Blogi

Olen osa lääkitysturvallisuutta

08.02.2022 | 08:18

Teksti : Anna Salonen

Virhe voi sattua kenelle tahansa. Miten siihen voi valmistautua, kysyy koulutuspäällikkö Anna Salonen.

VALO-projektin käynnistyttyä keväällä 2021 pääsin tekemään ensimmäistä lääkitysturvallisuuskoulutusta avoapteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle. Olin todella innostunut. Kliininen farmasia ja lääkitysturvallisuusosaaminen saivat aikoinaan minutkin katsomaan omaa työtäni aivan uudessa valossa. Nyt pääsisin innostamaan muita tähän kiehtovaan ja tärkeään aiheeseen. 

Esikoiskoulutus sai nimen Olen osa lääkitysturvallisuutta. Kuten jokainen esikoinen, tämäkin toi uusia värejä palettiini. 

Jokainen meistä apteekin työntekijöistä varmistaa omassa työssään turvallisen lääkehoidon toteutumista joka päivä. Varmistamme, että viestimme asiakkaalle ymmärrettävästi kaikki tarvittavat ohjeet lääkkeen turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Huolehdimme tuotteiden asianmukaisesta säilytyksestä.

Tavaralogistiikassa varmistamme lääkkeiden saatavuuden ja katkeamattoman lääkehoidon asiakkaalle. Vastaamme myös ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä ja heidän osaamisensa kehittämisestä. Olemme kaikki osa lääkitysturvallisuutta.

Lääkitysturvallisuustyön ydintä on kehittää suojauksia, eli tehdä virheiden tekemisestä mahdollisimman vaikeaa, jopa mahdotonta. Suojauksien pohjana käytetään muun muassa tietoa, jota kertyy kirjatuista haitta- ja vaaratapahtumista. Kirjaamisen tehtävänä on osoittaa puutteita prosesseissa. Kirjaamalla mahdollisimman tunnollisesti, saamme myös ajantasaista tietoa suojauksien kehittämisen tarpeesta. 

Tiedämme, että virhe voi sattua kenelle tahansa. Kun se sattuu omalle kohdalle, on ajatus siitä, että minä olisin voinut vahingoittaa toista ihmistä omalla toiminnallani, lamaava ja pelottava. Se voi pahimmillaan haitata työkykyä pitkäkestoisesti.

KUUNTELIN aikoinaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskisen erinomaisen luennon aiheesta secondary victim, toissijainen uhri. Lääkitysturvallisuustoiminnan kulmakivi on syyllistämätön ja avoin toimintakulttuuri. Tärkeintä ei ole päästä osoittamaan löytäneensä virheen tai pohtia kuka virheen teki, vaan miten ja miksi virhe oli mahdollinen. 

Tiedämme, että virhe voi sattua kenelle tahansa. Kun se sattuu omalle kohdalle, on ajatus siitä, että minä olisin voinut vahingoittaa toista ihmistä omalla toiminnallani, lamaava ja pelottava. Se voi pahimmillaan haitata työkykyä pitkäkestoisesti. 

Kehittämistyömme keskellä heitänkin ilmaan kysymyksen, minkälaiset suojaukset voisimme luoda näitä tilanteita varten? Miten virheeseen voi valmistautua?

Kirjoittaja työskentelee koulutuspäällikkönä Farmasian oppimiskeskuksessa.
 

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.