Koronakaranteeniin joutunutta henkilökuntaa paikkaavat niin lähiseudun apteekkarit kuin... Lue lisää »

Apteekkariliiton tiedossa on kaikkiaan seitsemän laboratoriovarmistettua koronavirustar... Lue lisää »

Antti Mäkisalon mielestä apteekkien tulee osoittaa olevansa korvaamaton osa terveydenhu... Lue lisää »

Tuoreen tutkimuksen mukaan tehokkaampaa olisi myöntää lyhyempiä mutta vahvempia patentt... Lue lisää »

Pieni markkina ja alas painetut lääkkeiden hinnat tekevät Suomesta haavoittuvan häiriöt... Lue lisää »

Apteekin valttikortit

25.06.2009 11:33

BRYSSELISTÄ PUHALTAVAT lempeät tuulet. EY-tuomioistuimen mukaan toimintamallilla, jossa apteekin omistaa proviisorin koulutuksen saanut henkilö, voidaan parhaiten varmistaa lääketurvallisuus ja kuluttajien etujen toteutuminen. Parempaa tunnustusta ammatillinen toiminta ja ammattietiikka tuskin voivat saada.

Omistajan ammattiosaaminen on siis tärkeää. Asiakkaan näkökulmasta asiantuntijuus testataan kuitenkin jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä. Suomalaisissa apteekeissa palvelee poikkeuksellisen korkeasti koulutettu henkilökunta. Luotettavan asiantuntijan maine perustuu tosiasioihin.

Neuvonnasta ja sen määrästä kertovat jotain Terveysportti-tietokannan käyttöluvut. Apteekit ovat sen toiseksi suurin käyttäjäryhmä. Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä apteekit olivat hakeneet tietokannasta tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista 68 000 kertaa, vaikutuksista raskauden ja imetyksen aikana 13 360 kertaa ja yleistä lääketietoa esimerkiksi annostuksista 288 085 kertaa. Kunnioitettavia lukuja, erityisesti kun muistaa Terveysportin edustavan vain yhtä tietolähdettä. Reseptinkäsittelyohjelmat sisältävät myös järjestelmiin integroituja tarkistusohjelmia.

Osaamista vaativat myös apteekkien kansanterveysohjelmat. Apteekkien Astma-, Diabetes- ja Sydänohjelmat tukevat kansallisia terveyspoliittisia tavoitteita. Lähes kaikki apteekit kattava satojen erityiskoulutuksen saaneiden yhdyshenkilöiden verkosto on merkittävä lisäresurssi terveydenhuollolle. 

Ajantasaiseen tietoon perustuva potilaan opastaminen sairautensa hoidossa ja lääkehoidon asianmukaisuuden varmistaminen ovat apteekin perustyötä, joka tehdään osana normaalia asiakaspalvelua. Asiakas ei aina edes huomaa, mitä kaikkea lyhyt palvelutapahtuma apteekissa sisältää. Työn tekemättä jäämisen seuraukset sen sijaan nousisivat helposti otsikoihin.    

Talouden tiukentuessa apteekeissakin on pakko miettiä toimintatapoja. Tarvitsemme toiminnalle kestävän perustan myös taloudellisessa mielessä. Apteekkikohtaisesti resursoinnissa, työnjaossa ja toimintamalleissa saattaa löytyä tehostamisen varaa. Uuden teknologian avulla voidaan helpottaa rutiineja. Sähköinen lääkemääräys on ainakin Ruotsissa ja Tanskassa nopeuttanut reseptinkäsittelyä.

Sen sijaan muutokset, jotka rapauttaisivat ammatillisen standardimme, muuttaisivat tuulen suuntaa varmasti. Olemme juuri selvinneet EU:n historian suurimmasta apteekkitoimintaan kohdistuneesta kriisistä ammatillisen toimintamme ansiosta. Sen tulee jatkossakin olla valttikorttimme.

Sirpa Peura

Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.


Virossa kiistellään apteekkiuudistuksesta
20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN

20.02.2020 10:47 ERKKI KOSTIAINEN


Lääkealan kehittäminen etenee
05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN

05.12.2019 08:00 MERJA HIRVONEN


Ikääntyvä Suomi tarvitsee apteekkeja
26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK

26.09.2019 08:00 SARI WESTERMARCK


Vanhukset, kiinnittäkää turvavyönne
12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER

12.06.2019 23:50 CHARLOTTA SANDLER


Asiakas, potilas, ihminen
11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA

11.04.2019 08:00 RISTO KANERVA


Ministeriö piirsi tiekartan lääkeasioiden uudistamiseen
21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN

21.02.2019 08:00 ERKKI KOSTIAINEN


Puheenjohtajakauden loppumietteitä
13.12.2018 08:30 MARJA RITALA

13.12.2018 08:30 MARJA RITALA


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI
12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN