Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsi apteekit kaukonäköisestä ja innovatiivisesta ter... Lue lisää »

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoid... Lue lisää »

Liikuntaneuvontaa tarjoaa jo lähes parisataa apteekkia. Lue lisää »

Kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu ja sairauden mukaan kohdistettu terapeuttinen ha... Lue lisää »

Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut apteekit osaksi kuntien liikunnan ja hyvinvoinni... Lue lisää »

Liikuntaresepti apteekista

     18.08.2016 10:00  SARI ESSAYAH

LIIKUNNAN TERVEYS- JA HYVINVOINTIVAIKUTUKSET sekä niiden teho sairauksien ennaltaehkäisyssä on tiedetty iät ajat.

Kuitenkin liikunnan määräämistä hoitokeinoksi arastellaan edelleen.

Ajatellaan, että liikunnasta ja sen puutteesta puhuminen on puuttumista henkilökohtaisiin elämäntapoihin ja -valintoihin. Liikuntareseptiä pidetään edelleen ”oikean” hoidon jonkinmoisena lisukkeena.


PÄIVITETTY LIIKUNNAN Käypä hoito -suositus korostaa kuitenkin liikunnan merkitystä: ei vain pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, mutta myös hoidossa.

Suosituksen mukaan säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

Niinpä lääkäreiden ja muiden hoitavien ammattilaisten velvollisuus on kysyä potilaan liikuntatottumuksista ja kirjata tiedot sekä kannustaa liikkumaan.

Oikein toteutettuna liikunnalla on vain vähän terveyshaittoja, ja riskien minimoimiseksi lääkärin toki tulee ennen liikuntareseptiä arvioida muun muassa sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet.


Apteekeissakin voisi olla tarjolla nykyistä enemmän terveysliikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin kannustavia tietopisteitä."


ROHKAISEVAA ON, että iäkkäänäkin aloitetulla liikunnalla ehtii vielä olla terveyshyötyjä.

Liikunta hidastaa toimintavajausten syntyä ja parantaa omatoimisuutta. Kaatumisen ehkäisemiseksi erityisesti alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavilla harjoituksilla on merkitystä.

Jopa depressio-oireiden hoitamisessa liikunnalla on merkitystä, ja yhdessä liikkuminen tuo vielä mukanaan sosiaalista kanssakäymistä.


LIIKUNTARESEPTI ei tehokkuudestaan huolimatta kuitenkaan poista lääkemyyntiä.

Mielestäni tässä voisi olla apteekeilla jopa nykyistä aktiivisempi rooli kansalaisten kannustamisessa terveysliikuntaan.

Erilaista terveysneuvontaa antavia terveyskioskeja on perustettu useimmiten kuntien tai järjestöjen toimesta mm. ostoskeskuksiin ja asiointipisteisiin.

Samalla konseptilla voisi apteekeissakin olla tarjolla nykyistä enemmän terveysliikuntaan ja terveisiin elämäntapoihin kannustavia tietopisteitä. Liikkujan Apteekki -konsepti on tarjolla jo 130 toimipisteessä, ja tämän soisi leviävän laajemminkin.

Moni lääkereseptiään odottava voisi tarjolla oleviin tietoihin ja ”liikuntareseptiin” jopa tutustua. Näissä pisteissä voisi olla tarjolla myös yhteystietoja mm. paikallisiin terveysliikuntajärjestöihin ja liikuntaseuroihin.

Entäpä terveys- ja ravitsemusluennot, joihin asiakkaita voisi myös ohjata? Monia uusia ajatuksia tämän ympärillä varmasti syntyy.


TULEVAISUUDEN KUNNALLA on vastuullaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tässä tehtävässä kolmas sektori järjestöineen ja seuroineen on korvaamaton.

Yhtälailla kumppanina voi toimia myös yrityskenttä, ja silloin maan kattava apteekkiverkosto olisi mitä luontevin yhteistyökumppani.

Jos vähän mielikuvitusta käyttää, niin apteekit voisivat käyttää ”liikuntareseptiä” sisäänvetotuotteena tyyliin ”ilmainen lääke moneen vaivaan”!

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Kristillisdemokraattien puheenjohtaja.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.