Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Ruotsissa ja Norjassa on kova tarve kehittää järjestelmiä saatavuustietojen saamiseksi. Lue lisää »

Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Joistakin lääke-eristä on löydetty pieniä määriä nitrosamiinia. Metformiinilääkitystä e... Lue lisää »

Valikoituja faktoja

   26.06.2018 09:20  MERJA HIRVONEN

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA julkisti kesäkuun puolivälissä teettämänsä selvityksen lääkehuollon kehittämistarpeista.

Selvitys tukee vahvasti päivittäistavarakaupan tavoitteita, vaikkakin mukana oli myös ajankohtaisen lääkepolitiikan analyysiä.

Työryhmän kunniaksi on sanottava, että mukana oli myös hyvä analyysi lääketaksan kehittämisestä nykyistä vähemmän lääkkeen hinnasta riippuvaksi – jotakuinkin samaan tapaan kuin Apteekkariliitto on jo aiemmin esittänyt. LÄÄKEPOLIITTISESSA ANALYYSISSÄÄN selvitys on kuitenkin kovin yksipuolinen ja faktoiltaan kovin tarkoitushakuinen.

Esimerkiksi käy vertailu Pohjoismaiden apteekkipalkkioista. Suomesta mukaan on otettu valtion osuuden eli apteekkiveron sisältävä summa, ja muista Pohjoismaista mukaan on napattu summa, joka ei sisällä niissä apteekkipalkkioita nostavia alennuksia sisäänostohinnoista.

Vertailuun on siis valittu luvut, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoiset, eivätkä varsinkaan kerro apteekkijärjestelmästämme mitään.

Selvitykseen valitut luvut luovat mielikuvaa siitä, että Suomessa apteekkikatteet olisivat moninkertaiset naapurimaihin verrattuna.

Näin käy, jos katkaisee vaaka-akselin 500 euroon ja valitsee vertailtavaksi luvut, jotka eivät ole sisällöltään samat. Alla siis PTY:n selvityksessä ollut kuva:

Kuva muuttuu kuitenkin huomattavasti, jos tarkasteluun otetaan mukaan myös yli 500 euroa maksavat lääkkeet, Suomen osalta keskimääräinen 6,9 prosentin apteekkivero sekä Ruotsin ja Norjan osalta apteekkien saamat alennukset tukkuhinnoista.

Koska saadut alennukset ovat liikesalaisuuksia,  joten alla olevassa, korjatussa kuvaajassa on oletettu, että alennus on 5 prosenttia. 

Kannattaa lisäksi muistaa, että apteekki ei koskaan itse päätä lääkkeestä saatavaa katetta, vaan se määritellään valtioneuvoston päätöksessä lääketaksasta.

Lupajärjestelmä ja apteekin katteen määräytymismekanismi ovat toisistaan erilliset. Jos apteekin katteeseen halutaan vaikuttaa, se tehdään lääketaksaa muuttamalla.TYÖRYHMÄN NÄKEMYKSEN MUKAAN apteekki ja yksityinen terveydenhuolto ovat keskenään samassa asemassa – tuli sotea tai ei.

Terveydenhuoltojärjestelmämme perustuu kuitenkin jatkossakin julkiselle järjestämisvastuulle, jossa julkisella toimijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että terveyspalveluita on saatavilla kaikkialla maassa, ja paikata mahdollisia aukkokohtia.

Kansalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa on ollut yksi keskeisimpiä kysymyksiä koko uudistuksessa.

Apteekkipalveluissa tilanne on täysin toinen – ei ole mitään julkista järjestäjää, eikä ole mitään julkista toimijaa, joka tuottaisi apteekkipalveluita avohuollossa, vaan Fimea omilla lupapäätöksillään vastaa siitä, että palveluita on saatavilla kattavasti koko maassa.

Alueellisen ohjauksen tavoitteena on huolehtia nimenomaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta.APTEEKKITOIMINTAA kannattaa uudistaa, mutta uudistamisen soisi perustuvan ymmärrykselle järjestelmän toimintamekanismeista ja niiden tasapuolisesta huomioimisesta keskustelussa.


Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja.


Apteekkariliiton uudistusesitykset löydät täältä > 

Professori, OTT Petri Kuoppamäen kilpailuoikeudellisen arvioinnin lääkkeiden vähittäisjakelusta löydät täältä > 


Annosjakelun keskittyminen vaarantaa lääkitysturvallisuuden
12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO

12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO


Miksi apteekeista luotiin totuudenvastaista mielikuvaa?
02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN

02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI


Suun kautta Itämereen
04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO

04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO


Asiantuntemus riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?
09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN

09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkirokotusten määrä kasvaa maailmalla
19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO

19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO


Apteekkien neuvoilla torjutaan itsehoitolääkkeiden haittoja
08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN

08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN


Valeapteekki jatkaa harhaanjohtamista
10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN

10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN


Käsi pystyyn, Oriola
05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN