Jo yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa lääkkeiden kotiinkuljetusta Lue lisää »

Hajallaan oleva tieto lääkevalmisteista halutaan nykyistä paremmin saataville. Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto kehottaa jatkamaan verenpaine-, sydän- ja munuaistautien lääkitys... Lue lisää »

Apteekkien pleksit suojaavat suoralta pisaratartunnalta ja lisäävät välimatkaa henkilök... Lue lisää »

Kansalaisten ei tule ostaa valelääkkeitä luvattomilta verkkosivustoilta ja muilta myyji... Lue lisää »

Apteekkilaiset tekevät sen turvallisesti

04.12.2012 08:00

SUOMALAISET ovat erittäin tyytyväisiä apteekeista saamaansa palveluun ja neuvontaan. Tämän vahvistaa myös uusin Kansallinen Asiakaspalvelupalaute -tutkimus. Tiheän apteekkiverkoston ja pitkien aukioloaikojen ansiosta apteekkipalvelut ovat vaivattomasti saatavilla.

Apteekin ammattilaisia on myös helppo lähestyä, ja vaikeiltakin tuntuviin kysymyksiin on luontevaa hakea vastauksia apteekista. Luotettavuus, asiantuntijuus ja turvallisuus ovat laatusanoja, jotka yleensä liitetään suomalaiseen apteekkiin ja jotka kannustavat meitä apteekkilaisia vastaamaan meille asetettuihin odotuksiin.

SYKSYN AIKANA on käyty vilkasta keskustelua ravintolisistä ja niiden laadunvalvonnasta. Parikymmentä vuotta sitten tehty lakimuutos muutti vitamiinit lääkkeistä elintarvikkeiksi, ja niiden myynti sallittiin myös muualla kuin apteekeissa. Samassa yhteydessä laadunvalvonta siirtyi lääkevalvontaviranomaisilta yritysten omalle vastuulle.

Tämän toimintamallin on katsottu olevan riittävä, kunnes Itä-Suomen yliopiston tekemä D-vitamiinivalmisteiden pitoisuustutkimus heitti epäilyn varjon ravintolisien laadunvalvonnan tasosta. Vaikka kohutulokset osoittautuivat pian uutisankaksi, keskustelu vitamiinien lääkevalmisteiden tasoisen laadunvalvonnan tarpeesta jatkuu.

Lääkepurkissa oleva, mikrogrammojen tarkkuudella annosteltava, terveyteen vaikuttava tabletti mielletään lääkkeeksi, oli sen juridinen status mikä hyvänsä. Ja lääkkeeksi mielletyltä valmisteelta voi odottaa lääkkeen laatua.

JAKELUKANAVA EI ITSESSÄÄN takaa valmisteen laatua, mutta laadukkaasti toimiva jakelija on varmin tae sille, että kuluttaja voi luottaa ostamaansa tuotteeseen. D-vitamiinivalmisteiden myyjistä ainoastaan apteekit vetivät ”alamittaisiksi” epäillyt tuotteet myynnistä selvitysten ajaksi. Näin voitiin varmistaa, että apteekista myytävien tuotteiden, olivatpa ne lääkkeitä tai ravintolisiä, tiedetään aina täyttävän niille asetetut vaatimukset. Epäilyksen alaiset tuotteet palautuivat myyntiin sitä mukaa, kun niiden vitamiinipitoisuus oli osoitettu olevan sitä mitä pitikin.

D-vitamiinikohu oli myrsky vesilasissa, eikä kenenkään henki tai terveys ollut missään vaiheessa uhattuna. Se antoi kuitenkin mielenkiintoisen sävyn päivittäistavarakaupan hankkeille saada myyvimmät itsehoitolääkkeet hyllyillensä. Se nosti myös oikeutetusti esiin kysymyksen, pitäisikö vitamiinivalmisteiden laadunvalvontaa tiukentaa lähemmäksi lääkkeiltä vaadittavaa tasoa. Ja se palautti myös muistiin takavuosien hokeman ”Pharmacists do it safe”!

Risto Kanerva

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton 2. varapuheenjohtaja.

* * *
Apotekspersonalen gör det tryggt

FINLÄNDARNA är ytterst nöjda med den service och rådgivning de får på apoteken. Det här bekräftas också av den nyaste riksomfattande undersökningen om kundservicerespons. Tack vare det täta apoteksnätet och de långa öppettiderna är apotekstjänsterna lättillgängliga.

Det är också lätt att närma sig apotekspersonalen och det känns naturligt att ta upp till och med svårare frågor på apoteket. Pålitlighet, sakkunnighet och trygghet är kvalitetsbegrepp som vanligen förknippas med de finska apoteken och som uppmuntrar oss som arbetar där att uppfylla de förväntningar som ställs på oss.

UNDER HÖSTEN har en livlig diskussion förts om kosttillskott och deras kvalitetskontroll. En lagändring för ett tjugotal år sedan ändrade vitaminerna från läkemedel till livsmedel och försäljningen av dem tilläts också annanstans än på apoteken. Samtidigt flyttades kvalitetskontrollen från läkemedelsmyndigheterna till företagen själva.

Den modellen har ansetts tillräckligt bra, tills en undersökning vid Östra Finlands universitet av vitaminhalterna i D-vitaminpreparat kastade en skugga av tvivel över kvalitetskontrollen för kosttillskott. Trots att resultaten som väckte sådan uppståndelse visade sig vara en nyhetsanka fortsätter diskussionen om huruvida kvalitetskontrollen för vitaminpreparat borde hålla samma nivå som för läkemedel.

En tablett som påverkar hälsan, säljs i medicinburk och doseras med mikrograms noggrannhet ses som ett läkemedel, vilken juridisk status den än har. Och av ett preparat som uppfattas som ett läkemedel väntar man sig ett läkemedels kvalitet.

DISTRIBUTIONSKANALEN I SIG garanterar inte preparatets kvalitet, men en distributör som handlar ansvarsfullt är den säkraste garantin för att konsumenten kan lita på produkten han eller hon köpt. Bland alla försäljare av D-vitaminpreparat var det bara apoteken som drog in de produkter som misstänktes vara underhaltiga från försäljning medan utredningen pågick. På det sättet försäkrade man sig om att de produkter som säljs på apoteket, antingen de är läkemedel eller kosttillskott, alltid uppfyller de krav som ställs på dem. De produkter man tvivlat på återtogs till försäljning allteftersom deras D-vitaminhalt bevisats vara den rätta.

D-vitaminuppståndelsen var en storm i ett vattenglas som i inget skede hotade någons liv eller hälsa. Men den gav ändå intressant färg åt dagligvarubutikernas strävan att få de bäst säljande egenvårdsmedicinerna på sina hyllor. Den lyfte också helt berättigat fram frågan om huruvida vitaminpreparatens kvalitetskontroll borde skärpas så den kommer närmare den nivå som krävs för läkemedel. Och den påminde om den gamla sloganen ”Pharmacists do it safe”!

Risto Kanerva

Skribenten är 2:e viceordförande för Finlands Apotekareförbund.


Miten käy apteekin?
04.04.2013 08:19

04.04.2013 08:19


Avoimia kysymyksiä lääkkeenvalmistuksessa
27.02.2013 08:04

27.02.2013 08:04


Apteekin kehittyvä rooli
23.01.2013 10:29

23.01.2013 10:29


Lääkekeskustelu uusille urille
31.10.2012 08:00

31.10.2012 08:00


Ruotsista ei ole malliksi
26.09.2012 12:43

26.09.2012 12:43


Fimean ehdotuksissa hyvää ja huonoa
29.08.2012 13:48

29.08.2012 13:48


Itsehoitolääkkeet apteekista
28.06.2012 12:18

28.06.2012 12:18


Tärkeitä uudistuksia
30.05.2012 20:23

30.05.2012 20:23


Apteekin uusi rooli
03.05.2012 10:42

03.05.2012 10:42