Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Joistakin lääke-eristä on aiemmin tänä vuonna löydetty pieniä määriä nitrosamiinia. Met... Lue lisää »

Jopa 40 000 suomalaista saa vuosittain luunmurtuman osteoporoosin vuoksi. Liian moni jä... Lue lisää »

Apteekkari-lehti kysyi keskeisiltä sidosryhmiltä, mitä mieltä niiden keskuudessa ollaan... Lue lisää »

Biosimilaarien nykyistä ahkerampi määrääminen toisi merkittäviä säästöjä lääkekustannuk... Lue lisää »

Toteuttamista vaille valmis

   22.01.2015 13:16  SIRPA PEURA

APTEEKKITOIMINNAN ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa ministeri Laura Rädylle tiistaina. Työryhmällä on takanaan yli vuoden työrupeama, ja käsiteltyjen asioiden lista on mittava. Työtä tehtiin useissa pienryhmissä, ja erästä muinaista työryhmää mukaillen ”yhtään kiveä ei jätetty kääntämättä”. Erilaisia kehitysideoita ja vaihtoehtoja selvitettiin, puitiin ja punnittiin, eivätkä loppupäätelmät olleet itsestään selviä.

Ohjenuorana työryhmän työssä oli STM:n Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja. Siinä olevien linjausten kestävyys tuli jälleen todistetuksi. Työryhmä kirjasi raporttiin kunnianhimoisia tavoitteita apteekkien palvelutoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä muun terveydenhuollon kanssa. Lisäksi työryhmä teki ehdotuksia apteekkien lääkevalmistuksen järjestämisestä, annosjakelupalvelusta sekä lääkehuollon roolista sote-järjestelmässä. Kaikkien ehdotusten taustalla on vahva visio lääkehuollosta osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

TYÖRYHMÄSSÄ JA sen alatyöryhmissä oli asiantuntijaedustus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, ja toisena tärkeänä taustadokumenttina käytettiin Jyrki Kataisen hallituksen Terveen kilpailun edistämisohjelmaa, joka on osa valtioneuvoston rakennepoliittista ohjelmaa.

Työryhmässä punnittiin nykyisen apteekkilupajärjestelmän ja sille vaihtoehtoisten mallien mahdollisia etuja ja haasteita muun muassa muiden maiden kokemuksiin perustuen. Työryhmä päätyi lopulta yksimielisesti pitämään proviisorin henkilökohtaiseen apteekkilupaan perustuvaa apteekkijärjestelmää jatkossakin tarkoituksenmukaisimpana lääkkeiden vähittäisjakelun perusratkaisuna. Tervettä kilpailua tulee kuitenkin edistää myös lääkehuollossa tehostamalla toimintaa ja parantamalla toiminnan laatua.

RAPORTTI SISÄLTÄÄ paljon ehdotuksia, joiden toteuttaminen edellyttää vuosien työtä. Osa vaatii säädösmuutoksia, osa toimintatapojen uudistamista. Aika näyttää, kumpi on vaativampaa. Yksin emme kuitenkaan urakasta selviä, vaan asioiden edistäminen vaatii määrätietoista ponnistelua ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tämä on syytä ottaa huomioon toimintasuunnitelmia ja strategioita laadittaessa.

Raportin luovutustilaisuudessa ministeri Räty totesi, että työryhmäraportissa esitetyt ehdotukset ovat perusteltuja ja toteuttamiskelpoisia, koska lääkehuolto toimii osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen keskeinen tavoite on kansanterveydellinen, ei elinkeinopoliittinen. Mutta jos apteekit muuttuvat sekatavarakaupoiksi ja niiden toiminnan päätavoitteet ovat lähinnä liiketaloudellisia, on järjestelmän rakennetta pohdittava uudestaan. Tämäkin on hyvä pitää mielessä.

Sirpa Peura
Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Itsehoidon kustannukset mukaan vertailuun
17.06.2015 08:52 MERJA HIRVONEN

17.06.2015 08:52 MERJA HIRVONEN


E-resepti ei riitä lääkkeiden väärinkäytön estämiseen
12.06.2015 08:50 MARGAREETA HÄKKINEN

12.06.2015 08:50 MARGAREETA HÄKKINEN


Lääkekorvausten leikkauksille ei loppua näy
29.05.2015 11:39 ERKKI KOSTIAINEN

29.05.2015 11:39 ERKKI KOSTIAINEN


Ruotsi maksoi kovan hinnan kokeilustaan
30.04.2015 12:20 ERKKI KOSTIAINEN

30.04.2015 12:20 ERKKI KOSTIAINEN


Aika uudistua
24.04.2015 07:00 ERKKI KOSTIAINEN

24.04.2015 07:00 ERKKI KOSTIAINEN


Itsehoitolääkkeet arvioitiin
16.03.2015 09:28 ERKKI KOSTIAINEN

16.03.2015 09:28 ERKKI KOSTIAINEN


Arvovalintoja
06.03.2015 13:52 MERJA HIRVONEN

06.03.2015 13:52 MERJA HIRVONEN


Muutoksille pitää olla peruste
05.02.2015 10:15 ERKKI KOSTIAINEN

05.02.2015 10:15 ERKKI KOSTIAINEN


Eväitä ensi vuoteen
12.12.2014 08:47 MARJA RITALA

12.12.2014 08:47 MARJA RITALA