdyshenkilöille.

Eräs yhteistyökumppanimme totesi tilaisuudessa, että suomalaiset apteekit lisäävät asiakkaan elämänlaatua neuvoillaan ja opastuksellaan. Tämän palautteen pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin käyttämällä tietojaan asiakkaan terveyden hyväksi.

Riitta Andersin

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton puheenjohtaja.


Säästöjä terveyden kustannuksella
07.12.2011 23:27

07.12.2011 23:27


Intia opettaa
05.10.2011 18:07

05.10.2011 18:07


On toiminnan aika
31.08.2011 12:15

31.08.2011 12:15


Jo joutui armas aika
30.06.2011 08:46

30.06.2011 08:46


Lisää hyvinvointia
01.06.2011 09:21

01.06.2011 09:21


Kansa on puhunut
05.05.2011 08:30

05.05.2011 08:30


Rohkeutta tarvitaan
31.03.2011 08:21

31.03.2011 08:21


Suuntaviivat vuoteen 2020
03.03.2011 08:16

03.03.2011 08:16


Yhteistyötä ja avoimuutta
27.01.2011 07:42

27.01.2011 07:42