Sairastumisia aiheuttaa eniten A-virus, jota on todettu kaikissa sairaanhoitopiireissä ... Lue lisää »

Lihavuus ja liikakilot suurentavat riskiä sairastua moniin syöpiin erityisesti naisilla... Lue lisää »

Vuonna 2030 apteekissa tulostetaan lääkkeitä, valitaan itsehoito geenien mukaan ja hyöd... Lue lisää »

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoid... Lue lisää »

Ison-Britannia ero saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden... Lue lisää »

Suuntana Uusi APTEEKKI

   12.04.2018 09:55  MERJA HIRVONEN

MITEN PARANNETAAN lääkehoitojen onnistumista? Miten kavennetaan terveyseroja? Miten saadaan lääkkeiden hintoja alas?

Miten lisätään apteekkien määrää? Miten huolehditaan lääkitysturvallisuudesta? Miten saadaan apteekit toimimaan
entistä kiinteämmin osana terveydenhuoltoa?

Apteekkitoiminnan tulevaisuutta koskeva keskustelu käy vilkkaana.

Keskustelun ytimessä on pohdinta siitä, mihin suuntaan apteekkia halutaan kehittää.

Erään jaottelun mukaan suuntia on kolme: terveydenhuoltoon suuntautuva apteekki, erikoiskauppaan suuntautuva apteekki tai lääkejakeluun ja lääkevalmistukseen keskittyvä apteekki.

Ennen kuin päätetään, kuinka apteekkeja kehitetään, pitää päättää, mihin suuntaan apteekkeja halutaan uudistaa.


APTEEKKARILIITTO JULKISTI Uusi APTEEKKI -ohjelmansa maaliskuun puolivälissä.

Tulevaisuuteen katsova Uusi APTEEKKI -ohjelmamme lähtee apteekkitoiminnan integraatiosta yhä syvemmälle terveydenhuoltoon – asiakkaan eduksi ja lääkärin työn tueksi.

Ohjelma perustuu nykyistä notkeampaan apteekkilupajärjestelmään ja mahdollistaa myös matalan kynnyksen terveyspalveluita alueilla, joilla niitä on huonosti saatavilla.

Apteekkeihin tehdään jo nyt enemmän asiakaskäyntejä kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Apteekki on suuressa mittakaavassa ainoa terveydenhuollon toimipiste, jossa asiakas voi aikaa varaamatta keskustella vaivastaan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.

Tätä roolia matalan kynnyksen palvelupisteenä kannattaa apteekkitoiminnan kehittämistyössä jatkossakin vahvistaa.


OLEMME TYÖSTÄNEET ohjelmaamme yhdessä asiakkaiden, apteekkareiden ja sidosryhmiemme kanssa.

Uudistusohjelmamme koostuu neljästä kokonaisuudesta: apteekkitoiminnasta osana terveydenhuoltoa, lupajärjestelmän uudistamisesta, digitalisaation edistämisestä ja lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta.

Apteekkitoimintaa koskeva kehittämistyö – kuten muukin yhteiskunnallinen kehittämistyö – on aina punnintaa
erilaisten kehittämissuuntien välillä.

Suomessa apteekkeja on kehitetty lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden lähtökohdista. Nyt keskustelussa pulpahtelee pinnalle halu kilpailun lähtökohdista kehitettävästä apteekkijärjestelmästä.

Kilpailu on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kilpailua kannattaa hyödyntää silloin, kun sillä ei aiheuteta haittaa terveydenhuollon tavoitteiden toteutumiselle, mutta itsetarkoitukseksi sitä ei pidä asettaa.

Apteekkitoiminnan kehittämistyötä kannattaa tehdä maltillisin mutta määrätietoisin, terveydenhuollon tavoitteista lähtevin askelin.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja.

**

I riktning mot Det nya APOTEKET


HUR FÅR VI läkemedelsbehandlingarna att fungera bättre? Hur minskar vi hälsoskillnaderna? Hur får vi ner läkemedlens pris?

Hur ökar vi antalet apotek? Hur sköter vi läkemedelssäkerheten? Hur gör vi apoteken till en ännu mer integrerad del av hälsovården?

Diskussionen går het om apoteksverksamhetens framtid.

I diskussionens centrum står frågan om i vilken riktning apoteket ska utvecklas.

Enligt en indelning är riktningarna tre: Ett apotek som är inriktat på hälsovård, ett apotek som närmast är en specialaffär eller ett apotek som koncentrerar sig på läkemedelsdistribution och läkemedelstillverkning.

Innan vi beslutar hur apoteken ska utvecklas, måste vi besluta i vilken riktning vi vill att förnyelsen går.APOTEKAREFÖRBUNDET introducerade sitt program Det nya APOTEKET i medlet av mars.

Vårt program Det nya APOTEKET riktar blicken mot framtiden och utgår ifrån att apoteksverksamheten ska integreras allt mer i hälsovården – till nytta för kunderna och till stöd för läkarna.

Programmet grundar sig på ett smidigare apotekstillståndssystem och möjliggör hälsovårdstjänster med låg tröskel i områden där det nu är dålig tillgång på dem.

Apoteken har redan nu fler kundbesök än alla andra hälsovårdsenheter sammanlagt.

Apoteket är den enda hälsovårdstjänsten i stor skala där kunden kan diskutera sina besvär med en hälsovårdsexpert utan att boka tid.

Denna roll som serviceställe med låg tröskel lönar det sig att förstärka även i fortsättningen när apoteksverksamheten utvecklas.VI HAR UTARBETAT vårt program tillsammans med kunder, apotekare och intressentgrupper.

Förnyelseprogrammet består av fyra helheter: apoteksverksamheten som en del av hälsovården, förnyandet av tillståndssystemet, främjandet av digitaliseringen och förnyandet av läkemedelsersättningssystemet.

Arbetet med att utveckla apoteksverksamheten – precis som annat samhälleligt utvecklingsarbete – innebär att väga olika utvecklingsriktningar mot varandra.

I Finland har apoteken utvecklats med utgångspunkt i läkemedelssäkerhet och god tillgång på läkemedel.

Nu hörs i diskussionen en önskan om att utveckla apotekssystemet med utgångspunkt i konkurrens.

Konkurrensen är en bra dräng, men en dålig husbonde. Konkurrens kan gärna utnyttjas när den inte gör det svårare att nå hälsovårdens målsättningar, men något självändamål bör den inte bli.

Apoteksverksamheten bör utvecklas med lugna men målmedvetna steg och med utgångspunkt i hälsovårdens
målsättningar.


Skribenten är verkställande direktör i Apotekareförbundet.


Lääke-euron uusjako
11.01.2019 08:44 ERKKI KOSTIAINEN

11.01.2019 08:44 ERKKI KOSTIAINEN


Lennokas tarina apteekkiketjusta
04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN

04.01.2019 13:37 OLLI-PEKKA TIAINEN


Muutos vaatii osaamista!
25.10.2018 10:45 SARI WESTERMARCK

25.10.2018 10:45 SARI WESTERMARCK


Omistajat ohjaavat apteekkien kehitystä
04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN

04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN


Annosjakelun keskittyminen vaarantaa lääkitysturvallisuuden
12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO

12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO


Miksi apteekeista luotiin totuudenvastaista mielikuvaa?
02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN

02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN


Valikoituja faktoja
26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN

26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI


Suun kautta Itämereen
04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO

04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO


Asiantuntemus riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?
09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN

09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN