Suurentunut lipoproteiini (a) -pitoisuus on itsenäinen sepelvaltimotaudin sekä sydän- j... Lue lisää »

Lisääntyvä verkkokauppa on muuttanut myös Ruotsin kivijalka-apteekkeja. Lue lisää »

Sähköinen resepti paransi potilaiden lääkityksen hallintaa ja johti lääkehoidon laadun ... Lue lisää »

Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Suun kautta Itämereen

   04.05.2018 11:30  SANNA SIISSALO

LÄÄKKEETÖN ITÄMERI -kampanja muistutti meille taas alkuvuodesta, että vanhat lääkkeet eivät kuulu viemäriin.

Ilahduttavan suuri osa suomalaisista palauttaakin vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeensä apteekkiin.

Apteekit toimivat Suomessa kuntien puolesta lääkejätteen keräyspisteinä, ja toiminta on organisoitu tehokkaasti. Mutta mihin päätyvät ne lääkkeet, jotka käytämme?


ITÄMERI ON POIKKEUKSELLISEN herkkä meri. Sen eliölajimäärä on vähäinen, vesimäärä pieni ja veden vaihtuvuus huono.

Lääkeainejäämät eli ympäristöön pieninä pitoisuuksina päätyneet lääkeaineet ovat yksi merkittävimmistä vesien saastuttajista, mutta niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön tunnetaan huonosti.

Myös lääkeaineiden hajoamistuotteet voivat olla tai niistä voi uudelleen muodostua biologisesti aktiivisia yhdisteitä.

Suurin osa käytetyistä lääkkeistä tai niiden hajoamistuotteista päätyy elimistön läpi viemäriin jäteveden mukana.

Jätevedenpuhdistamojen prosesseissa ei pystytä huomioimaan kaikkia mahdollisia lääkeaineita ja niiden johdoksia, joten Itämereen päätyy käsitellyn jäteveden mukana myös lääkejäämiä.


ASIASTA PITÄÄ OLLA HUOLISSAAN, koska avoimia kysymyksiä on paljon.

Mitkä lääkeaineet ovat ympäristölle haitallisimpia? Mitä aineita päätyy Itämereen eniten?

Itämeren kaltaisessa lähes suljetussa ekosysteemissä pienikin muutos vaikuttaa paljon. Mitä tapahtuu, jos jokin laji häviää?

Ja se kysymyksistä kenties kaikkein pelottavin: voiko mereen joutunut lääkeaine päätyä takaisin ihmisen elimistöön?

Lähes joka kymmenennessä Itämeren eliöistä otetussa näytteessä on havaittu lääkejäämiä.


ONNEKSI TILANTEEN VAKAVUUTEEN on havahduttu.

Tutkimustietoa on kerätty Itämeren ympärysmaissa jo viitisentoista vuotta, ja tietoa kerätään edelleen, jotta voidaan arvioida kokonaisvaikutuksia ja päättää tarvittavista suojelutoimenpiteistä.

Avoimiin kysymyksiin etsitään vastauksia samalla kun mietitään keinoja vähentää Itämeren lääkealtistusta.

Jätevesien puhdistukseen kehitetään tehokkaampia menetelmiä, ja se on tärkeää. Pelko lääkejäämien päätymisestä vesistöihin ei saa haitata ihmisen sitoutumista lääkehoitoonsa.

Lääkejätteisiin meistä jokainen voi vaikuttaa jo nyt viemällä käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Tämä on syytä muistaa etenkin nyt keväällä, kun mökkien lääkekaappeja siivoillaan talven jäljiltä.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Annosjakelun keskittyminen vaarantaa lääkitysturvallisuuden
12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO

12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO


Miksi apteekeista luotiin totuudenvastaista mielikuvaa?
02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN

02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN


Valikoituja faktoja
26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN

26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI


Asiantuntemus riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?
09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN

09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkirokotusten määrä kasvaa maailmalla
19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO

19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO


Apteekkien neuvoilla torjutaan itsehoitolääkkeiden haittoja
08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN

08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN


Valeapteekki jatkaa harhaanjohtamista
10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN

10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN


Käsi pystyyn, Oriola
05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN