Blogi

Nyt tiedettä ja taidetta tukemaan!

02.02.2021 | 12:34

Teksti : Klaus Holttinen

Jaa artikkeli:

BLOGI: Yksityishenkilö tai kuolinpesä voivat vähentää ansiotuloistaan rahalahjoituksen, joka on tehty yliopistolle tai korkeakoululle.

Lukuisat yksityishenkilöt testamenttaavat omaisuutensa tai osan siitä muun muassa säätiöille ja yliopistoille. Jotkut haluaisivat vaikuttaa jo elinaikanaan mihin kulloinkin maksettuja verorahoja käytetään. 

Eräs esillä olleista teemoista on osallistuva budjetointi, jota on kokeiltu muutamissa kaupungeissa. Tässä mallissa asukkaat saavat äänestää siitä, mihin tietty summa kunnan budjetista käytetään.

KOHTALAISEN PIENELLE huomiolle on jäänyt vuonna 2016 voimaan tullut lahjoitusvähennys henkilöverotuksessa ja sen hienot puolet, jos on harkinnut tukevansa tiedettä tai taidetta jossain vaiheessa elämäänsä.

Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen yksityistä rahoitusta. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voivat vähentää vuosittain puhtaasta ansiotulosta 850 - 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen. Lahjoituksen täytyy siis tapahtua rahana ja lahjoitusvähennys tehdään sekä valtion että kunnallisverotuksessa. 

Lahjoituksen saajana on oltava julkista rahoitusta saava yliopisto tai sellaisen yhteydessä oleva yliopistorahasto. Lahjoituksen saajana voi olla mikä tahansa julkisrahoitteinen yliopisto Euroopan talousalueella. Jos ei halua tukea omaa entistä opinahjoaan, voi enologian ystävä tukea vaikkapa Bordeauxin yliopistoa ja baletin tai oopperan ystävä sopivaa yliopistoa Italiassa.
 

On tärkeää huomata, että lahjoituksen pitää olla vastikkeeton eli lahjoittaja ei saa vaatia esimerkiksi opiskeluoikeutta vastineeksi.

OLENNAINEN ERO testamenttilahjoitukseen on lahjoituksen arvon tuplaus. Jos henkilön ansiotuloveroprosentti on esimerkiksi 50 ja hän lahjoittaa 100 000 euroa, tulee puolet häneltä itseltään ja toinen puolikas muodostuu veroista, jotka suuntautuvat tukena valitulle kohteelle.

On tärkeää huomata, että lahjoituksen pitää olla vastikkeeton eli lahjoittaja ei saa vaatia esimerkiksi opiskeluoikeutta vastineeksi.

Kotimaiselle yliopistolle lahjoittaminen on yksinkertaista ja yliopisto toimittaa asiasta tiedon verottajalle, joka tekee vähennyksen. Jos lahjoittaa rahaa muualle Eurooppaan, on ensin varmistettava, että yliopisto on julkista rahoitusta saava ja pyydettävä tästä todistus.

Mainittakoon, että yhteisöille on omat menettelytapansa lahjoitusvähennykselle. Asiasta löytyy tarkempaa tietoa verohallinnon ohjeesta.

Kirjoittaja on apteekkineuvos ja toimii apteekkarina Järvenpään Uudessa apteekissa.