Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Digitalisaatio täydentää asiakaskokemusta

   07.04.2016 10:40  VESA KUJALA

DIGITALISAATIO ON tänä päivänä vahvasti kansalaisten arjessa.

Pankki- ja vakuutuspalvelut jokainen on hoitanut jo toistakymmentä vuotta verkossa.

Hyvän aikaa on ollut havaittavissa myös muun päivittäisen asioinnin siirtyminen verkkoon perinteisen kontaktin sijaan.

Kansalaiset ovat tottuneet ostamaan elektroniikkaa verkkokaupoista, ja sinne ovat siirtyneet myös monet muut hyödykkeet, muun muassa vaatteet.

Ruoan verkkokauppakin kehittyy huimaa vauhtia.

MYÖS APTEEKIT OVAT tänä päivänä verkossa.

Suomessa toimii yli sata laillista verkkoapteekkia. Jatkossa yhä useampi näistä tarjoaa myös reseptilääkkeitä verkossa.

Apteekkialan erityispiirteenä on velvoite, joka edellyttää verkkoapteekin toimivan kivijalka-apteekin yhteydessä. Tämän perusteena on apteekkarin henkilökohtainen vastuu lääketurvallisuudesta sekä myös tietosuojaan liittyvistä asioista.

Apteekkari vastaa lääkkeiden laadusta myös verkkokaupasta asiakkaalle toimitetun kuljetuksen ajan.

Vaikka osa apteekin asiakaspalvelusta siirtyisi verkkoon, on maan kattava terveydenhuollon lähipalvelu yhä tarpeellinen."


DIGITALISAATIOON LIITTYY
 paljon muutakin kuin verkkokauppa.

Esimerkiksi apteekeissa digitalisaatiota hyödynnetään apteekin varaston hallinnassa sekä lääkkeiden toimittamisessa sähköisellä reseptillä.

Lääkehoidon tukena ovat monet sovellukset, joilla voidaan helpottaa ja parantaa lääkehoidon toteutumista. Tästä esimerkkinä ovat lääkkeenoton muistutuspalvelut ja elektroniset lääkejakeludosetit.

Lisäksi tarjolla on älypuhelimeen ladattavia sovelluksia, joilla voidaan esimerkiksi seurata verenpainetta ja näin tuottaa tietoa lääkärille potilaan hoitotasapainosta.

Syrjäseuduilla, joista lääkäripalvelut ovat kadonneet, voi keskustella lääkärin kanssa videoyhteyden välityksellä.

Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.


ASIAKASKOKEMUS ON kuitenkin yksilöllinen asia, sitä ei voi korvata standardimuotoisella lähestymistavalla.

Nykypäivän tekniikka voi toisille olla se helpoin tapa hoitaa asiat – tilaamalla netistä, käyttämällä sovelluksia.

Toiset taas pitävät enemmän paikan päällä tapahtuvasta keskustelusta ja kokevat, että kasvokkain saadut ohjeet ja neuvot toimivat hänen kohdallaan paremmin.

Apteekeissa on vuosittain 60 miljoonaa asiakaskäyntiä, yli kaksi kertaa enemmän kuin muussa terveydenhuollossa yhteensä.

Vaikka osa näistä kontakteista siirtyisikin verkkoon, on koko maan kattavalle terveydenhuollon lähipalvelulle varmasti tarvetta edelleen.

On tärkeää, että palvelua tarjotaan useilla eri tavoilla, jolloin jokainen voi valita mieleisensä tavan asioida. Näin apteekin asiakaskokemus räätälöityy kullekin asiakkaalle mieluisaksi. Tällä on oma tärkeä osansa lääkehoidon toteutumisen edistäjänä.


Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.

Sähköposti: vesa.kujala@apteekkariliitto.fi Twitter: @KujalaVesa @Apteekkarit 

***

Digitaliseringen berikar kundupplevelsen


DIGITALISERINGEN spelar i dag en viktig roll i människors vardag.

Bank- och försäkringsärenden har många skött via nätet i över tio år.

Även andra vardagsärenden har överförts till nätet och sköts inte nödvändigtvis längre ansikte mot ansikte.

Människor är vana att köpa elektronik i nätbutiker och nu får man också många andra nyttoprodukter där, till exempel kläder. Näthandeln med mat utvecklas i rasande takt.

OCKSÅ APOTEKEN finns i dag på nätet.

I Finland finns fler än hundra lagliga nätapotek. I fortsättningen kommer allt fler av dem att erbjuda även receptläkemedel.

Ett särdrag i apoteksbranschen är kravet att nätapotek måste verka i samband med ett fysiskt apotek. Grunden till det är apotekarens personliga ansvar för läkemedelssäkerheten och även faktorer som rör datasekretessen. Apotekaren ansvarar för läkemedlens kvalitet också under transporten från nätapoteket till kunden.


DIGITALISERINGEN berör också mycket annat än näthandeln.

På apoteken utnyttjas digitaliseringen bland annat för lageradministration och expediering av elektroniska recept.

Som stöd för läkemedelsbehandling finns många applikationer som kan underlätta och förbättra genomförandet av behandlingen. Exempel på det är påminnelsetjänster för läkemedelstagning samt elektroniska dosetter.

Dessutom finns appar som kan laddas ner på smarttelefoner, med vilka man till exempel kan följa med blodtrycket och samla information åt läkaren om hur behandlingen fungerar.

I glesbyggden, där det inte finns läkartjänster, kan man diskutera med läkare via videoförbindelse.

Möjligheterna är nästan gränslösa.


EN KUNDUPPLEVELSE är ändå något individuellt, som inte alltid kan erbjudas med samma standardmetod.

Dagens teknik kan för en del vara det enklaste sättet att sköta ärenden - beställa på nätet och använda appar.

Andra tycker mer om att diskutera på ort och ställe och upplever att instruktioner och råd som de får ansikte mot ansikte fungerar bättre för dem.

Apoteken besöks årligen av 60 miljoner kunder, mer än dubbelt så många som den övriga hälsovården sammanlagt. Även om en del av de här kontakterna skulle övergå till nätet finns det fortfarande behov för en landsomfattande närtjänst inom hälsovården.

Det är viktigt att en tjänst erbjuds på olika sätt, så att var och en kan välja det sätt han eller hon föredrar att sköta sina ärenden på. Då kan kundupplevelsen på apoteket skräddarsys så att den blir trevlig för varje kund.

Det här är viktigt för att främja lyckade läkemedelsbehandlingar.


Skribentten är farmaceutisk direktör för Finlands Apotekareförbund.

E-mail: vesa.kujala@apteekkariliitto.fi Twitter: @KujalaVesa @Apteekkarit


Apteekkien rooli itsehoidossa kasvaa
02.06.2016 13:26 EIJA KARI

02.06.2016 13:26 EIJA KARI


Maksutta ja aikaa varaamatta
04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN

04.02.2016 09:00 MERJA HIRVONEN


Tuulet kääntyvät sääntelyn puolelle
18.12.2015 13:09 MARJA RITALA

18.12.2015 13:09 MARJA RITALA


Huonosti toteutettu hoito käy kalliiksi
29.10.2015 09:42 VESA KUJALA

29.10.2015 09:42 VESA KUJALA


Hyvä pohja kehittämiselle
03.09.2015 08:10 ERKKI KOSTIAINEN

03.09.2015 08:10 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekit ovat vahvasti digiajassa
04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN

04.06.2015 08:34 MERJA HIRVONEN


Kiitos ja näkemiin!
09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA

09.04.2015 08:16 SIRPA PEURA


Sähköisen reseptin voittokulku
05.02.2015 09:00 MARJA RITALA

05.02.2015 09:00 MARJA RITALA


Pidetään lääkkeet apteekissa
18.12.2014 09:11

18.12.2014 09:11